Begrepskatalog

 
Sist endret 29.04.14 13:15
Arbeidsversjon

Hver enkelt tjeneste i begrepskatalogen har sitt dedikerte GitHub område der man kan gi tilbakemelding:

Ved generelle eller andre tilbakemeldinger kan man benytte

Alle tilbakemeldinger/spørsmål/kommentarer blir liggende åpent tilgjengelig i GitHub sin Issue-tracker.