Begrepskatalog

 
Sist endret 19.08.19 10:31
Arbeidsversjon

Arbeidsversjon

28 Jun 18

 • 18:18 – om eIDAS-p��logging by joergenb
 • 14 May 18

 • 10:54 – fjerne st��tte for SAMLv5 by joergenb
 • 19 Jul 17

 • 06:59 – fjerna utdatert informasjon og lenker opp til v5 by joergenb
 • 23 Feb 17

 • 16:38 – ReFiks av lenkerKorrigert i nginx-oppsettet i staden by kjorlaug
 • 22 Feb 17

 • 07:56 – korrekte lenker, samt rekkef��lge p�� dsf-status by joergenb
 • 20 Feb 17

 • 11:21 – Korrigert rekkef��lge p�� attributter by joergenb
 • 16 Feb 17

 • 11:12 – korrekt link til SAMLv5 by joergenb
 • 13 Feb 17

 • 20:57 – oppdatert link til SAMLv5er no p�� github.io by joergenb
 • 20:52 – presisere at kodeverk kan endre seg med eID-utvalg by joergenb
 • 20:49 – pr��ve �� trigge rebuild by joergenb
 • 04 Nov 16

 • 11:17 – lagt til ny SAML-profilSAMLv5 – oppdatert profil for eIDAS by joergenb
 • 01 Nov 16

 • 13:22 – teit startside by joergenb
 • 13:15 – grovutkast til SAMLv5 i swagger-format by joergenb
 • 16 Dec 15

 • 13:47 – fikset design p�� tabellene��kt lesbarhet p�� informasjonen med bedre design/format p�� tabellene by Arne Berner
 • 21 Oct 15

 • 10:31 – typo i kodeverk for AuthMethodskal vere Eidas med stor E og resten sm�� bokstavar by joergenb
 • 07 Oct 15

 • 12:20 – Merge pull request #11 from difi/joergenb-patch-1Legge til bankid p�� mobil by joergenb
 • 12:17 – Legge til bankid p�� mobil, #10 by joergenb
 • 27 Aug 15

 • 12:57 – Merge pull request #9 from joergenb/masterInnf��re IKKESJEKKET for status-dsf. Regler for KRR-sjekk by joergenb
 • 12:53 – regler for n��r KRR sjekkes for utenlandske brukere by joergenb
 • 12:44 – Innf��re IKKESJEKKET som ny kode p�� status-dsfi tilfellene der ID_porten ikke har nok info til �� sl�� opp person i DSF: by joergenb
 • 18 Aug 15

 • 07:08 – Merge pull request #8 from joergenb/masterlinjeskift p��krevd f��r tabell by Arne Berner
 • 08 Jun 15

 • 10:56 – endre kode fra DUPLIKAT til FLERETREFF"duplikat" er eit uheldig ord, som kan feilaktig f�� nokon til �� tru atDSF har duplikater. by joergenb
 • 05 Jun 15

 • 12:15 – Update SAMLAssertionV4.textile by joergenb
 • 11:03 – Merge pull request #7 from joergenb/masterfiksa #5 og #6 by kjorlaug
 • 10:41 – Update SAMLAssertionV4.textile by joergenb
 • 10:37 – fiksa #6lagt til statusfelt for ID-portens integrasjon mot DSF. by joergenb
 • 22 May 15

 • 10:00 – fiksa #5, mangler d-nr i d��me by joergenb
 • 06 May 15

 • 10:03 – Merge pull request #4 from joergenb/masterutkast til SAML profil V4 for europeisk eID by kjorlaug
 • 04 May 15

 • 16:47 – namneendring fr�� STORK til eIDASeIDAS blir det framtidige namnet p�� infrastruktuern. by joergenb
 • 01 May 15

 • 22:33 – Presisering av korleis ID-porten handterer lands-spesifikke attributter som ikkje er definert i STORK-standarden by joergenb
 • 08:37 – lagt til V4 i index by joergenb
 • 08:16 – Oppdatert med eksempel p�� AssertionOppdatert med eksempel p�� Assertion by joergenb
 • 30 Apr 15

 • 12:24 – prefix alle alle stork-attributter med “stork-”prefix alle alle stork-attributter med “stork-” by joergenb
 • 09:48 – fiksa rekkef��lge p�� personidentifikator og eidentifieri kombinasjon nr. 3. by joergenb
 • 08:28 – utkast til SAML profil V4 for europeisk eIDutkast til SAML profil V4 for europeisk eID by joergenb
 • 29 Apr 15

 • 08:32 – #3 – example modified by Rune Kj��rlaug
 • 08:28 – #1 links updated by Rune Kj��rlaug
 • 08:24 – #2 removed local link by Rune Kj��rlaug
 • 12 Dec 14

 • 13:14 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-ID-porten by Arne Berner
 • 13:14 – fikset formatering by Arne Berner
 • 16 May 14

 • 10:45 – Endra tekst integrasjonsguide by Rune Kj��rlaug
 • 07 May 14

 • 13:07 – Endra kontaktinfo by kjorlaug
 • 06 May 14

 • 13:01 – Changelog for repo by Rune Kj��rlaug
 • 09 Apr 14

 • 09:56 – rettet skrivefeil i uid parameter definisjonen. ref. PBLEID-5873 by Arne Berner
 • 31 Mar 14

 • 09:52 – oppdatert med info om Culture by Arne Berner
 • 17 Mar 14

 • 20:09 – Byttet til egen datatype for sertifikater. by Arne Berner
 • 13:23 – oppdatert begrepsdefinisjoner for ID-porten og endret menystruktur. by Arne Berner
 • 11:28 – lagt til ID-porten i menyen, oppdatert SAMLAssertion beskrivelsen etter kvalitietssikring. by Arne Berner
 • 11:02 – lagt til info om ID-porten i begrepskatalogen.oppdatert UML diagram for oppslagstjenesten. by Arne Berner
 • Arbeidsversjon

  11 May 16

 • 12:57 – Merge remote-tracking branch ‘origin/master’# Conflicts:# OpprettPostkasseForespoersel.textile# VelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel.textile by Arne Berner
 • 12:48 – #21 dokumentasjonen av metodene er fjernet by Arne Berner
 • 03 May 16

 • 18:49 – Merge pull request #22 from difi/epost-valideringapache commons brukes til epost-validering by joergenb
 • 18:48 – Update Epostadresse.textile by joergenb
 • 01 Feb 16

 • 14:04 – Merge pull request #20 from difi/16-02-wssecurityFixed endpoint url in wsdl, fixed minor typo. A new WSDL with PROD-url will be avaiable later. by joergenb
 • 29 Jan 16

 • 13:24 – Fixed endpoint url in wsdl, minor typo by abr
 • 5.0.0.RC4

  28 Jan 16

 • 11:54 – Merge pull request #19 from difi/16-02-wssecuritynew wsdl / xsd for 16-02, updated WS-Security page by joergenb
 • 27 Jan 16

 • 13:25 – new wsdl / xsd for 16-02, updated WS-Security page by abr
 • 5.0.0.RC3

  08 Jan 16

 • 10:23 – HentEndringer returnerer alltid Person+KontaktinfoForm��l med HentEndringer er �� bygge lokal kopi. Lokal kopi utan Kontaktinfo gjev ikkje meining. Derimot kan det tenkast brukstillfeller der lokal kopi ikkje treng informasjon om Digital Post og difor m�� dette oppgjevast eksplisitt av kall til HentEndringer.. by joergenb
 • 10:18 – lenke til respons by joergenb
 • 10:17 – lenke til respons by joergenb
 • 10:16 – lenke til respons by joergenb
 • 10:16 – lenke til respons by joergenb
 • 10:15 – lenke til respons by joergenb
 • 10:14 – lenke til repons by joergenb
 • 07 Jan 16

 • 06:50 – korrekte lenker til wssecurity- og paavegneav-sider by joergenb
 • 06:42 – linka til egen side med VarslingsStatus by joergenb
 • 06:39 – Presiere bruk av virksomhetssertifikater. by joergenb
 • 5.0.0.RC2

  21 Dec 15

 • 11:55 – Presisere at medf��rer filtrering by joergenb
 • 11:49 – KAN_IKKE_VARSLES gjeld ogso sletta og reserverte..samt dei som ikkje finst i registeret i det heile by joergenb
 • 11:39 – lagt til forskjell mellom request og respons. by joergenb
 • 18 Dec 15

 • 07:24 – Merge pull request #18 from difi/16-02-onBehalfOffiks av #16 by joergenb
 • 17 Dec 15

 • 09:46 – PBLEID-10527. VarslingsStatus: endringar etter kommentarar fr�� Daniel. by Randi ��yri
 • 07:58 – fiks p�� #13 by joergenb
 • 16 Dec 15

 • 13:38 – PBLEID-10565. Lagt inn time-to-live etter sjekk med Aamund. Litt usikkert om 120s er korrekt. by Randi ��yri
 • 12:59 – PBLEID-10527. Beskrive Varslingstatus i Person – tabell-endringar by Randi ��yri
 • 12:49 – PBLEID-10527. Beskrive Varslingstatus i Person – formatering by Randi ��yri
 • 12:38 – PBLEID-10527. Beskrive Varslingstatus i Person by Randi ��yri
 • 11:23 – PBLEID-10527. Varslingstatus. Oppdaterte xsd/wsdl. by Randi ��yri
 • 11:06 – Merge pull request #14 from difi/16-02-onBehalfOffikser #15 by joergenb
 • 09:30 – PBLEID-10340. WS-security – fornorska onbehalfof til paavegneav. by Randi ��yri
 • 09:26 – PBLEID-10565. WS-security – fornorska onbehalfof til paavegneav. Fjerna setning om timestamp/time-to-live. by Randi ��yri
 • 15 Dec 15

 • 17:59 – PBLEID-10565. WS-security – endra namn fr�� transportlag til ws-security p�� group by Randi ��yri
 • 14:19 – PBLEID-10565. WS-security – ufullstendig by Randi ��yri
 • 14:00 – PBLEID-10340. Namespace og tekstlege endringar p�� onbehalfof. by Randi ��yri
 • 13:34 – PBLEID-10340. Legg inn side for onbehalfof. by Randi ��yri
 • 5.0.0.RC1

  5.0.0

  03 May 16

 • 18:49 – Merge pull request #22 from difi/epost-valideringapache commons brukes til epost-validering by joergenb
 • 18:48 – Update Epostadresse.textile by joergenb
 • 01 Feb 16

 • 14:04 – Merge pull request #20 from difi/16-02-wssecurityFixed endpoint url in wsdl, fixed minor typo. A new WSDL with PROD-url will be avaiable later. by joergenb
 • 29 Jan 16

 • 13:24 – Fixed endpoint url in wsdl, minor typo by abr
 • 28 Jan 16

 • 11:54 – Merge pull request #19 from difi/16-02-wssecuritynew wsdl / xsd for 16-02, updated WS-Security page by joergenb
 • 27 Jan 16

 • 13:25 – new wsdl / xsd for 16-02, updated WS-Security page by abr
 • 08 Jan 16

 • 10:23 – HentEndringer returnerer alltid Person+KontaktinfoForm��l med HentEndringer er �� bygge lokal kopi. Lokal kopi utan Kontaktinfo gjev ikkje meining. Derimot kan det tenkast brukstillfeller der lokal kopi ikkje treng informasjon om Digital Post og difor m�� dette oppgjevast eksplisitt av kall til HentEndringer.. by joergenb
 • 10:18 – lenke til respons by joergenb
 • 10:17 – lenke til respons by joergenb
 • 10:16 – lenke til respons by joergenb
 • 10:16 – lenke til respons by joergenb
 • 10:15 – lenke til respons by joergenb
 • 10:14 – lenke til repons by joergenb
 • 07 Jan 16

 • 06:50 – korrekte lenker til wssecurity- og paavegneav-sider by joergenb
 • 06:42 – linka til egen side med VarslingsStatus by joergenb
 • 06:39 – Presiere bruk av virksomhetssertifikater. by joergenb
 • 21 Dec 15

 • 11:55 – Presisere at medf��rer filtrering by joergenb
 • 11:49 – KAN_IKKE_VARSLES gjeld ogso sletta og reserverte..samt dei som ikkje finst i registeret i det heile by joergenb
 • 11:39 – lagt til forskjell mellom request og respons. by joergenb
 • 18 Dec 15

 • 07:24 – Merge pull request #18 from difi/16-02-onBehalfOffiks av #16 by joergenb
 • 17 Dec 15

 • 09:46 – PBLEID-10527. VarslingsStatus: endringar etter kommentarar fr�� Daniel. by Randi ��yri
 • 07:58 – fiks p�� #13 by joergenb
 • 16 Dec 15

 • 13:38 – PBLEID-10565. Lagt inn time-to-live etter sjekk med Aamund. Litt usikkert om 120s er korrekt. by Randi ��yri
 • 12:59 – PBLEID-10527. Beskrive Varslingstatus i Person – tabell-endringar by Randi ��yri
 • 12:49 – PBLEID-10527. Beskrive Varslingstatus i Person – formatering by Randi ��yri
 • 12:38 – PBLEID-10527. Beskrive Varslingstatus i Person by Randi ��yri
 • 11:23 – PBLEID-10527. Varslingstatus. Oppdaterte xsd/wsdl. by Randi ��yri
 • 11:06 – Merge pull request #14 from difi/16-02-onBehalfOffikser #15 by joergenb
 • 09:30 – PBLEID-10340. WS-security – fornorska onbehalfof til paavegneav. by Randi ��yri
 • 09:26 – PBLEID-10565. WS-security – fornorska onbehalfof til paavegneav. Fjerna setning om timestamp/time-to-live. by Randi ��yri
 • 15 Dec 15

 • 17:59 – PBLEID-10565. WS-security – endra namn fr�� transportlag til ws-security p�� group by Randi ��yri
 • 14:19 – PBLEID-10565. WS-security – ufullstendig by Randi ��yri
 • 14:00 – PBLEID-10340. Namespace og tekstlege endringar p�� onbehalfof. by Randi ��yri
 • 13:34 – PBLEID-10340. Legg inn side for onbehalfof. by Randi ��yri
 • 09 Jun 15

 • 10:41 – Update OpprettPostkasseForespoersel.textileOppdater tittel som var feil for at lenker til siden skal bli riktig. by Arne Berner
 • 10:38 – Delete OppdaterPersonerForespoersel.textileslettes da denne metoden ikke finnes, metoden som brukes heter OppdaterPostkasseforesp��rsel. by Arne Berner
 • 3.0.4

  13 Feb 15

 • 04:45 – #12 Notepad++ autoadded :-( by Rune Kj��rlaug
 • 04:40 – #12 missing bracket by Rune Kj��rlaug
 • 04:31 – #12 – fixes link problems by Rune Kj��rlaug
 • 03 Feb 15

 • 22:44 – Merge pull request #11 from joergenb/patch-2feil kardinalitet (1..1) i textile, sistOppdatert har use=“optional” i XSD by Arne Berner
 • 21:52 – minOccurs = 0, ikke 1 by joergenb
 • 21:45 – Update Epostadresse.textileiflg XSD er dette feltet minOccurs=0 by joergenb
 • 17 Dec 14

 • 08:33 – lagt om til ny layout: egenskap by Arne Berner
 • 16 Dec 14

 • 11:24 – Merge pull request #9 from joergenb/patch-1Update Person.textile by Arne Berner
 • 11:15 – Update Person.textileFjernet ‘beskrivelse’ fra Person-modellen, d�� desse kunne feiltolkes til �� videreformidle DSF data. Sidan kardinalitet p�� feltet var 0..1, vil vi slutte �� utlevere informasjonen fom 15-02-releasen utan �� m��tte endre XSD. by joergenb
 • 3.0.3

  12 Dec 14

 • 13:13 – fors��k p�� �� fikse url’r til underliggende sider. by Arne Berner
 • 12:53 – lagt til referanse til variables.htm for �� f�� riktig lenker til sidene med versjonsnummer. by Arne Berner
 • 3.0.2

 • 12:35 – feil i overskrift fikset. by Arne Berner
 • 12:22 – fikset formateringsfeil p�� dokumentasjonssidene etter refaktorering av designet gjort for sikker digital post.ryddet litt i struktur p�� dokumentasjonen/menyene. B��r gj��res om slik som det er gjort i sikker digital post. by Arne Berner
 • 01 Oct 14

 • 11:44 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-Oppslagstjenesten by Arne Berner
 • 11:39 – Oppdatert grensesnitt definisjonsfilene i henhold til det som er i applikasjonen. by Arne Berner
 • 22 Sep 14

 • 13:38 – Merge pull request #5 from aslakjo/masterFixes issue #146 i begre-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 17 Sep 14

 • 06:55 – Fixes issue #146 i begre-SikkerDigitalPost by Aslak Os
 • 14 Aug 14

 • 08:45 – oppdatert SlettPostkasseRespons med korrekt attributnavn. by Arne Berner
 • 08:27 – oppdatert med korrekt attributtnavn by Arne Berner
 • 07:56 – oppdatert responsene, lagt inn en beskrivelse av hvilke verdier som kan returneres.alle responser har n�� samme og konsistente feltnavn tilbake. by Arne Berner
 • 13 Aug 14

 • 10:47 – nytt fors��k p�� �� f�� korrekt UTF-8 uten BOM p�� alle textile filer. by Arne Berner
 • 10:08 – Fikset filformateringen p�� alle textile filer til UTF-8 by Arne Berner
 • 12 Aug 14

 • 14:49 – Lagt til og opppdatert dokumentasjon om de metodene postkasseleverand��rene har tilgjengelig for �� administrer postkasseinformasjon i kontaktregisteret. by Arne Berner
 • 02 Jun 14

 • 14:41 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/80 – lagt til mer eksplisitt informasjon om at Person i kontakt- og reservasjonsregisteret ikke gjenbrukes i andre felleskomponenter. by Arne Berner
 • 3.0.1

  16 May 14

 • 10:41 – Oppdatert lenke til samarbeidsportalen og sletta integrasjonsguidar by Rune Kj��rlaug
 • 15 May 14

 • 10:23 – Fixes #2 – lagt inn sjekk p�� versjon. by Rune Kj��rlaug
 • 07 May 14

 • 13:09 – Endra kontaktinfo by kjorlaug
 • 06 May 14

 • 13:02 – changelog for repo by Rune Kj��rlaug
 • 23 Apr 14

 • 11:26 – Fixed inconsistent namespaces by abr
 • 16 Apr 14

 • 06:29 – Merge pull request #1 from joergenb/masteroppdatert krypteringslengde, og hvilket element som er kryptert by kjorlaug
 • 14 Apr 14

 • 13:44 – oppdatert krypteringslengde, og hvilket element som er kryptertoppdatert krypteringslengde, og hvilket element som er kryptert by joergenb
 • 3.0.0

  11 Apr 14

 • 09:13 – fikset korrekt namespace. by Arne Berner
 • 07:55 – Fikset feil i flytdiagrammet for teknisk grensesnitt.la til tegning som viser meldingsstrukturen. by Arne Berner
 • 10 Apr 14

 • 07:07 – Lagt til info om at responser blir komprimertLagt til info om st��ttede Key Identifier algoritmer by Arne Berner
 • 09 Apr 14

 • 10:21 – oppdatert lenker til xsd’r og url til tjenesten i produksjon. by Arne Berner
 • 10:20 – oppdatert feil i designet p�� en tabell. by Arne Berner
 • 10:20 – oppdatert integrasjonsguide med info om at feilmeldinger ikke er signert og kryptert. by Arne Berner
 • 03 Apr 14

 • 13:45 – oppdatert begrepskatalogen med alle meldingstypene i SDP by Arne Berner
 • 24 Mar 14

 • 20:43 – flyttet rundt p�� endringene pushet fra Posten. oppdatert begrepskatalogen etter oppdatert xsd. by Arne Berner
 • 17 Mar 14

 • 21:49 – Lagt til utkast for to nye tjenester brukt av Postkasseleverand��rer. by Arne Berner
 • 21:13 – skilt mellom ComplexTypes og Metoder i organiseringen av informasjonen omkring Oppslagstjenesten. by Arne Berner
 • 20:55 – Oppdatert integrasjonsguider etter korrekturlesing. by Arne Berner
 • 20:09 – Byttet til egen datatype for sertifikater. by Arne Berner
 • 11:28 – lagt til ID-porten i menyen, oppdatert SAMLAssertion beskrivelsen etter kvalitietssikring. by Arne Berner
 • 11:02 – lagt til info om ID-porten i begrepskatalogen.oppdatert UML diagram for oppslagstjenesten. by Arne Berner
 • 14 Mar 14

 • 11:54 – Oppdatert integrasjonsguide og alle begrep med eksempler, delt integrasjonsguiden i to, en for standard tjenester og en for tilleggstjenestene. by Arne Berner
 • 09 Mar 14

 • 22:03 – oppdatert integrasjonsguiden med info om feilh��ndtering. by Arne Berner
 • 04 Mar 14

 • 22:39 – fjernet .html i lenker i ID’r by Arne Berner
 • 22:15 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 03 Mar 14

 • 18:27 – PBLEID-5482 – Oppdatering etter siste kvalitetssikring av WSDL og XSD’r by Arne Berner
 • 14:04 – fjernet dobbelt info om Id og Term. by Arne Berner
 • 13:59 – fikset skrivefeil i egenskapene for EpostAdresse og MobilTelefonNummer by Arne Berner
 • 13:54 – Rename EpostAdresse.textile to Epostadresse.textile by Arne Berner
 • 13:53 – Rename MobilTelefonNummer.textile to Mobiltelefonnummer.textile by Arne Berner
 • 28 Feb 14

 • 09:14 – oppdatert at reserverasjon er valgfritt. by Arne Berner
 • 27 Feb 14

 • 15:31 – Definert opp HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel og HentPrintSertifikatForespoersel, ryddet i lenker i alle begrep. forenklet menyen. by Arne Berner
 • 10:07 – beskrevet Foresp��rsel og Response for utlevering av sertifikater. by Arne Berner
 • 26 Feb 14

 • 22:12 – lagt til ny foresp��rsel for �� hente sertifikat, lagt til lenker p�� alle datatypedefinisjoner for simpleTypes by Arne Berner
 • 12:48 – flyttet opp lenken til integrasjonsguiden by Arne Berner
 • 12:31 – oppdatert begrepskatalogen, lagt til xsd for eksport tjenesten. by Arne Berner
 • 10:58 – lagt til detaljer om kryp/signeringssertifikat. by Arne Berner
 • 10:51 – oppdatert med ny XSD og WSDL definisjon for oppslagstjenesten by Arne Berner
 • 25 Feb 14

 • 15:12 – Oppdatert etter gjennomgang, lagt til Datatype, ryddet i definisjon av kilde, egenskaper og kardinalitet. by Arne Berner
 • 24 Feb 14

 • 15:35 – Oppdatert kodeverk for Informasjonsbehov og spesifisert ytterligere omkring Person.status. Oppdatert integrasjonsguiden slik at den referere til informasjonen i begrepskatalogen. by Arne Berner
 • 17 Feb 14

 • 08:08 – Oppdatert kodeverk for ��rsak til sletting av Person. by Arne Berner
 • 16 Feb 14

 • 13:48 – Lagt til informasjon om datatyper og klasser brukt i Request og Responsen mot Oppslagstjenesten. by Arne Berner
 • 15 Feb 14

 • 22:16 – Gjennomg��tt alle definisjoner for klasser og datatyper brukt i utkast til Oppslagstjenesten.Eksempler og diagrammer er ikke oppdatert. by Arne Berner
 • 14 Feb 14

 • 14:18 – Oppdatert lenker til alle begrep,oppdatert integrasjonsguide til oppslagstjenesten by Arne Berner
 • 07:30 – oppdatert informasjon om Oppslagstjenesten, reformatert og rettet lenker.Det gjenst��r �� oppdatere alle dataType definisjoner, Objekter og UML diagrammet slik at det blir konsistent. by Arne Berner
 • 13 Feb 14

 • 15:18 – Oppdatert datatyper, lagt til tjenesteinformasjon om Oppslagstjenesten by Arne Berner
 • 0.0.0

  Arbeidsversjon

  27 May 19

 • 10:05 – Merge pull request #212 from eivinhb/masterNy utvidelsestype: Arrangement by mnmichelsen
 • 23 May 19

 • 13:45 – Ny utvidelsestype: ArrangementFordi usecase for #forrgecommit innkalling i f��rste omgang er valgkortog valget er over 2 dager for noen kommuner m�� vi st��tte flere tidspunker.Innkalling er ment som oppm��te-tidspunkt og semanisk peker p�� et tidspunktinnkallingen gjelder.Et arrangement er mer frivillig i karakter og st��tter flere tidsrom ogmer tilpassing av UI p�� bakgrunn av data i arrangementet. Detlegges ikke opp i ordlyden til at du skal m��te opp et gitt tidspunkt menmer info p�� n��r og hvor arrangementet gjelder for deg. by Eivind Bergst��l
 • 10 May 19

 • 11:01 – Merge pull request #211 from eivinhb/masterLegger til Innkalling som utvidelse etter spek pr n��. by mnmichelsen
 • 08:50 – Vi M�� ha i hvert fall ett tidspunkt. S�� fra-tidspunkt m�� v��re p��krevet. by Eivind Bergst��l
 • 08:23 – Legger inn Innkalling p�� nettsiden for �� vise den p�� utvidelser.Det er s��pas mange attributter, eller typer, i denne xsd-en at jeg tenkerdet er viktigere �� se p�� xsd-en enn �� f�� en beskrivelse i form av en tabell. by Eivind Bergst��l
 • 08:17 – Bytter til `nb` i eksempel for �� tydliggj��re at vi har 2 spr��k i Norge. by Eivind Bergst��l
 • 07:59 – Trimmer whitespace i eksempel for innkalling.xml (formatering av )Tanken her er �� synliggj��re at formatering med \n og \t faktisk betyr noei xml-en. Siden dette skal brukes til i f��rste omgang til valgkorts�� m�� vi har en eller annen form for formatering av informasjonen om kretsog rode uten �� splitte dette opp i valgkort-spesifikk informasjon. Formateringenm�� derfor ha en faktisk betydning p�� den endelige presentasjonen avinnkallingen eg. at apper eller web beholder formateringen gitt i xml-strukturen. by Eivind Bergst��l
 • 07:43 – innkalling.xsd mangler namespace. Legger til det samme om i lenke.xsd by Eivind Bergst��l
 • 09 May 19

 • 13:20 – Legger til Innkalling som utvidelse etter spek pr n��. by Eivind Bergst��l
 • 07 Mar 19

 • 07:15 – Merge pull request #210 from digipost/remove-doctypesFjerner `DOCTYPE` fra w3 XSD-filer by kjorlaug
 • 12 Feb 19

 • 10:59 – Fjerner `DOCTYPE` fra w3 XSD-filerNyere versjoner av Spring Web Services har blitt strengere p�� detteetter �� ha v��rt s��rbar mot XML External Entity Injection (XXE) by Torbj��rn Martinsen
 • 1.3.0.RC1

  1.3.0

  27 May 19

 • 10:05 – Merge pull request #212 from eivinhb/masterNy utvidelsestype: Arrangement by mnmichelsen
 • 23 May 19

 • 13:45 – Ny utvidelsestype: ArrangementFordi usecase for #forrgecommit innkalling i f��rste omgang er valgkortog valget er over 2 dager for noen kommuner m�� vi st��tte flere tidspunker.Innkalling er ment som oppm��te-tidspunkt og semanisk peker p�� et tidspunktinnkallingen gjelder.Et arrangement er mer frivillig i karakter og st��tter flere tidsrom ogmer tilpassing av UI p�� bakgrunn av data i arrangementet. Detlegges ikke opp i ordlyden til at du skal m��te opp et gitt tidspunkt menmer info p�� n��r og hvor arrangementet gjelder for deg. by Eivind Bergst��l
 • 10 May 19

 • 11:01 – Merge pull request #211 from eivinhb/masterLegger til Innkalling som utvidelse etter spek pr n��. by mnmichelsen
 • 08:50 – Vi M�� ha i hvert fall ett tidspunkt. S�� fra-tidspunkt m�� v��re p��krevet. by Eivind Bergst��l
 • 08:23 – Legger inn Innkalling p�� nettsiden for �� vise den p�� utvidelser.Det er s��pas mange attributter, eller typer, i denne xsd-en at jeg tenkerdet er viktigere �� se p�� xsd-en enn �� f�� en beskrivelse i form av en tabell. by Eivind Bergst��l
 • 08:17 – Bytter til `nb` i eksempel for �� tydliggj��re at vi har 2 spr��k i Norge. by Eivind Bergst��l
 • 07:59 – Trimmer whitespace i eksempel for innkalling.xml (formatering av )Tanken her er �� synliggj��re at formatering med \n og \t faktisk betyr noei xml-en. Siden dette skal brukes til i f��rste omgang til valgkorts�� m�� vi har en eller annen form for formatering av informasjonen om kretsog rode uten �� splitte dette opp i valgkort-spesifikk informasjon. Formateringenm�� derfor ha en faktisk betydning p�� den endelige presentasjonen avinnkallingen eg. at apper eller web beholder formateringen gitt i xml-strukturen. by Eivind Bergst��l
 • 07:43 – innkalling.xsd mangler namespace. Legger til det samme om i lenke.xsd by Eivind Bergst��l
 • 09 May 19

 • 13:20 – Legger til Innkalling som utvidelse etter spek pr n��. by Eivind Bergst��l
 • 07 Mar 19

 • 07:15 – Merge pull request #210 from digipost/remove-doctypesFjerner `DOCTYPE` fra w3 XSD-filer by kjorlaug
 • 12 Feb 19

 • 10:59 – Fjerner `DOCTYPE` fra w3 XSD-filerNyere versjoner av Spring Web Services har blitt strengere p�� detteetter �� ha v��rt s��rbar mot XML External Entity Injection (XXE) by Torbj��rn Martinsen
 • 05 Jun 18

 • 08:40 – Merge pull request #207 from asjafjell/patch-1Gj��r FysiskPostType frivillig by mnmichelsen
 • 25 May 18

 • 11:22 – Merge pull request #209 from digipost/returkonvoluttLegger til printinstruksjoner i xsden by mnmichelsen
 • 17 Apr 18

 • 11:30 – Legger til printinstruksjoner i xsdenListe av instruksjoner knyttet til print. Gyldige verdier avtales mellomavsender og printleverand��r. by kjetilsbl
 • 05 Apr 18

 • 07:45 – Merge pull request #208 from digipost/syntaxfeil_i_dokumentasjon_for_utvidelserFikser noen syntax-feil i dokumentasjonen for utvidelser by mnmichelsen
 • 06:51 – Fikser noen syntax-feil i dokumentasjonen for utvidelser by Sindre Nordb��
 • 19 Feb 18

 • 12:58 – Merge pull request #206 from digipost/lenke_dokumentasjonGenerell dokumentasjon for utvidelser + lenke utenfor brev by mnmichelsen
 • 12:11 – Gj��r FysiskPostType frivilligI forbindelse med at A- og B-post ikke er begreper som skal brukes om fysisk post s����b��r elementet `FysiskPostType` gj��res frivillig. by Aleksander Sj��fjell
 • 12 Jan 18

 • 08:45 – Generell dokumentasjon for utvidelser + lenke utenfor brev by Sindre Nordb��
 • 11 Jan 18

 • 12:04 – Merge pull request #205 from digipost/utvidelse_lenkeXSD-forslag til datatypen ��Lenke�� by mnmichelsen
 • 09 Jan 18

 • 10:03 – Merge pull request #204 from digipost/masterSt��tte for valgfri strukturert data knyttet til et dokument by mnmichelsen
 • 08 Jan 18

 • 08:28 – XSD-forslag til datatypen ��Lenke��Type-definisjonen er kopiert fra sdp-manifest.xsd og er dermed identiskmed eksisterende definisjon av lenke utenfor brev. by Sindre Nordb��
 • 04 Jan 18

 • 08:13 – St��tte for valgfri strukturert data knyttet til et dokumentInnf��rer et frivillig element `` som kan knytte en fil medstrukturerte data til et hoveddokument eller vedlegg.Elementet kan f. eks. se slik ut for en tenkt datatype ��lenke��:
  <data��� ���href=“lenke.xml”   mime=“application/vnd.difi.dpi.lenke+xml” />
  `lenke.xml` inneholder dermed XML som definerer en lenke hvis data visesi postkassen utenfor dokumentet dataen er knyttet til dersompostkassen til innbyggeren st��tter denne datatypen.
  by Sindre Nordb��
 • 04 Oct 17

 • 12:49 – Merge pull request #203 from digipost/masterSt��tte for lenke utenfor brev by kjorlaug
 • 12:42 – Endret fra spaces til tabs by Sindre Nordb��
 • 12:41 – Merge pull request #2 from digipost/lenke-i-manifestFlytter `lenke`-elementet til manifestet i ASiC-pakken by Sindre Nordb��
 • 12:13 – Flytter `lenke`-elementet til manifestet i ASiC-pakkenFor �� unng�� at eventuelle sensitive data i beskrivelsen eller teksten p��knappen blir inkludert i `DigitalPost`-forretningsmeldinga flyttesinformasjonen til manifestet i ASiC-pakken. Dette er i tr��d med hvordanikke-sensitiv tittel og ��vanlig�� (potensiell sensitiv) tittel fordokumenter er h��ndtert. by Sindre Nordb��
 • 20 Sep 17

 • 08:31 – Merge pull request #1 from digipost/lenkeNytt element `` for digital post by Sindre Nordb��
 • 07:38 – Legger til eksempel p�� lenke utenfor brev by Sindre Nordb��
 • 19 Sep 17

 • 13:19 – Nytt element `` for digital postInnf��rer et frivillig elementet for �� formidle en lenke til innbyggerspostkasse. Lenken inneholder alltid en http(s)-adresse (`url`) som blirpresentert til innbygger i postkassen.Avsender kan i tillegg sende med noen frivillige elementer:- `beskrivelse`: tekstlig beskrivelse som vises for innbyggeren.- `knappTekst`: tekst p�� knappen som vises i postkassen. Postkasse-leverand��ren kan vise en standard-tekst dersom dette elementet mangler.- `frist`: tidspunkt for n��r lenken ��g��r ut p�� dato��. Lenken vil aldrig�� ut p�� dato dersom elementet mangler. by Sindre Nordb��
 • 11 May 17

 • 11:21 – Merge pull request #196 from difi/191-patchFeltet tittel er utvidet til 255 tegn by Arne Berner
 • 19 Apr 17

 • 12:50 – Update index.textilefjernet referanse til mpc info som er slettet. #197 by Arne Berner
 • 12:49 – Update index.textilefjernet ref til mpc, #197 by Arne Berner
 • 12:47 – #197flyttet dokumentasjonen over til samarbeidsportalen. by Arne Berner
 • 03 Apr 17

 • 08:22 – Update sdp-felles.xsd#191 utvidet feltet Tittel, slik at dette er i henhold til definisjon satt i NOARK 4 standarden. by Arne Berner
 • 14 Mar 17

 • 14:49 – Update#195 fjernet duplikat informasjon by Arne Berner
 • 14:49 – Update Varsler.textile#195 fjernet duplikat informasjon by Arne Berner
 • 14:47 – Update send_paa_vegne_av_andre.textile#195 fjernet referanse til dokumentasjon av varslinger by Arne Berner
 • 14:46 – Update index.textile#195 fjernet referanse til slettet side by Arne Berner
 • 14:44 – Delete varsling.textile#195 kopiert til samarbeidsportalen og fjernet dokumentasjon herifra. by Arne Berner
 • 27 Feb 17

 • 13:27 – Update index.textile by Arne Berner
 • 13:27 – flyttet info til samarbeidsportalen.#194 – fjernt informasjon som n�� ligger p�� samarbeidsportalen by Arne Berner
 • 13:26 – Delete konvolutt.textile#194 by Arne Berner
 • 13:21 – Delete brev.textile#194 by Arne Berner
 • 13:21 – Delete LeftLogoIngenEa.pdf#194 by Arne Berner
 • 13:21 – Delete LeftLogo.pdf#194 by Arne Berner
 • 13:21 – Delete Kun_EA.pdf#194 by Arne Berner
 • 13:21 – Delete IngenLogoIngenEa.pdf#194 by Arne Berner
 • 13:20 – Delete IngenLogo.pdf#194 by Arne Berner
 • 13:20 – Delete EAkode_og_logo_venstrejustert.pdf#194 by Arne Berner
 • 13:20 – Delete EAkode_og_logo_toppjustert.pdf#194 by Arne Berner
 • 1.2.6

  12 Jan 17

 • 10:41 – Lag til referanse til gjeldende sikkerhetsarkitektur by kjorlaug
 • 1.2.5

  08 Dec 16

 • 08:47 – #192 dokumentasjon av l��sning for st��rre ark en A4 by Arne Berner
 • 1.2.4

  07 Oct 16

 • 12:10 – Merge pull request #189 from difi/utvidelse_antall_vedlegg_182Utvidelse for fler vedlegg #182 by Arne Berner
 • 21 Jun 16

 • 12:00 – Update index.textile#182 by Arne Berner
 • 12:00 – dokumentasjon av st��tte for fler vedleggSt��tte for fler vedlegg. #182 by Arne Berner
 • 11:59 – dokumentasjon av st��tte for fler vedleggSt��tten for fler vedlegg utvides til 200 by Arne Berner
 • 11:56 – Update av sdp-manifest.xsdUtvidet til �� st��tte opp til 200 vedlegg.ref: #182 by Arne Berner
 • 1.2.3

  03 May 16

 • 13:30 – #185 bedre beskrivelse av funksjonaliteten uten forsideark by Arne Berner
 • 26 Apr 16

 • 09:47 – #185 bedre formatering av tabellen by Arne Berner
 • 08:58 – fikset skrivefeil by Arne Berner
 • 08:56 – #185 info om at forsiden kan brukes ogs�� for brev fra avsenderla til bedre info om logo, noen eksempler og kort info om at forsiden n��kan brukes med info om brevet til avsender slik at avsender kan sparekostnaden med et ark. by Arne Berner
 • 1.2.2

  04 Mar 16

 • 14:56 – #184 dokumentasjon av dokumenttypene som st��ttes i digital postkasse by Arne Berner
 • 14:54 – #181 dokumentert kravene til maskinell behandling av EHF faktura by Arne Berner
 • 04 Feb 16

 • 21:28 – beskrivelse av EHF st��tten i postkassen#181 f��rste utkast til dokumentasjon av EHF st��tten i postkassen by Arne Berner
 • 1.2.1

  16 Dec 15

 • 13:42 – #179 fikset lenker mellom innholdet by Arne Berner
 • 13:25 – #179 fjernet d�� lenkeD�� lenke til produktst��tte. forbedret design/struktur p��innholdet/lenkene. by Arne Berner
 • 05 Oct 15

 • 11:53 – #151 – fjernet omtale av teknisk avsenderbruker begrepet databehandler konsekvent. by Arne Berner
 • 07:09 – lagt til “info” om st��tte for andre PDF versjonerPDF versjoner utover versjon 1.5 st��ttes etter at konkrete dokumenterblir testet / verifisert. by Arne Berner
 • 21 Sep 15

 • 13:35 – dokumentert mer om logoer p�� forsideark by Arne Berner
 • 09:20 – lagt til lenke til forretningsprosessbeskrivelsen by Arne Berner
 • 09:18 – Flytter dok om utskrift sammenprosess for sending til utskrift legges sammen med all annen info omutskriftstjenesten. by Arne Berner
 • 07:55 – #177 rettet opp i menyer og lenker for tanskportlaget by Arne Berner
 • 07:31 – #177 forbedret dokumentasjon omkring WS-secendret lenker, lagt til mer noe mer info men i hovedsak kun gjort denmer lesbar/tydelig. by Arne Berner
 • 10 Sep 15

 • 12:24 – fikset feil p�� lenke til illustrasjon by Arne Berner
 • 08 Sep 15

 • 06:49 – rettet en dokumentasjonsfeil om antall vedleggAntall vedlegg er begrenset til 10. by Arne Berner
 • 06:49 – Dokumentasjon om utsending av varslerLagt til info om hvordan digipost sender varsler by Arne Berner
 • 28 Aug 15

 • 12:45 – rettet feil i lenker og formatering by Arne Berner
 • 12:34 – Generell overordnet beskrivelse lagt tilLagt til en generell overordnet funksjonell beskrivelse avutskriftstjenesten. by Arne Berner
 • 06:52 – #91 rettet feil i formatering og noe innledende tekst by Arne Berner
 • 06:27 – slettet dokumentasjon om produktst��tteProduktst��tte er dokumentert p�� http://samarbeid.difi.no, holdesoppdatert der. by Arne Berner
 • 19 Aug 15

 • 10:49 – rettet opp i en feil lenke. by Arne Berner
 • 08:20 – #176 dokumentert valideringsregleneLag til lenke til java bibliotek som implementerer valideringsreglene. by Arne Berner
 • 14 Aug 15

 • 08:31 – #91 – lagt til et eksempel p�� sending p�� vegne aveksemplene b��r utvides med referanse til id’r som skal fylles ut, ogeventuelt eksempel kode. by Arne Berner
 • 26 Jun 15

 • 09:30 – #175 rettet feil lenke til Commfides intermediate CA i testmilj��et by Arne Berner
 • 11 Jun 15

 • 13:22 – Revert “#174 lagt til Commfides SHA-1 CA sertifikatene”This reverts commit b983a6175c3794c8c0f00af03b03c3c264e1c5fb. by Arne Berner
 • 02 Jun 15

 • 07:56 – #174 lagt til Commfides SHA-1 CA sertifikateneSkal bli stolt p�� av postkasseleverand��rene og meldingsformidler. by Arne Berner
 • 08 Apr 15

 • 11:27 – rettet feil i PMode.AgreementReferansen var feilaktig til DigitalPostForsendelse. by Arne Berner
 • 10:21 – mer utfyllende beskrivelse av VarslingFeiletBeskrivelse av hvordan Varslingfeilet kan h��ndteres av virksomheter by Arne Berner
 • 10:20 – eksempel p�� formidling av fysisk post oppdatertOppdatert med eksempel p�� SOAP foresp��rsel for fysisk post by Arne Berner
 • 06 Mar 15

 • 10:53 – Fiks feil i navigasjon #173 by Rune Kj��rlaug
 • 10:05 – Gjeld #173 – forslag til retting. Har d��ypt om meldingen til Feil slik at denne korrosponderar med XSD by Rune Kj��rlaug
 • 09:24 – Fixes #172 by Rune Kj��rlaug
 • 26 Feb 15

 • 14:45 – Update FlyttetDigitalPostMelding.textile by henrikpaus
 • 13:14 – #171 fikset lenke til dokumentasjon by Arne Berner
 • 13:04 – #126 Beskrevet krav til flytting av postForbedret spr��ket. by Arne Berner
 • 12:53 – #41 OWASP AntiSamy policy fil for valideringOWASP AntiSamy policy fil som beskriver hvilke valideringer somleverand��ren gj��r for HTML dokumenter. by Arne Berner
 • 12:51 – #171 Dokumentert P-mode for FysiskPostLagt inn en egen side som dokumterer Pmode for FysiskPost. Lagt innnavigasjon/lenker til siden. by Arne Berner
 • 11:18 – #126 krav til flytting av postNoen spr��klige presiseringer og forbedring i formatering av teksten. by Arne Berner
 • 08:52 – #126 beskrevet kravene for n��r post kan flyttes#126 lagt til informasjon om hvilke forretningskrav som m�� v��re oppfyltf��r post kan flyttes. by Arne Berner
 • 02 Feb 15

 • 14:19 – #169 – oppdatert dokumentasjonen, Landkode er anbefalt brukt. Land brukes kun dersom Landkode ikke er tilgjengelig. by Arne Berner
 • 27 Jan 15

 • 09:03 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 08:58 – ##114 rettet dokumentasjonen slik at den ble riktig. Det er 10 vedlegg som er maksimalt tillatt. by Arne Berner
 • 13 Jan 15

 • 11:17 – Merge pull request #168 from digipost/masterFikser typo: xsd:datetime → xsd:dateTime by Arne Berner
 • 08:23 – Fikser typo: xsd:datetime → xsd:dateTime by Rune Flobakk
 • 07 Jan 15

 • 08:17 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 08:17 – #166 – lagt til beskrivelse av virkningstidspunkt som alternativ til virkningsdato. by Arne Berner
 • 19 Dec 14

 • 12:33 – Merge pull request #167 from aberner/masterfra dato til tidspunkt for virkningsdato ref #166 by Arne Berner
 • 18 Dec 14

 • 15:04 – Nytt forslag til endring av virkningsdatoDette forslaget gir bedre st��tte for tidligere versjoner og gj��r atl��sningen ikke bryter og dermed kan dette rulles ut som en MINORendring. by Arne Berner
 • 12:55 – Revert “fra dato til tidspunkt for virkningsdato”This reverts commit 90161f787fd94426dd733dadc032185e2edaa3d9. by Arne Berner
 • 17 Dec 14

 • 13:35 – fra dato til tidspunkt for virkningsdatoRef. https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/166 by Arne Berner
 • 1.2.0.RC1

  1.2.0

  06 Mar 15

 • 10:53 – Fiks feil i navigasjon #173 by Rune Kj��rlaug
 • 10:05 – Gjeld #173 – forslag til retting. Har d��ypt om meldingen til Feil slik at denne korrosponderar med XSD by Rune Kj��rlaug
 • 09:24 – Fixes #172 by Rune Kj��rlaug
 • 26 Feb 15

 • 14:45 – Update FlyttetDigitalPostMelding.textile by henrikpaus
 • 13:14 – #171 fikset lenke til dokumentasjon by Arne Berner
 • 13:04 – #126 Beskrevet krav til flytting av postForbedret spr��ket. by Arne Berner
 • 12:53 – #41 OWASP AntiSamy policy fil for valideringOWASP AntiSamy policy fil som beskriver hvilke valideringer somleverand��ren gj��r for HTML dokumenter. by Arne Berner
 • 12:51 – #171 Dokumentert P-mode for FysiskPostLagt inn en egen side som dokumterer Pmode for FysiskPost. Lagt innnavigasjon/lenker til siden. by Arne Berner
 • 11:18 – #126 krav til flytting av postNoen spr��klige presiseringer og forbedring i formatering av teksten. by Arne Berner
 • 08:52 – #126 beskrevet kravene for n��r post kan flyttes#126 lagt til informasjon om hvilke forretningskrav som m�� v��re oppfyltf��r post kan flyttes. by Arne Berner
 • 02 Feb 15

 • 14:19 – #169 – oppdatert dokumentasjonen, Landkode er anbefalt brukt. Land brukes kun dersom Landkode ikke er tilgjengelig. by Arne Berner
 • 27 Jan 15

 • 09:03 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 08:58 – ##114 rettet dokumentasjonen slik at den ble riktig. Det er 10 vedlegg som er maksimalt tillatt. by Arne Berner
 • 13 Jan 15

 • 11:17 – Merge pull request #168 from digipost/masterFikser typo: xsd:datetime → xsd:dateTime by Arne Berner
 • 08:23 – Fikser typo: xsd:datetime → xsd:dateTime by Rune Flobakk
 • 07 Jan 15

 • 08:17 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 08:17 – #166 – lagt til beskrivelse av virkningstidspunkt som alternativ til virkningsdato. by Arne Berner
 • 19 Dec 14

 • 12:33 – Merge pull request #167 from aberner/masterfra dato til tidspunkt for virkningsdato ref #166 by Arne Berner
 • 18 Dec 14

 • 15:04 – Nytt forslag til endring av virkningsdatoDette forslaget gir bedre st��tte for tidligere versjoner og gj��r atl��sningen ikke bryter og dermed kan dette rulles ut som en MINORendring. by Arne Berner
 • 12:55 – Revert “fra dato til tidspunkt for virkningsdato”This reverts commit 90161f787fd94426dd733dadc032185e2edaa3d9. by Arne Berner
 • 17 Dec 14

 • 13:35 – fra dato til tidspunkt for virkningsdatoRef. https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/166 by Arne Berner
 • 12 Dec 14

 • 12:29 – fikset lenke feil by Arne Berner
 • 12:29 – endring av formatering/overskrift by Arne Berner
 • 12:24 – fikset feil i lenke. by Arne Berner
 • 11:47 – Noe mer tydelig beskrivelse av varslingskravene by Arne Berner
 • 11:47 – Noe mer tydelig beskrivelse av varslingskravene by Arne Berner
 • 11:33 – #155 oppdatert etter revidering av XSD. Lagt til mer info om forsidearket og eksempler p�� dette. by Arne Berner
 • 11 Dec 14

 • 11:13 – Merge pull request #165 from digipost/nye_kvitteringstyperNye kvitteringstyper i forbindelse med print, fjernet Postlagt kvittering gjenbruker Leveringskvittering, ref. #155 by Arne Berner
 • 09:25 – Fjernet kvitteringstype postlagt by Stefan Magnus Landr��
 • 08:50 – Oppdaterte dokumentasjon for kvitteringstype by Stefan Magnus Landr��
 • 10 Dec 14

 • 13:24 – Nye kvitteringstype for print. by Gustav Karlsson
 • 03 Dec 14

 • 08:48 – Merge pull request #163 from digipost/xsd-forslagManifest.mottaker er optional m�� gj��res for �� f�� til utskrift og forsendelsestjenesten. endringen er bakoverkompatibel. ref. #155 by Arne Berner
 • 08:25 – Manifest.mottaker er optional by Rune Flobakk
 • 02 Dec 14

 • 11:53 – Merge pull request #161 from digipost/xsd-forslagSett igjennom endringsforslag for fysisk post, som ser veldig bra ut. N�� m�� bare begrepsdefinisjonene oppdateres slik at det er 100% sync. ref. #155 by Arne Berner
 • 01 Dec 14

 • 12:36 – Merge remote-tracking branch ‘upstream/master’ into xsd-forslagConflicts: xsd/sdp-melding.xsd by Rune Flobakk
 • 28 Nov 14

 • 14:36 – #155 har synkronisert XSD og begrepene. XSD’n er oppdatert til �� bruke de begrep som er definert.Mottaker i sdp-felles.xsd er n�� ikke lenger obligatorisk! by Arne Berner
 • 14:11 – #155 beskrevet mer om hvor lang tid vil ta f��r ReturpostKvittering vil returneres til Avsender. by Arne Berner
 • 11:59 – Legger til st��tte for �� angi printfarge i FysiskPostInfo by Rune Flobakk
 • 25 Nov 14

 • 13:58 – Omstrukturert s�� man angir enten FysiskPostInfo eller b��de mottaker og DigitalPostInfo by Rune Flobakk
 • 13:52 – Skiller ut enum typer for returnHaandtering og posttype som var inlinet i FysiskPostInfo by Rune Flobakk
 • 20 Nov 14

 • 07:22 – #156 – lagt til mer leseveiledning og informasjon for de som vil finne frem begrepskatalogen. by Arne Berner
 • 07:20 – #158 – fikset formatering av siden bedre. by Arne Berner
 • 07:01 – #155 – fikset lenke feil by Arne Berner
 • 06:58 – #158 lagt til noe mer informajon om varslingsplikten slik at det er mer synlig i dokumentasjonen. by Arne Berner
 • 18 Nov 14

 • 15:57 – Update ReturpostKvittering.textile#155 Oppdatert tekst. by henrikpaus
 • 15:20 – Update PostlagtKvittering.textile#155 Rettet i tekst by henrikpaus
 • 15:11 – Update MottaksKvittering.textile#155 rettet tekst by henrikpaus
 • 14:18 – Update forretningsprosess_utskrift.textile#155 Oppdatert fotnoter by henrikpaus
 • 09:28 – Legger til returHaandtering i print-eksempel by Rune Flobakk
 • 17 Nov 14

 • 22:01 – #155 – fikset lenke til posttype p�� FysiskPostInfo by Arne Berner
 • 20:28 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 20:26 – #155 lagt til info om kvitteringen knyttet til Returpost. by Arne Berner
 • 20:14 – Merge pull request #160 from digipost/xsd-forslagla til returHaandtering, addresselinje3, mandatory posttype by Arne Berner
 • 20:11 – #155 – oppdatert meny og diagrammer med lenker til de nye meldingstypene. by Arne Berner
 • 15:20 – la til returHaandtering, addresselinje3, mandatory posttype by Tor Kleiberg
 • 08:37 – #155 beskrevet forretningsmeldingen og detaljene for en FysiskPost forsendelse til utskriftstjenesten i SDP.har lagt til at Person ikke p��krever at psotkasseadresse er satt. by Arne Berner
 • 14 Nov 14

 • 13:03 – #159 – oppdatert Commfides sine testsertifikat og at de har laget ny CA i test. by Arne Berner
 • 11 Nov 14

 • 12:37 – lagt til mer informasjon om .net klientbiblioteket. by Arne Berner
 • 11:54 – #156 lagt inn lenke til samarbeidsportalen og endret til Digital postkasse til innbyggere. by Arne Berner
 • 24 Oct 14

 • 13:17 – #155 en f��rste versjon av forretningskravene knyttet til utskrift og forsendelsestjenesten. by Arne Berner
 • 13:00 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 12:59 – #127 endret felt fra lest til aapnet by Arne Berner
 • 21 Oct 14

 • 07:46 – Merge pull request #153 from digipost/xsd-forslagTa inn flyttet digital post i eksempler og XSD by Arne Berner
 • 15 Oct 14

 • 08:13 – Merge remote-tracking branch ‘upstream/master’ into xsd-forslag by Erlend Oftedal
 • 09 Oct 14

 • 11:05 – Merge branch ‘master’ into xsd-forslag by Stefan Magnus Landr��
 • 26 Aug 14

 • 08:28 – Merge tag ‘1.0.2’ into xsd-forslagConflicts: xsd/sdp-melding.xsd by Rune Flobakk
 • 28 Jul 14

 • 10:07 – Fjernet egen kvitteringstype for FlyttetDigitalPost; benytter Levering i stedet. by Rune Flobakk
 • 24 Jul 14

 • 07:27 – Kvitteringstype for flyttet post m/eksempel by Rune Flobakk
 • 07:20 – Eksempel p�� FlyttetDigitalPost by Rune Flobakk
 • 07:11 – Endrer element “lest” til “aapnet” for �� bruke samme begreper som i kvittering. XSD-docs. by Rune Flobakk
 • 21 Jul 14

 • 09:46 – Forslag til FlyttetDigitalPost-xsd by Sindre Nordb��
 • 1.0.3

  21 Oct 14

 • 07:32 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 07:28 – #33 – lagt til noe informasjon for �� beskrive hvor lenge MF mellomlagrer meldingene. by Arne Berner
 • 05:47 – Merge pull request #152 from digipost/soap-eksempler-15102014Soap eksempler 15102014 by Arne Berner
 • 20 Oct 14

 • 09:06 – fikset lenke til xsd for oppslagstjenesten. by Arne Berner
 • 15 Oct 14

 • 12:07 – #99 fjernet dokumentasjon knyttet til virksomhet. by Arne Berner
 • 08:00 – Oppdaterte eksempler by Erlend Oftedal
 • 07:59 – Bytter navn for �� f�� til �� stemme med requestene by Erlend Oftedal
 • 13 Oct 14

 • 08:57 – #149 – oppdatert til siste og riktig versjon av oppslagstjeneste xsd’n. men har ikke brukt kommandoen oppgitt fra Posten for �� fjerne linebreaks osv. by Arne Berner
 • 24 Sep 14

 • 13:34 – #148 – lagt inn en mer utfyllende beskrivelse av begrensningene knyttet til HTML. by Arne Berner
 • 13:18 – #142 – fikset lenke feil by Arne Berner
 • 12:50 – #142 – oppdatert dokumentasjon, lagt inn info om krav til UTF-8 by Arne Berner
 • 15 Sep 14

 • 06:03 – #144 – lenken til Commfides CA intermediate sertifikat oppdatert by Arne Berner
 • 08 Sep 14

 • 19:39 – #141 oppdatert dokumentasjon for �� f�� riktig caseing p�� filnavnet p�� manifest.xml filen. filen har kun lowercase. by Arne Berner
 • 19:33 – #137 oppdater til �� bruke iso6523-actorid-upis slik koden og XSD n�� er implementert.Dette gj��r at SBD delen bruker en annen standard for Authority enn EBMS delen, men dette er de som gir minst p��virkning p�� alle akt��rer i etableringen av SDP n��.En eventuell endring til Authority=“urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908” m�� koordineres og gj��res p�� et seinere tidspunkt. by Arne Berner
 • 19:25 – #140 endret navn p�� felt i henhold til XSD by Arne Berner
 • 18:58 – #130 rettet meldingsdefinisjonene slik at den er riktig i forhold til XSD.Feilkoder ble ikke implementert i f��rste versjon av SDP. by Arne Berner
 • 18:49 – #143 lagt til st��tte for ny Canonicalization for �� st��tte java 1.6 by Arne Berner
 • 31 Aug 14

 • 20:07 – #136 – oppdatert ASiC eksempel pakken. Denne er generert fra 1.1.2 versjonen av java klienten. by Arne Berner
 • 20:05 – #124 – lagt inn noe initiell informasjon om st��rrelsen p�� en forsendelse og hvordan prisen p�� en forsendelse regnes ut. – har ikke f��tt sjekket hvordan teksten rendrer. by Arne Berner
 • 25 Aug 14

 • 08:54 – #138 – alle identifikatorar er no relatert til minor-release, ikkje patch, sidan desse per definisjon ikkje skal p��verkast av ein patch-release. by Rune Kj��rlaug
 • 08:51 – #138 – PMode.Agreement hardkoda som konstant for �� unng�� ny verdi ved kvar release by Rune Kj��rlaug
 • 21 Aug 14

 • 08:24 – Rettet en enkel skrivefeil by Arne Berner
 • 1.0.2

  19 Aug 14

 • 16:20 – #119 fikset skrivefeil p�� overskrift. by Arne Berner
 • 14:59 – #117 oppdatert AsiC eksempelet by Arne Berner
 • 14:54 – #108 lagt inn beskrivelse av hvordan kvitteringer kan hentes i parallel og hvordan man kan kvittere p�� forrige og hente neste kvittering samtidig by Arne Berner
 • 14:20 – #120 – mer beskrivelse av varslinger og varslingfeilet kvitteringer. by Arne Berner
 • 14:18 – #119 lagt inn lenke til alle XSD’r brukt i forbindelse med sikker digital post by Arne Berner
 • 12:57 – #118 – lagt inn lenke (egen side) til java bibliotek og lenker til alle eksempel prosjekter som er lagt ut p�� github. by Arne Berner
 • 11:20 – #121 – rettet opp i lenkene til commfides sine sertifikat. by Arne Berner
 • 11:14 – #123 – Fjernet feil fra beskrivelsen knyttet til meldingsutveksling, der det fortsatt var referanse til at MF sender tilbake kvitteringer. by Arne Berner
 • 14 Aug 14

 • 13:39 – Merge pull request #135 from digipost/antall_vedlegg_i_dokumentpakkeEndret antall tillatte vedlegg fra 99 til 10. by Arne Berner
 • 13:39 – Merge pull request #134 from digipost/fjerne_virksomhetFjerner virksomhet fra sdp xsd. by Arne Berner
 • 13:38 – Merge pull request #122 from digipost/xsd-fix-repetisjonerXsd fix repetisjoner by Arne Berner
 • 13 Aug 14

 • 15:05 – Endret antall tillatte vedlegg fra 99 til 10. Closes difi/begrep-SikkerDigitalPost#114 by Stefan Magnus Landr��
 • 15:01 – Fjerner virksomhet fra sdp xsd. Closes difi/begrep-SikkerDigitalPost#99 by Stefan Magnus Landr��
 • 11 Jul 14

 • 11:30 – Flyttet p�� Repetisjoner typen for �� gj��re xsd-en mer lettlest by Stefan Magnus Landr��
 • 11:25 – Rettet opp i xpath for �� sikre at det ikke sendes duplikate repetisjoner by Stefan Magnus Landr��
 • 1.0.1

  27 Jun 14

 • 13:56 – #113 – dokumentert standardveriden for AgreementRef og oppdatert standardverdien til �� v��re knyttet til hovedversjon og ikke vise til underliggende versjon. by Arne Berner
 • 13:46 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 13:46 – #106 oppdatert asice.zip eksempel pakke generert av javaklient bibliotekt. difi sitt test virksomhetsertifikat er brukt. by Arne Berner
 • 11:33 – #91 – fors��k p�� eksempel for �� illustrere betre by Rune Kj��rlaug
 • 26 Jun 14

 • 08:04 – #107 forbedret dokumentasjonen etter kvalitetssikring internt i difi. by Arne Berner
 • 25 Jun 14

 • 07:55 – Merge pull request #112 from digipost/feil_i_eksemplerBurde ha vore snappa opp i kvalitetssikring :-) by kjorlaug
 • 07:51 – Oppdaterte eksempler for �� reflektere endring i XSD knyttet til Signature elementet by Stefan Magnus Landr��
 • 07:47 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 07:46 – #107 – lagt ut og dokumentert hvilke virksohmetsertifikat som offentlige virksomheter m�� stole p��. by Arne Berner
 • 07:26 – Merge pull request #111 from digipost/feil_i_signature_referanseFeil i signature referanse by kjorlaug
 • 07:02 – Merge pull request #110 from digipost/fjerne_tilbaketrekkingFjernet tilbaketrekkingskvitteringer by kjorlaug
 • 06:40 – Merge branch ‘master’ into feil_i_signature_referanse by Stefan Magnus Landr��
 • 06:39 – Fjernet tilbaketrekkingskvitteringer by Stefan Magnus Landr��
 • 24 Jun 14

 • 20:03 – Merge pull request #109 from digipost/soap-eksempler-240614Nye soap eksempler #106 by kjorlaug
 • 18:49 – Nye eksempler by Erlend Oftedal
 • 14:18 – Rettet opp i feil knyttet til Signature elementet. Tidligere var elementet i sdp namespacet, mens det skulle v��rt i dsig namespacet ref konvensjonell bruk av dsig. by Stefan Magnus Landr��
 • 23 Jun 14

 • 19:23 – #103 – forslag til tekstendring by Rune Kj��rlaug
 • 19:06 – #105 – litt meir kompleks tekst enn Arne sitt forslag by Rune Kj��rlaug
 • 13 Jun 14

 • 12:31 – Fixes #92 by Rune Kj��rlaug
 • 12:28 – Fixes #70 Feilh��ndtering gjennomg��tt og omstrukturert. by Rune Kj��rlaug
 • 10:33 – Fixes #94 – alle lenker som feilar med Ubuntu LinkChecker gjennomg��tt og fikset by Rune Kj��rlaug
 • 10:25 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 10:19 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 10:17 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 10:11 – #95 duplikat informasjon med forretningslag/Aktorer by Rune Kj��rlaug
 • 10:11 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 10:08 – #95 – dublering av informasjon med informasjon i forretningslag/Meldingsformat.textile by Rune Kj��rlaug
 • 09:57 – #94 og #95 by Rune Kj��rlaug
 • 09:46 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:43 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:41 – #94 og #95 – endra innbygger til mottaker by Rune Kj��rlaug
 • 09:36 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:35 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:34 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:33 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:32 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:27 – #94 – feil lenke by Rune Kj��rlaug
 • 09:14 – fixes #97 by Rune Kj��rlaug
 • 09:13 – Fixes #98 by Rune Kj��rlaug
 • 08:36 – Merge pull request #101 from digipost/masterOppdatert manifest-eksempel by kjorlaug
 • 08:33 – oppdaterte manifest-eksempel by J��ran Vagnby Lillesand
 • 08:18 – Update index.textileFlyttet sikkerhetsbeskrivelsen hit. by ogrinde
 • 08:08 – fixes #93 by Rune Kj��rlaug
 • 12 Jun 14

 • 20:51 – #95 retta lenker by Rune Kj��rlaug
 • 17:32 – #95 fiks feil lenke by Rune Kj��rlaug
 • 12:30 – Update forretningsprosess_kvittering.textile by henrikpaus
 • 12:30 – Update forretningsprosess_kvittering.textile#92 #95 Rettet skrivefeil by henrikpaus
 • 12:27 – Update forretningsprosess.textile#92 #95 Rettet skrivefeil by henrikpaus
 • 12:20 – Update Aktorer.textileIssue #95 spr��kvask by henrikpaus
 • 1.0.0-rc.3

  11 Jun 14

 • 11:41 – #51 samskriving av meldingsformat, samt vask av navigasjonsflyt by Rune Kj��rlaug
 • 10:46 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 10:45 – #51 Endring i menystrukturen slik at denne reflekterar oppbygging melding by Rune Kj��rlaug
 • 10:38 – #51 – detaljering eigar transportinformasjon by Rune Kj��rlaug
 • 10:35 – overordnet informasjon knyttet til sikkerheten i SDP. by Arne Berner
 • 10:35 – #51 – oversikt over eigarar av dei forskjellige elementa i pakken by Rune Kj��rlaug
 • 10:20 – #70 – gjennomg��tt beskrivelsene etter kvalitetssjekk. Lagt til noe mer innledende tekster og rettet inkonsistens p�� et par punkter. by Arne Berner
 • 09:04 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 09:03 – #51 Oppdatert kvittering by Rune Kj��rlaug
 • 08:44 – Update Forretningsfeil.textileRettet skrivefeil by henrikpaus
 • 08:40 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 08:40 – #51 end�� meir klargjering roller/akt��rer + vask prosess for sending by Rune Kj��rlaug
 • 08:39 – ryddet i design p�� tabell by Arne Berner
 • 08:38 – rettet lenke feil. by Arne Berner
 • 07:24 – Merge pull request #90 from digipost/feilhaandteringForslag til feilh��ndtering by kjorlaug
 • 07:23 – merge #90 – endringar tatt inn by Rune Kj��rlaug
 • 10 Jun 14

 • 20:27 – Innledende om sikkerhet p�� forretningsniv��. by Arne Berner
 • 20:23 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 20:22 – Mer innledende informasjon om meldingsstrukturen by Arne Berner
 • 20:15 – Feilh��ndtering by Erlend Oftedal
 • 20:02 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 20:02 – #51 Bedre deling mellom roller og akt��rer by Rune Kj��rlaug
 • 19:09 – #76 – Lagt inn informasjon om Meldingen: FlyttetDigitalPostMelding brukt av postkasseleverand��rene for flytting av post. by Arne Berner
 • 18:10 – #70 innledende informasjon om feilh��ndteringsprosessen. by Arne Berner
 • 17:56 – #70 lenker til undersider om feilh��ndtering by Arne Berner
 • 17:48 – #70 – dokumentert feilh��ndtering i forskjellige scenario og hvordan Avsender skal forholde seg til dem. by Arne Berner
 • 17:23 – Merge pull request #89 from digipost/oppdaterte_soap_eksempleroppdaterte soap eksempler by Arne Berner
 • 14:01 – oppdaterte soap eksempler by Stefan Magnus Landr��
 • 13:51 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 13:51 – Oppdatert lenker i meny, lagt til info om feilh��ndtering p�� teknisk niv��. by Arne Berner
 • 13:49 – Merge pull request #88 from digipost/fjerne_tilbaketrekking_fra_xsdFjerne tilbaketrekking fra xsd by Arne Berner
 • 13:23 – #70 – oppdatert beskrivelsen av forretningsprosessen. by Arne Berner
 • 11:29 – Fjernet ubrukte referanser til ubrukte namespace samt fjernet whitespace by Stefan Magnus Landr��
 • 11:28 – Fjernet tilbaketrekking fra sdp-melding by Stefan Magnus Landr��
 • 10:31 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 10:31 – Vask bildebruk by Rune Kj��rlaug
 • 09:52 – #51 fikset lenke til sikkerhetskapitelet by Arne Berner
 • 09:50 – #70 forbedret definisjonen av DigitalPostInfo elementet by Arne Berner
 • 09:49 – #70 beskrevet meldingene bedre og hvordan feil skal h��ndteres av Avsender by Arne Berner
 • 07:40 – Inndeling omd��pt til struktur, samt manglende filer relatert til sikkerhet i forrige commit by Rune Kj��rlaug
 • 07:07 – #70 dokumentert feilh��ndtering b��de p�� forretningsniv�� og transportniv��. by Arne Berner
 • 09 Jun 14

 • 20:32 – Arkitektur flytta ut som eiga fil by Rune Kj��rlaug
 • 19:34 – difi/begrepskatalog/#38 – vask av identifikatorar p�� sider forretningslag→transportlag by Rune Kj��rlaug
 • 06 Jun 14

 • 10:37 – Flyttet all informasjon om transportlaget – sortert og organisert meny knyttet til transportlaget. by Arne Berner
 • 09:53 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 09:52 – oppdatert med info om standardene valgt for forretningslaget. by Arne Berner
 • 08:58 – Oppdater mtp difi/begrepskatalog#38 + lagt til fil for informasjon om inndeling av dokumentasjon by Rune Kj��rlaug
 • 08:57 – reformatert teksten og forbedret spr��k noe. by Arne Berner
 • 07:53 – oppdatert navigeringen https://github.com/difi/begrepskatalog/issues/38 by Arne Berner
 • 07:45 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 07:44 – lagt inn titler p�� siden og byttet navn p�� et jekyll attributt by Arne Berner
 • 07:15 – difi/begrepskatalog#38 – unik side-id for navigasjon by Rune Kj��rlaug
 • 06:59 – #78 mer beskrivelse av meldingene ��pningskvittering og Varslingskvittering by Arne Berner
 • 06:40 – #47 lagt inn mer info om den overordnede arkitekturen i l��sningen. by Arne Berner
 • 05 Jun 14

 • 14:38 – https://github.com/difi/begrepskatalog/issues/38 – ryddet i strukturen knyttet til beskrivelsen av forretningslaget.#47 lagt til info om overordnet prosess og tilstand hos Avsender by Arne Berner
 • 13:34 – https://github.com/difi/begrepskatalog/issues/38 – reorgainsert meldingbegrepene og meldingstypene.#74 beskrevet VarslingfeiletKvittering bedre. by Arne Berner
 • 11:22 – Start omlegging til flatare struktur by Rune Kj��rlaug
 • 04 Jun 14

 • 08:48 – Merge pull request #86 from digipost/flytte_mobiltelefonnummer_og_epostadresse_til_varselFlytte mobiltelefonnummer og epostadresse til varsel by Arne Berner
 • 08:01 – varslingstekst er gjort mandatory p�� sms og epost varsler by Stefan Magnus Landr��
 • 07:58 – Fjernet mobiltelefonnummer og epostadresse fra sdp:Person og endret oppdaterte endret navnet p�� tekst-elementet p�� varlene til varslingsTekst. Har ogs�� gjort noen endringer i dokumentasjonen slik at det henger sammen og er konsistent. Eksempler er ogs�� oppdatert. by Stefan Magnus Landr��
 • 06:41 – #81 – tekstlig forbedring i forhold til varsling i henhold til eForvaltningsforskriften. by Arne Berner
 • 06:27 – #81 – Oppdatert med beskrivelse og eksempel p�� varsling i henhold til eForvaltningsforskriften. Lagt inn informasjon om at SMSVarsel er priset. by Arne Berner
 • 06:15 – #49 gjort varslingstekst i varslinger mandetory, oppdatert xml eksemplet for Varsler. by Arne Berner
 • 03 Jun 14

 • 22:03 – ref. #51 og #23s�� er det de fleste meldingstyper beskrevet mer utfyllende, det er laget et nytt flyt diagram for �� beskrive meldingsutvekslingen. by Arne Berner
 • 13:27 – Merge pull request #84 from digipost/feil_i_digital_post_info_xsdoppdaterte eksempel p�� Tittel i SDPmelding slik at det er i henhold til xsd by Arne Berner
 • 12:54 – oppdaterte eksempel slik at det er i henhold til xsd by Stefan Magnus Landr��
 • 12:28 – Merge pull request #83 from digipost/feil_i_digital_post_info_xsdFeil i XSD for sdp-melding knyttet til tittel p�� digital post info by Arne Berner
 • 12:08 – Rettet feil i XSD knyttet til tittel p�� digital post info by Stefan Magnus Landr��
 • 02 Jun 14

 • 14:43 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 14:43 – #80 og #49 – Lagt inn eksplisitt beskrivelse av Person ikke et objekt gjenbrukt fra andre felleskomponenter, og flyttet epostadresse og mobiltelefonnummere varslingsinformasjonen der den brukes. by Arne Berner
 • 11:08 – Merge pull request #77 from digipost/soap-eksemplerSoap eksempler med conversationid ++ by kjorlaug
 • 10:45 – Merge branch ‘master’ into soap-eksempler by Erlend Oftedal
 • 10:45 – Nye eksempler by Erlend Oftedal
 • 28 May 14

 • 21:44 – #23 gjennomg��tt dokumentasjonen for �� sikre bedre konsistens. Rettet opp i feil knyttet til Tittel.har ogs�� gjort dokumentasjonen mer lesbar i det nye designet. by Arne Berner
 • 14:12 – #47 endret rekkef��lgen for �� f�� enklere tilgang til spesifikasjonen. by Arne Berner
 • 13:17 – #47 oppdatert med noe bedre tekst p�� forside by Arne Berner
 • 13:12 – #75 fjernet Tilbaketrekking fra det tekniske grensesnittet. by Arne Berner
 • 12:39 – har lagt til en ny forside med mer overordnet informasjon i henhold til #47 by Arne Berner
 • 08:53 – #44 oppdatert med korrekt Identifier streng og Type for BusinessScope by Arne Berner
 • 27 May 14

 • 14:58 – #44 fjernet feil xsd referanse i BusinessScope by Arne Berner
 • 14:52 – #44 lagt inn mer dokumentasjon av BusinessScope by Arne Berner
 • 14:37 – #44 oppdatert klassediagram for StandardBusinessDocument med info om BusinessScope og fjernet KorrespondanseId by Arne Berner
 • 14:36 – #23 oppdatert formatering p�� referanselisten. by Arne Berner
 • 14:34 – #23 oppdatert formateringen p�� siden. by Arne Berner
 • 14:33 – #44 Fjernet bruk av konversasjonsId og lagt inn dokumentasjon av StandardBusinessDocumentHeader.BusinessScope by Arne Berner
 • 08:07 – Rettet signature.xml til signatures.xml by ogrinde
 • 08:00 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 07:59 – Start arbeid med �� omorganisere overliggande sider for �� gjera spesifikasjonen litt klarare og meir tilgjengleg by Rune Kj��rlaug
 • 26 May 14

 • 11:53 – Merge pull request #73 from digipost/mottaker_person_bugRettet feil i XSD. G��r bort fra �� bruke oppslagstjenestens type til �� br… by Arne Berner
 • 11:30 – Rettet feil i XSD. G��r bort fra �� bruke oppslagstjenestens type til �� bruke egen sdp type for mottaker ref dok.Det fjerner for ��vrig siste avhengighet til oppslagstjenestens XSD slik at sdp n�� st��r helt p�� egne ben. Eksempler er oppdatert. For ��vrig har dette ogs�� konsekvenser for sdpManifest – se eksempel. by Stefan Magnus Landr��
 • 11:24 – Merge pull request #72 from digipost/soap-eksemplerNye soap eksempler med endrede navn og felter by Arne Berner
 • 11:15 – Nye soap eksempler med endrede navn og felter by Erlend Oftedal
 • 07:34 – Merge pull request #67 from torstenk/patch-1Update index.textile – retting av skrivefeil – takk til Torsten :-) by kjorlaug
 • 23 May 14

 • 11:21 – Update index.textilelenken til ETSI TS har en “pdf3”, m�� v��re “pdf” for �� fungere. by Torsten Kirschner
 • 09:00 – Merge pull request #66 from digipost/mpc_oppdateringMPC m�� v��re gyldig URI etter XSD by kjorlaug
 • 08:57 – MPC m�� v��re gyldig URI etter XSD by Erlend Oftedal
 • 08:35 – Litt dobbeltarbeid #48 – eg har beholdt normal i stadanfor standard, samt endra eksemplet i PullRequest.textile by Rune Kj��rlaug
 • 08:33 – Merge pull request #65 from digipost/mpc_oppdateringOppdatering av MPC dokumentasjon by kjorlaug
 • 08:29 – Oppdatering av MPC dokumentasjon by Erlend Oftedal
 • 08:13 – Merge pull request #64 from digipost/content_id_fixOppdaterer eksempel for href med cid by kjorlaug
 • 08:09 – Oppdaterer eksempel for href med cidcloses difi/begrep-SikkerDigitalPost#42 by Stefan Magnus Landr��
 • 07:53 – Forslag til formulering GUID #44 og fixes #58 by Rune Kj��rlaug
 • 22 May 14

 • 13:51 – Merge pull request #61 from digipost/bruk_standard_navn_for_signatur_elementOppdaterte navnet p�� elementet som skal holde signaturen by Arne Berner
 • 11:59 – Oppdaterte navnet p�� elementet som skal holde signaturen by Stefan Magnus Landr��
 • 08:26 – St��tte for AES-GCM fjernetSt��tte for AES-GCM fjernet by ogrinde
 • 07:30 – Merge pull request #59 from digipost/xsd-forslagFjerner konversasjonsId og legger inn SBDH correlation information by kjorlaug
 • 21 May 14

 • 18:18 – Fjerner konversasjonsId og legger inn SBDH correlation id i eksemplene by Erlend Oftedal
 • 19 May 14

 • 20:40 – Rettet versjonen p�� EnvelopedData fra 1 til 0.Rettet versjonen p�� EnvelopedData fra 1 til 0. by ogrinde
 • 14:09 – Liten kosmetisk endring by ogrinde
 • 14:02 – Rettet opp en overskrift by ogrinde
 • 14:00 – Rettet opp feil ved bruk av AES-GCM by ogrinde
 • 12:02 – Rettet lenke til dokumentpakkefingeravtrykk by ogrinde
 • 11:03 – Fikser eksempel-XMLer by Erlend Oftedal
 • 10:53 – Fixes #55 – Posten har allerede oppdatert XSD by Rune Kj��rlaug
 • 10:43 – Merge pull request #56 from digipost/nye_soap_eksempler_2014-05-19Nye soap eksempler 2014 05 19 og endring av XSD for SDP mhp. dokumentpakke og CMS by kjorlaug
 • 10:29 – Fikser feilaktig lokasjon for signatur by Erlend Oftedal
 • 10:20 – Fikser soap eksempler mhp cms by Erlend Oftedal
 • 10:18 – Fjerner encryptedKey og endrer navn p�� dokumentpakke i sdp digital post by Erlend Oftedal
 • 10:08 – Fikser content type for asic → application/cms by Erlend Oftedal
 • 09:58 – Merge branch ‘master’ into nye_soap_eksempler_2014-05-19 by Erlend Oftedal
 • 09:57 – Nye soap eksempler by Erlend Oftedal
 • 09:48 – Fixes #52 – oppdatert mimetype for kryptert ASiC-E pakke, samt presisert at MimeType og Content er obligatorisk for PayloadInfo elementet som skildrar denne. by Rune Kj��rlaug
 • 07:05 – Update ASiC_sikkerhet.textile by ogrinde
 • 16 May 14

 • 15:26 – Update ASiC_sikkerhet.textileTatt vekk to TODO by ogrinde
 • 13:32 – Merge pull request #54 from digipost/urn_fixRetter opp i dokumentasjonsfeil knyttet til Roller. #53 by Arne Berner
 • 12:00 – Retter opp i dokumentasjonsfeil knyttet til Roller. “fixes difi/begrep-SikkerDigitalPost#45” by Stefan Magnus Landr��
 • 10:16 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPostConflicts: Dokumentpakke/ASiC_sikkerhet.textile by Rune Kj��rlaug
 • 10:09 – Rydding i format by Rune Kj��rlaug
 • 06:28 – Update ASiC_sikkerhet.textile by ogrinde
 • 06:02 – Update ASiC_sikkerhet.textile by ogrinde
 • 14 May 14

 • 14:18 – #27 Oppdatert feltene i xml elementet Dokumentpakke. Gjenst��r �� bytte navn p�� hele elementet. by Arne Berner
 • 13:56 – #45 oppdatert FeilMelding til �� inneholde en feilkode, oppdatert diagram og fjernet tidsavbrudd som egen Feilmeldingstype, dette blir heller en feilkode i en standard FeilMelding by Arne Berner
 • 13:34 – Merge pull request #46 from digipost/xsd-forslagXsd forslag by Arne Berner
 • 07:39 – Manglande mellomrom by Rune Kj��rlaug
 • 07:35 – #33 – forslag til tekst. B��r dokumentere kva som er rasjonaltet bak den lange tidsfristen for normale meldinger (25+5) by Rune Kj��rlaug
 • 13 May 14

 • 13:21 – Merge branch ‘master’ into xsd-forslag by Rune Flobakk
 • 13:06 – Fikset valdieringsfeil i sdpMelding-digital.xml. by Rune Flobakk
 • 13:04 – validate.sh avslutter med non-zero exitcode ved valideringsfeil, for �� kunne brukes til automatisk validering f.eks. p�� byggserver. by Rune Flobakk
 • 11:33 – Nye typer: Tilbaketrekking, og Tilbaketrekkingsresultat for Kvittering. Oppdatert eksempler. by Rune Flobakk
 • 11:25 – Mer robust resolving av filer i validate.sh by Rune Flobakk
 • 10:51 – Omstrukturering: Abstrakt Melding, extendes av DigitalPost, Kvittering, og Feil by Rune Flobakk
 • 09:01 – konversasjonsId p�� eksempler (#42). Legger ogs�� til manglende mottaker i sdpMelding-digital.xml og sdpMelding-print.xml. by Rune Flobakk
 • 08:57 – Lite bashscript for �� kj��re validering av eksempler med xmllint by Rune Flobakk
 • 08:29 – konversasjonsId p�� Kvittering og Feil. by Rune Flobakk
 • 06:56 – Feil encoding p�� fila by Rune Kj��rlaug
 • 06:55 – Fixes #43 – feil casing by Rune Kj��rlaug
 • 12 May 14

 • 07:13 – Merge branch ‘xsd-forslag’ of https://github.com/digipost/begrep-SikkerDigitalPost into xsd-forslag by Tor Kleiberg
 • 11 May 14

 • 20:44 – mottaker-element p�� Melding (#20) by Rune Flobakk
 • 09 May 14

 • 07:56 – endret lengde p�� konversasjonsId fra 40 til 36 (iht m��te 8/5/2014) by Tor Kleiberg
 • 1.0.0-rc.2

 • 21:11 – Merge pull request #39 from digipost/nye_soap_meldingerFikser en feil i meldingene by Arne Berner
 • 21:07 – oppdatert med noe mer info om tilbaketrekking #21 by Arne Berner
 • 20:50 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 20:49 – #18 oppdatert feil i lenker til konversasjonsId. by Arne Berner
 • 20:48 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 20:48 – Rydding i tabeller mtp Bootstrap by Rune Kj��rlaug
 • 20:45 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 20:44 – Oppdatert med korrekt konversasjonsID, i henhold til #18 by Arne Berner
 • 20:29 – #21 oppdatert navnene p�� meldingene. by Arne Berner
 • 20:26 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 20:26 – Fixes #30 by Rune Kj��rlaug
 • 20:17 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 20:16 – #12 oppdatert xml eksemplene for at det skal bli riktig i forhold til spr��k attributtet. by Arne Berner
 • 20:11 – Fixes 32 samt betre tabellar p�� p-modes by Rune Kj��rlaug
 • 19:14 – Fixes #29 samt oppdaterer til Bootstrap tabellar by Rune Kj��rlaug
 • 19:01 – #31 – tekst oppdatert by Rune Kj��rlaug
 • 13:58 – Fikser en feil i meldingene by Erlend Oftedal
 • 11:46 – #36 – m�� lande kven som skal kontrollere integriteten (at sender har lov til �� sende p�� vegne av avsender – behandlingsansvarlig/databehandler relasjon). Postkassen kan i utgangspunktet godta alt her, sidan den berre mottar meldingar fr�� MF… by Rune Kj��rlaug
 • 09:28 – Merge pull request #38 from digipost/nye_soap_meldingerNye soap eksempler by Arne Berner
 • 08:28 – Nye soap eksempler by Erlend Oftedal
 • 07:20 – Merge pull request #37 from digipost/xsd-forslagoppdatert xsd-forslag by Arne Berner
 • 08 May 14

 • 15:32 – la p�� spr��k-attributt p�� sms-varsel-tekstendret navn p�� sdpMeldingId til konversasjonsIdoppdaterte xml-eksempler by Tor Kleiberg
 • 15:10 – Signatur p�� Melding og Kvittering by Rune Flobakk
 • 14:22 – Opprydning: typer som brukes av b��de sdp-melding og sdp-manifest ligger i sdp-felles.xsd by Rune Flobakk
 • 13:48 – Renamer behandlingsansvarlig til avsender (#20) by Rune Flobakk
 • 07 May 14

 • 19:14 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 19:12 – #16 fjernet duplikatmelding fra diagram over meldingstyper. by Arne Berner
 • 19:05 – Merge pull request #34 from digipost/xsd-forslagmerger Xsd forslag inn i begrepskatalogen for �� sikre konsistens mellom begrep og xsd by Arne Berner
 • 14:45 – la til spr��k attributt p�� tittel og epostvarseltekst, oppdatertexml-eksempler by Tor Kleiberg
 • 14:33 – #23 lagt til noe mer innledende informasjon om meldingstrukturen. by Arne Berner
 • 14:30 – #25 beskrevet bruken av tittel noe mer. by Arne Berner
 • 14:29 – #12 oppdatert eksemplene for �� vise at titler/tekster har et spr��k attributt. by Arne Berner
 • 14:29 – #25 beskrevet bedre bruken av Tittel og ikkeSensitivTittel by Arne Berner
 • 13:54 – rettet en lenkefeil. by Arne Berner
 • 13:30 – #23 mindre forbedringer for lesbarhet og design. by Arne Berner
 • 06 May 14

 • 12:58 – Changelog for nytt repo by Rune Kj��rlaug
 • 11:08 – Inkluderer sdp-feil.xsd i sdp.xsd by Rune Flobakk
 • 08:52 – Unik meldings-ID p�� sdp-melding. Benyttes istedet for instanceIdentifier i StandardBusinessDocumentHeader. by Rune Flobakk
 • 08:00 – Sikkerhetsnivaa er obligatorisk (fixes #9) by Rune Flobakk
 • 01 May 14

 • 04:57 – Merge pull request #24 from digipost/xsd-forslagEndringer i XSD i henhold til div. issues. Oppdatert eksempler. by Arne Berner
 • 30 Apr 14

 • 11:44 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 11:42 – Fixes #7 – cbc:OrderReference erstatta med fakturaReferanse med maks 40 teikn by Rune Kj��rlaug
 • 10:39 – Merge branch ‘master’ into xsd-forslag by Rune Flobakk
 • 10:35 – Fjernet utkommenterte seksjoner: Feil, Duplikatmelding, Filekilde. by Rune Flobakk
 • 29 Apr 14

 • 14:04 – fikset skrivefeil. by Arne Berner
 • 14:00 – forbedring av beskrivelsen knyttet til Meldingsspesifikasjoner by Arne Berner
 • 13:44 – #21 fors��k p�� �� definere en KaranteneMelding med tilh��rende KaranteneKvittering. by Arne Berner
 • 11:29 – Oppdatering av eksempler i henhold til XSDer. by Rune Flobakk
 • 11:28 – #10: Sletter eksempel for prioritert melding, ettersom dette h��ndteres via mpc. by Rune Flobakk
 • 10:46 – #19 rettet nok en lenke feil ��pningsmelding. by Arne Berner
 • 10:28 – Fikser #10: Fjerner meldingsprioritet by Rune Flobakk
 • 09:00 – Fixes #8: legger p�� digest-element i DokumentPakke by Rune Flobakk
 • 07:13 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 07:12 – #19 fikset lenke feil p�� sidene, rapportert inn i forbindelse med versjon 1.0.0-RC.1 by Arne Berner
 • 28 Apr 14

 • 10:26 – Forslag til separat definisjon av feil-melding (#15). Basert p�� feiltypen som var i sdp-kvittering by Rune Kj��rlaug
 • 09:23 – Fiksa namnekonvensjon by Rune Kj��rlaug
 • 09:07 – Nokre endringar i xsd. Har kommentert ut feil-typen (#15) og dublikatmelding (#16), samt korrigert namngiving (fixes #14 og fixes #17) – fiksa navnekonvensjon slik at den stemmer med melding by Rune Kj��rlaug
 • 08:52 – Nokre endringar i xsd. Har kommentert ut feil-typen (#15) og dublikatmelding (#16), samt korrigert namngiving (fixes #14 og fixes #17). by Rune Kj��rlaug
 • 08:22 – Fixes #13 – case korrigert by Rune Kj��rlaug
 • 06:35 – rettet skrive feil p�� meldingen Digitalpost. by Arne Berner
 • 24 Apr 14

 • 13:34 – oppdatert i forbindelse meg gjennomgang av sdp-melding.xsd by Arne Berner
 • 12:10 – oppdatering av begrep og definisjoner etter gjennomgang av sdp-melding.xsd by Arne Berner
 • 22 Apr 14

 • 10:05 – Merge pull request #6 from digipost/xsd-forslagXsd forslag by kjorlaug
 • 14 Apr 14

 • 16:59 – Dokument.tittel, DigitalPostInfo.tittel, tekst i varsler ikke mandatory, men m�� ha minst ett tegn dersom de angis. by Rune Flobakk
 • 13:56 – Iso6523Identitet godtar opptil 35 tegn etter kolon. by Rune Flobakk
 • 13:48 – Endret Iso6523Identitet pattern til �� v��re i tr��d med faktisk standard (4 siffer, kolon, 35 tegn) by Rune Flobakk
 • 11:42 – oppdaterte doc i fht generering av html dokumentasjon by Stefan Magnus Landr��
 • 11:41 – Tatt ut Iso6523Authority og Sikkerhetsnivaa som egne enumtyper istedet for inline by Rune Flobakk
 • 11:41 – Bedre restrictions p�� NorskPostnummer og Landkode by Rune Flobakk
 • 11:41 – Typo-fix i dokumentasjon by Rune Flobakk
 • 11:36 – La til stylesheet for generering av HTML dokumentasjon basert p�� XSD-er by Stefan Magnus Landr��
 • 10:53 – Ikke hardkodet 9908 i Iso6523Identitet by Rune Flobakk
 • 10:52 – Renamed tilbake til sikkerDigitalPostAdresse for �� v��re uniform med tilsvarende element i Person i XSD til oppslagstjeneste by Rune Flobakk
 • 12 Apr 14

 • 13:49 – la til noen f�� dokumentasjonsannoteringer by Tor Kleiberg
 • 09:40 – oppdaterte eksempel-xml-er by Tor Kleiberg
 • 09:30 – Merge branch ‘xsd-forslag’ of https://github.com/digipost/begrep-SikkerDigitalPost into xsd-forslag by Tor Kleiberg
 • 11 Apr 14

 • 13:50 – nytt navn til felter i complexType Feil by Rune Flobakk
 • 13:03 – Oppdateringer by Stefan Magnus Landr��
 • 09:45 – Merge branch ‘master’ into xsd-forslag by Tor Kleiberg
 • 08:55 – Merge pull request #5 from digipost/service_fixoppdatert service slik at det er i henhold til ebms spec (bruke urn) by kjorlaug
 • 08:52 – oppdatert service slik at det er i henhold til ebms spec (bruke urn) by Stefan Magnus Landr��
 • 09 Apr 14

 • 19:13 – Merge remote-tracking branch ‘origin/sbdh_fixing’ into xsd-forslag by Tor Kleiberg
 • 18:49 – endringer i xsd iht diskusjon, wip.. by Tor Kleiberg
 • 13:33 – Merge branch ‘master’ into sbdh_fixing by Stefan Magnus Landr��
 • 13:17 – Merge pull request #3 from digipost/soap_fixOppdaterte soap eksempler by kjorlaug
 • 13:16 – Merge pull request #2 from digipost/xsd-doc-genereringLa til dokumentasjon p�� hvordan grafer og html kan genereres by kjorlaug
 • 12:59 – wip by Stefan Magnus Landr��
 • 12:58 – Oppdaterte SOAP eksempler by Stefan Magnus Landr��
 • 12:37 – Oppdatert ref samtale by Stefan Magnus Landr��
 • 12:25 – Lagt til ignore by Stefan Magnus Landr��
 • 12:25 – Oppdatert slik at eksempel er gyldig i forhold til spec by Stefan Magnus Landr��
 • 09:46 – La til dokumentasjon p�� hvordan grafer og html-beskrivelser kan genereres basert p�� xsd by Stefan Magnus Landr��
 • 08 Apr 14

 • 11:47 – Liten endring for �� teste submodule bruk by kjorlaug
 • 07 Apr 14

 • 12:14 – Oppdatert Feilh��ndteringsbeskrivelsen med info om at SOAP-Fault meldinger ikke signeres, da det kan v��re feiltilfeller der signeringen kan feilen, men SOAP-Fault meldingen alltid skal sendes. by Arne Berner
 • 07:58 – la inn eksempel p�� html fil generert p�� bakgrunn av xsd. Kan tunes en hel del enn��. by Stefan Magnus Landr��
 • 1.0.0-rc.1

  1.0.0

  13 Jun 14

 • 12:31 – Fixes #92 by Rune Kj��rlaug
 • 12:28 – Fixes #70 Feilh��ndtering gjennomg��tt og omstrukturert. by Rune Kj��rlaug
 • 10:33 – Fixes #94 – alle lenker som feilar med Ubuntu LinkChecker gjennomg��tt og fikset by Rune Kj��rlaug
 • 10:25 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 10:19 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 10:17 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 10:11 – #95 duplikat informasjon med forretningslag/Aktorer by Rune Kj��rlaug
 • 10:11 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 10:08 – #95 – dublering av informasjon med informasjon i forretningslag/Meldingsformat.textile by Rune Kj��rlaug
 • 09:57 – #94 og #95 by Rune Kj��rlaug
 • 09:46 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:43 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:41 – #94 og #95 – endra innbygger til mottaker by Rune Kj��rlaug
 • 09:36 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:35 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:34 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:33 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:32 – #94 by Rune Kj��rlaug
 • 09:27 – #94 – feil lenke by Rune Kj��rlaug
 • 09:14 – fixes #97 by Rune Kj��rlaug
 • 09:13 – Fixes #98 by Rune Kj��rlaug
 • 08:36 – Merge pull request #101 from digipost/masterOppdatert manifest-eksempel by kjorlaug
 • 08:33 – oppdaterte manifest-eksempel by J��ran Vagnby Lillesand
 • 08:18 – Update index.textileFlyttet sikkerhetsbeskrivelsen hit. by ogrinde
 • 08:08 – fixes #93 by Rune Kj��rlaug
 • 12 Jun 14

 • 20:51 – #95 retta lenker by Rune Kj��rlaug
 • 17:32 – #95 fiks feil lenke by Rune Kj��rlaug
 • 12:30 – Update forretningsprosess_kvittering.textile by henrikpaus
 • 12:30 – Update forretningsprosess_kvittering.textile#92 #95 Rettet skrivefeil by henrikpaus
 • 12:27 – Update forretningsprosess.textile#92 #95 Rettet skrivefeil by henrikpaus
 • 12:20 – Update Aktorer.textileIssue #95 spr��kvask by henrikpaus
 • 11 Jun 14

 • 11:41 – #51 samskriving av meldingsformat, samt vask av navigasjonsflyt by Rune Kj��rlaug
 • 10:46 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 10:45 – #51 Endring i menystrukturen slik at denne reflekterar oppbygging melding by Rune Kj��rlaug
 • 10:38 – #51 – detaljering eigar transportinformasjon by Rune Kj��rlaug
 • 10:35 – overordnet informasjon knyttet til sikkerheten i SDP. by Arne Berner
 • 10:35 – #51 – oversikt over eigarar av dei forskjellige elementa i pakken by Rune Kj��rlaug
 • 10:20 – #70 – gjennomg��tt beskrivelsene etter kvalitetssjekk. Lagt til noe mer innledende tekster og rettet inkonsistens p�� et par punkter. by Arne Berner
 • 09:04 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 09:03 – #51 Oppdatert kvittering by Rune Kj��rlaug
 • 08:44 – Update Forretningsfeil.textileRettet skrivefeil by henrikpaus
 • 08:40 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 08:40 – #51 end�� meir klargjering roller/akt��rer + vask prosess for sending by Rune Kj��rlaug
 • 08:39 – ryddet i design p�� tabell by Arne Berner
 • 08:38 – rettet lenke feil. by Arne Berner
 • 07:24 – Merge pull request #90 from digipost/feilhaandteringForslag til feilh��ndtering by kjorlaug
 • 07:23 – merge #90 – endringar tatt inn by Rune Kj��rlaug
 • 10 Jun 14

 • 20:27 – Innledende om sikkerhet p�� forretningsniv��. by Arne Berner
 • 20:23 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 20:22 – Mer innledende informasjon om meldingsstrukturen by Arne Berner
 • 20:15 – Feilh��ndtering by Erlend Oftedal
 • 20:02 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 20:02 – #51 Bedre deling mellom roller og akt��rer by Rune Kj��rlaug
 • 19:09 – #76 – Lagt inn informasjon om Meldingen: FlyttetDigitalPostMelding brukt av postkasseleverand��rene for flytting av post. by Arne Berner
 • 18:10 – #70 innledende informasjon om feilh��ndteringsprosessen. by Arne Berner
 • 17:56 – #70 lenker til undersider om feilh��ndtering by Arne Berner
 • 17:48 – #70 – dokumentert feilh��ndtering i forskjellige scenario og hvordan Avsender skal forholde seg til dem. by Arne Berner
 • 17:23 – Merge pull request #89 from digipost/oppdaterte_soap_eksempleroppdaterte soap eksempler by Arne Berner
 • 14:01 – oppdaterte soap eksempler by Stefan Magnus Landr��
 • 13:51 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 13:51 – Oppdatert lenker i meny, lagt til info om feilh��ndtering p�� teknisk niv��. by Arne Berner
 • 13:49 – Merge pull request #88 from digipost/fjerne_tilbaketrekking_fra_xsdFjerne tilbaketrekking fra xsd by Arne Berner
 • 13:23 – #70 – oppdatert beskrivelsen av forretningsprosessen. by Arne Berner
 • 11:29 – Fjernet ubrukte referanser til ubrukte namespace samt fjernet whitespace by Stefan Magnus Landr��
 • 11:28 – Fjernet tilbaketrekking fra sdp-melding by Stefan Magnus Landr��
 • 10:31 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 10:31 – Vask bildebruk by Rune Kj��rlaug
 • 09:52 – #51 fikset lenke til sikkerhetskapitelet by Arne Berner
 • 09:50 – #70 forbedret definisjonen av DigitalPostInfo elementet by Arne Berner
 • 09:49 – #70 beskrevet meldingene bedre og hvordan feil skal h��ndteres av Avsender by Arne Berner
 • 07:40 – Inndeling omd��pt til struktur, samt manglende filer relatert til sikkerhet i forrige commit by Rune Kj��rlaug
 • 07:07 – #70 dokumentert feilh��ndtering b��de p�� forretningsniv�� og transportniv��. by Arne Berner
 • 09 Jun 14

 • 20:32 – Arkitektur flytta ut som eiga fil by Rune Kj��rlaug
 • 19:34 – difi/begrepskatalog/#38 – vask av identifikatorar p�� sider forretningslag→transportlag by Rune Kj��rlaug
 • 06 Jun 14

 • 10:37 – Flyttet all informasjon om transportlaget – sortert og organisert meny knyttet til transportlaget. by Arne Berner
 • 09:53 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 09:52 – oppdatert med info om standardene valgt for forretningslaget. by Arne Berner
 • 08:58 – Oppdater mtp difi/begrepskatalog#38 + lagt til fil for informasjon om inndeling av dokumentasjon by Rune Kj��rlaug
 • 08:57 – reformatert teksten og forbedret spr��k noe. by Arne Berner
 • 07:53 – oppdatert navigeringen https://github.com/difi/begrepskatalog/issues/38 by Arne Berner
 • 07:45 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 07:44 – lagt inn titler p�� siden og byttet navn p�� et jekyll attributt by Arne Berner
 • 07:15 – difi/begrepskatalog#38 – unik side-id for navigasjon by Rune Kj��rlaug
 • 06:59 – #78 mer beskrivelse av meldingene ��pningskvittering og Varslingskvittering by Arne Berner
 • 06:40 – #47 lagt inn mer info om den overordnede arkitekturen i l��sningen. by Arne Berner
 • 05 Jun 14

 • 14:38 – https://github.com/difi/begrepskatalog/issues/38 – ryddet i strukturen knyttet til beskrivelsen av forretningslaget.#47 lagt til info om overordnet prosess og tilstand hos Avsender by Arne Berner
 • 13:34 – https://github.com/difi/begrepskatalog/issues/38 – reorgainsert meldingbegrepene og meldingstypene.#74 beskrevet VarslingfeiletKvittering bedre. by Arne Berner
 • 11:22 – Start omlegging til flatare struktur by Rune Kj��rlaug
 • 04 Jun 14

 • 08:48 – Merge pull request #86 from digipost/flytte_mobiltelefonnummer_og_epostadresse_til_varselFlytte mobiltelefonnummer og epostadresse til varsel by Arne Berner
 • 08:01 – varslingstekst er gjort mandatory p�� sms og epost varsler by Stefan Magnus Landr��
 • 07:58 – Fjernet mobiltelefonnummer og epostadresse fra sdp:Person og endret oppdaterte endret navnet p�� tekst-elementet p�� varlene til varslingsTekst. Har ogs�� gjort noen endringer i dokumentasjonen slik at det henger sammen og er konsistent. Eksempler er ogs�� oppdatert. by Stefan Magnus Landr��
 • 06:41 – #81 – tekstlig forbedring i forhold til varsling i henhold til eForvaltningsforskriften. by Arne Berner
 • 06:27 – #81 – Oppdatert med beskrivelse og eksempel p�� varsling i henhold til eForvaltningsforskriften. Lagt inn informasjon om at SMSVarsel er priset. by Arne Berner
 • 06:15 – #49 gjort varslingstekst i varslinger mandetory, oppdatert xml eksemplet for Varsler. by Arne Berner
 • 03 Jun 14

 • 22:03 – ref. #51 og #23s�� er det de fleste meldingstyper beskrevet mer utfyllende, det er laget et nytt flyt diagram for �� beskrive meldingsutvekslingen. by Arne Berner
 • 13:27 – Merge pull request #84 from digipost/feil_i_digital_post_info_xsdoppdaterte eksempel p�� Tittel i SDPmelding slik at det er i henhold til xsd by Arne Berner
 • 12:54 – oppdaterte eksempel slik at det er i henhold til xsd by Stefan Magnus Landr��
 • 12:28 – Merge pull request #83 from digipost/feil_i_digital_post_info_xsdFeil i XSD for sdp-melding knyttet til tittel p�� digital post info by Arne Berner
 • 12:08 – Rettet feil i XSD knyttet til tittel p�� digital post info by Stefan Magnus Landr��
 • 02 Jun 14

 • 14:43 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 14:43 – #80 og #49 – Lagt inn eksplisitt beskrivelse av Person ikke et objekt gjenbrukt fra andre felleskomponenter, og flyttet epostadresse og mobiltelefonnummere varslingsinformasjonen der den brukes. by Arne Berner
 • 11:08 – Merge pull request #77 from digipost/soap-eksemplerSoap eksempler med conversationid ++ by kjorlaug
 • 10:45 – Merge branch ‘master’ into soap-eksempler by Erlend Oftedal
 • 10:45 – Nye eksempler by Erlend Oftedal
 • 28 May 14

 • 21:44 – #23 gjennomg��tt dokumentasjonen for �� sikre bedre konsistens. Rettet opp i feil knyttet til Tittel.har ogs�� gjort dokumentasjonen mer lesbar i det nye designet. by Arne Berner
 • 14:12 – #47 endret rekkef��lgen for �� f�� enklere tilgang til spesifikasjonen. by Arne Berner
 • 13:17 – #47 oppdatert med noe bedre tekst p�� forside by Arne Berner
 • 13:12 – #75 fjernet Tilbaketrekking fra det tekniske grensesnittet. by Arne Berner
 • 12:39 – har lagt til en ny forside med mer overordnet informasjon i henhold til #47 by Arne Berner
 • 08:53 – #44 oppdatert med korrekt Identifier streng og Type for BusinessScope by Arne Berner
 • 27 May 14

 • 14:58 – #44 fjernet feil xsd referanse i BusinessScope by Arne Berner
 • 14:52 – #44 lagt inn mer dokumentasjon av BusinessScope by Arne Berner
 • 14:37 – #44 oppdatert klassediagram for StandardBusinessDocument med info om BusinessScope og fjernet KorrespondanseId by Arne Berner
 • 14:36 – #23 oppdatert formatering p�� referanselisten. by Arne Berner
 • 14:34 – #23 oppdatert formateringen p�� siden. by Arne Berner
 • 14:33 – #44 Fjernet bruk av konversasjonsId og lagt inn dokumentasjon av StandardBusinessDocumentHeader.BusinessScope by Arne Berner
 • 08:07 – Rettet signature.xml til signatures.xml by ogrinde
 • 08:00 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 07:59 – Start arbeid med �� omorganisere overliggande sider for �� gjera spesifikasjonen litt klarare og meir tilgjengleg by Rune Kj��rlaug
 • 26 May 14

 • 11:53 – Merge pull request #73 from digipost/mottaker_person_bugRettet feil i XSD. G��r bort fra �� bruke oppslagstjenestens type til �� br… by Arne Berner
 • 11:30 – Rettet feil i XSD. G��r bort fra �� bruke oppslagstjenestens type til �� bruke egen sdp type for mottaker ref dok.Det fjerner for ��vrig siste avhengighet til oppslagstjenestens XSD slik at sdp n�� st��r helt p�� egne ben. Eksempler er oppdatert. For ��vrig har dette ogs�� konsekvenser for sdpManifest – se eksempel. by Stefan Magnus Landr��
 • 11:24 – Merge pull request #72 from digipost/soap-eksemplerNye soap eksempler med endrede navn og felter by Arne Berner
 • 11:15 – Nye soap eksempler med endrede navn og felter by Erlend Oftedal
 • 07:34 – Merge pull request #67 from torstenk/patch-1Update index.textile – retting av skrivefeil – takk til Torsten :-) by kjorlaug
 • 23 May 14

 • 11:21 – Update index.textilelenken til ETSI TS har en “pdf3”, m�� v��re “pdf” for �� fungere. by Torsten Kirschner
 • 09:00 – Merge pull request #66 from digipost/mpc_oppdateringMPC m�� v��re gyldig URI etter XSD by kjorlaug
 • 08:57 – MPC m�� v��re gyldig URI etter XSD by Erlend Oftedal
 • 08:35 – Litt dobbeltarbeid #48 – eg har beholdt normal i stadanfor standard, samt endra eksemplet i PullRequest.textile by Rune Kj��rlaug
 • 08:33 – Merge pull request #65 from digipost/mpc_oppdateringOppdatering av MPC dokumentasjon by kjorlaug
 • 08:29 – Oppdatering av MPC dokumentasjon by Erlend Oftedal
 • 08:13 – Merge pull request #64 from digipost/content_id_fixOppdaterer eksempel for href med cid by kjorlaug
 • 08:09 – Oppdaterer eksempel for href med cidcloses difi/begrep-SikkerDigitalPost#42 by Stefan Magnus Landr��
 • 07:53 – Forslag til formulering GUID #44 og fixes #58 by Rune Kj��rlaug
 • 22 May 14

 • 13:51 – Merge pull request #61 from digipost/bruk_standard_navn_for_signatur_elementOppdaterte navnet p�� elementet som skal holde signaturen by Arne Berner
 • 11:59 – Oppdaterte navnet p�� elementet som skal holde signaturen by Stefan Magnus Landr��
 • 08:26 – St��tte for AES-GCM fjernetSt��tte for AES-GCM fjernet by ogrinde
 • 07:30 – Merge pull request #59 from digipost/xsd-forslagFjerner konversasjonsId og legger inn SBDH correlation information by kjorlaug
 • 21 May 14

 • 18:18 – Fjerner konversasjonsId og legger inn SBDH correlation id i eksemplene by Erlend Oftedal
 • 19 May 14

 • 20:40 – Rettet versjonen p�� EnvelopedData fra 1 til 0.Rettet versjonen p�� EnvelopedData fra 1 til 0. by ogrinde
 • 14:09 – Liten kosmetisk endring by ogrinde
 • 14:02 – Rettet opp en overskrift by ogrinde
 • 14:00 – Rettet opp feil ved bruk av AES-GCM by ogrinde
 • 12:02 – Rettet lenke til dokumentpakkefingeravtrykk by ogrinde
 • 11:03 – Fikser eksempel-XMLer by Erlend Oftedal
 • 10:53 – Fixes #55 – Posten har allerede oppdatert XSD by Rune Kj��rlaug
 • 10:43 – Merge pull request #56 from digipost/nye_soap_eksempler_2014-05-19Nye soap eksempler 2014 05 19 og endring av XSD for SDP mhp. dokumentpakke og CMS by kjorlaug
 • 10:29 – Fikser feilaktig lokasjon for signatur by Erlend Oftedal
 • 10:20 – Fikser soap eksempler mhp cms by Erlend Oftedal
 • 10:18 – Fjerner encryptedKey og endrer navn p�� dokumentpakke i sdp digital post by Erlend Oftedal
 • 10:08 – Fikser content type for asic → application/cms by Erlend Oftedal
 • 09:58 – Merge branch ‘master’ into nye_soap_eksempler_2014-05-19 by Erlend Oftedal
 • 09:57 – Nye soap eksempler by Erlend Oftedal
 • 09:48 – Fixes #52 – oppdatert mimetype for kryptert ASiC-E pakke, samt presisert at MimeType og Content er obligatorisk for PayloadInfo elementet som skildrar denne. by Rune Kj��rlaug
 • 07:05 – Update ASiC_sikkerhet.textile by ogrinde
 • 16 May 14

 • 15:26 – Update ASiC_sikkerhet.textileTatt vekk to TODO by ogrinde
 • 13:32 – Merge pull request #54 from digipost/urn_fixRetter opp i dokumentasjonsfeil knyttet til Roller. #53 by Arne Berner
 • 12:00 – Retter opp i dokumentasjonsfeil knyttet til Roller. “fixes difi/begrep-SikkerDigitalPost#45” by Stefan Magnus Landr��
 • 10:16 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPostConflicts: Dokumentpakke/ASiC_sikkerhet.textile by Rune Kj��rlaug
 • 10:09 – Rydding i format by Rune Kj��rlaug
 • 06:28 – Update ASiC_sikkerhet.textile by ogrinde
 • 06:02 – Update ASiC_sikkerhet.textile by ogrinde
 • 14 May 14

 • 14:18 – #27 Oppdatert feltene i xml elementet Dokumentpakke. Gjenst��r �� bytte navn p�� hele elementet. by Arne Berner
 • 13:56 – #45 oppdatert FeilMelding til �� inneholde en feilkode, oppdatert diagram og fjernet tidsavbrudd som egen Feilmeldingstype, dette blir heller en feilkode i en standard FeilMelding by Arne Berner
 • 13:34 – Merge pull request #46 from digipost/xsd-forslagXsd forslag by Arne Berner
 • 07:39 – Manglande mellomrom by Rune Kj��rlaug
 • 07:35 – #33 – forslag til tekst. B��r dokumentere kva som er rasjonaltet bak den lange tidsfristen for normale meldinger (25+5) by Rune Kj��rlaug
 • 13 May 14

 • 13:21 – Merge branch ‘master’ into xsd-forslag by Rune Flobakk
 • 13:06 – Fikset valdieringsfeil i sdpMelding-digital.xml. by Rune Flobakk
 • 13:04 – validate.sh avslutter med non-zero exitcode ved valideringsfeil, for �� kunne brukes til automatisk validering f.eks. p�� byggserver. by Rune Flobakk
 • 11:33 – Nye typer: Tilbaketrekking, og Tilbaketrekkingsresultat for Kvittering. Oppdatert eksempler. by Rune Flobakk
 • 11:25 – Mer robust resolving av filer i validate.sh by Rune Flobakk
 • 10:51 – Omstrukturering: Abstrakt Melding, extendes av DigitalPost, Kvittering, og Feil by Rune Flobakk
 • 09:01 – konversasjonsId p�� eksempler (#42). Legger ogs�� til manglende mottaker i sdpMelding-digital.xml og sdpMelding-print.xml. by Rune Flobakk
 • 08:57 – Lite bashscript for �� kj��re validering av eksempler med xmllint by Rune Flobakk
 • 08:29 – konversasjonsId p�� Kvittering og Feil. by Rune Flobakk
 • 06:56 – Feil encoding p�� fila by Rune Kj��rlaug
 • 06:55 – Fixes #43 – feil casing by Rune Kj��rlaug
 • 12 May 14

 • 07:13 – Merge branch ‘xsd-forslag’ of https://github.com/digipost/begrep-SikkerDigitalPost into xsd-forslag by Tor Kleiberg
 • 11 May 14

 • 20:44 – mottaker-element p�� Melding (#20) by Rune Flobakk
 • 09 May 14

 • 21:11 – Merge pull request #39 from digipost/nye_soap_meldingerFikser en feil i meldingene by Arne Berner
 • 21:07 – oppdatert med noe mer info om tilbaketrekking #21 by Arne Berner
 • 20:50 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 20:49 – #18 oppdatert feil i lenker til konversasjonsId. by Arne Berner
 • 20:48 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 20:48 – Rydding i tabeller mtp Bootstrap by Rune Kj��rlaug
 • 20:45 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 20:44 – Oppdatert med korrekt konversasjonsID, i henhold til #18 by Arne Berner
 • 20:29 – #21 oppdatert navnene p�� meldingene. by Arne Berner
 • 20:26 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 20:26 – Fixes #30 by Rune Kj��rlaug
 • 20:17 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 20:16 – #12 oppdatert xml eksemplene for at det skal bli riktig i forhold til spr��k attributtet. by Arne Berner
 • 20:11 – Fixes 32 samt betre tabellar p�� p-modes by Rune Kj��rlaug
 • 19:14 – Fixes #29 samt oppdaterer til Bootstrap tabellar by Rune Kj��rlaug
 • 19:01 – #31 – tekst oppdatert by Rune Kj��rlaug
 • 13:58 – Fikser en feil i meldingene by Erlend Oftedal
 • 11:46 – #36 – m�� lande kven som skal kontrollere integriteten (at sender har lov til �� sende p�� vegne av avsender – behandlingsansvarlig/databehandler relasjon). Postkassen kan i utgangspunktet godta alt her, sidan den berre mottar meldingar fr�� MF… by Rune Kj��rlaug
 • 09:28 – Merge pull request #38 from digipost/nye_soap_meldingerNye soap eksempler by Arne Berner
 • 08:28 – Nye soap eksempler by Erlend Oftedal
 • 07:56 – endret lengde p�� konversasjonsId fra 40 til 36 (iht m��te 8/5/2014) by Tor Kleiberg
 • 07:20 – Merge pull request #37 from digipost/xsd-forslagoppdatert xsd-forslag by Arne Berner
 • 08 May 14

 • 15:32 – la p�� spr��k-attributt p�� sms-varsel-tekstendret navn p�� sdpMeldingId til konversasjonsIdoppdaterte xml-eksempler by Tor Kleiberg
 • 15:10 – Signatur p�� Melding og Kvittering by Rune Flobakk
 • 14:22 – Opprydning: typer som brukes av b��de sdp-melding og sdp-manifest ligger i sdp-felles.xsd by Rune Flobakk
 • 13:48 – Renamer behandlingsansvarlig til avsender (#20) by Rune Flobakk
 • 07 May 14

 • 19:14 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 19:12 – #16 fjernet duplikatmelding fra diagram over meldingstyper. by Arne Berner
 • 19:05 – Merge pull request #34 from digipost/xsd-forslagmerger Xsd forslag inn i begrepskatalogen for �� sikre konsistens mellom begrep og xsd by Arne Berner
 • 14:45 – la til spr��k attributt p�� tittel og epostvarseltekst, oppdatertexml-eksempler by Tor Kleiberg
 • 14:33 – #23 lagt til noe mer innledende informasjon om meldingstrukturen. by Arne Berner
 • 14:30 – #25 beskrevet bruken av tittel noe mer. by Arne Berner
 • 14:29 – #12 oppdatert eksemplene for �� vise at titler/tekster har et spr��k attributt. by Arne Berner
 • 14:29 – #25 beskrevet bedre bruken av Tittel og ikkeSensitivTittel by Arne Berner
 • 13:54 – rettet en lenkefeil. by Arne Berner
 • 13:30 – #23 mindre forbedringer for lesbarhet og design. by Arne Berner
 • 06 May 14

 • 12:58 – Changelog for nytt repo by Rune Kj��rlaug
 • 11:08 – Inkluderer sdp-feil.xsd i sdp.xsd by Rune Flobakk
 • 08:52 – Unik meldings-ID p�� sdp-melding. Benyttes istedet for instanceIdentifier i StandardBusinessDocumentHeader. by Rune Flobakk
 • 08:00 – Sikkerhetsnivaa er obligatorisk (fixes #9) by Rune Flobakk
 • 01 May 14

 • 04:57 – Merge pull request #24 from digipost/xsd-forslagEndringer i XSD i henhold til div. issues. Oppdatert eksempler. by Arne Berner
 • 30 Apr 14

 • 11:44 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Rune Kj��rlaug
 • 11:42 – Fixes #7 – cbc:OrderReference erstatta med fakturaReferanse med maks 40 teikn by Rune Kj��rlaug
 • 10:39 – Merge branch ‘master’ into xsd-forslag by Rune Flobakk
 • 10:35 – Fjernet utkommenterte seksjoner: Feil, Duplikatmelding, Filekilde. by Rune Flobakk
 • 29 Apr 14

 • 14:04 – fikset skrivefeil. by Arne Berner
 • 14:00 – forbedring av beskrivelsen knyttet til Meldingsspesifikasjoner by Arne Berner
 • 13:44 – #21 fors��k p�� �� definere en KaranteneMelding med tilh��rende KaranteneKvittering. by Arne Berner
 • 11:29 – Oppdatering av eksempler i henhold til XSDer. by Rune Flobakk
 • 11:28 – #10: Sletter eksempel for prioritert melding, ettersom dette h��ndteres via mpc. by Rune Flobakk
 • 10:46 – #19 rettet nok en lenke feil ��pningsmelding. by Arne Berner
 • 10:28 – Fikser #10: Fjerner meldingsprioritet by Rune Flobakk
 • 09:00 – Fixes #8: legger p�� digest-element i DokumentPakke by Rune Flobakk
 • 07:13 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost by Arne Berner
 • 07:12 – #19 fikset lenke feil p�� sidene, rapportert inn i forbindelse med versjon 1.0.0-RC.1 by Arne Berner
 • 28 Apr 14

 • 10:26 – Forslag til separat definisjon av feil-melding (#15). Basert p�� feiltypen som var i sdp-kvittering by Rune Kj��rlaug
 • 09:23 – Fiksa namnekonvensjon by Rune Kj��rlaug
 • 09:07 – Nokre endringar i xsd. Har kommentert ut feil-typen (#15) og dublikatmelding (#16), samt korrigert namngiving (fixes #14 og fixes #17) – fiksa navnekonvensjon slik at den stemmer med melding by Rune Kj��rlaug
 • 08:52 – Nokre endringar i xsd. Har kommentert ut feil-typen (#15) og dublikatmelding (#16), samt korrigert namngiving (fixes #14 og fixes #17). by Rune Kj��rlaug
 • 08:22 – Fixes #13 – case korrigert by Rune Kj��rlaug
 • 06:35 – rettet skrive feil p�� meldingen Digitalpost. by Arne Berner
 • 24 Apr 14

 • 13:34 – oppdatert i forbindelse meg gjennomgang av sdp-melding.xsd by Arne Berner
 • 12:10 – oppdatering av begrep og definisjoner etter gjennomgang av sdp-melding.xsd by Arne Berner
 • 22 Apr 14

 • 10:05 – Merge pull request #6 from digipost/xsd-forslagXsd forslag by kjorlaug
 • 14 Apr 14

 • 16:59 – Dokument.tittel, DigitalPostInfo.tittel, tekst i varsler ikke mandatory, men m�� ha minst ett tegn dersom de angis. by Rune Flobakk
 • 13:56 – Iso6523Identitet godtar opptil 35 tegn etter kolon. by Rune Flobakk
 • 13:48 – Endret Iso6523Identitet pattern til �� v��re i tr��d med faktisk standard (4 siffer, kolon, 35 tegn) by Rune Flobakk
 • 11:42 – oppdaterte doc i fht generering av html dokumentasjon by Stefan Magnus Landr��
 • 11:41 – Tatt ut Iso6523Authority og Sikkerhetsnivaa som egne enumtyper istedet for inline by Rune Flobakk
 • 11:41 – Bedre restrictions p�� NorskPostnummer og Landkode by Rune Flobakk
 • 11:41 – Typo-fix i dokumentasjon by Rune Flobakk
 • 11:36 – La til stylesheet for generering av HTML dokumentasjon basert p�� XSD-er by Stefan Magnus Landr��
 • 10:53 – Ikke hardkodet 9908 i Iso6523Identitet by Rune Flobakk
 • 10:52 – Renamed tilbake til sikkerDigitalPostAdresse for �� v��re uniform med tilsvarende element i Person i XSD til oppslagstjeneste by Rune Flobakk
 • 12 Apr 14

 • 13:49 – la til noen f�� dokumentasjonsannoteringer by Tor Kleiberg
 • 09:40 – oppdaterte eksempel-xml-er by Tor Kleiberg
 • 09:30 – Merge branch ‘xsd-forslag’ of https://github.com/digipost/begrep-SikkerDigitalPost into xsd-forslag by Tor Kleiberg
 • 11 Apr 14

 • 13:50 – nytt navn til felter i complexType Feil by Rune Flobakk
 • 13:03 – Oppdateringer by Stefan Magnus Landr��
 • 09:45 – Merge branch ‘master’ into xsd-forslag by Tor Kleiberg
 • 08:55 – Merge pull request #5 from digipost/service_fixoppdatert service slik at det er i henhold til ebms spec (bruke urn) by kjorlaug
 • 08:52 – oppdatert service slik at det er i henhold til ebms spec (bruke urn) by Stefan Magnus Landr��
 • 09 Apr 14

 • 19:13 – Merge remote-tracking branch ‘origin/sbdh_fixing’ into xsd-forslag by Tor Kleiberg
 • 18:49 – endringer i xsd iht diskusjon, wip.. by Tor Kleiberg
 • 13:33 – Merge branch ‘master’ into sbdh_fixing by Stefan Magnus Landr��
 • 13:17 – Merge pull request #3 from digipost/soap_fixOppdaterte soap eksempler by kjorlaug
 • 13:16 – Merge pull request #2 from digipost/xsd-doc-genereringLa til dokumentasjon p�� hvordan grafer og html kan genereres by kjorlaug
 • 12:59 – wip by Stefan Magnus Landr��
 • 12:58 – Oppdaterte SOAP eksempler by Stefan Magnus Landr��
 • 12:37 – Oppdatert ref samtale by Stefan Magnus Landr��
 • 12:25 – Lagt til ignore by Stefan Magnus Landr��
 • 12:25 – Oppdatert slik at eksempel er gyldig i forhold til spec by Stefan Magnus Landr��
 • 09:46 – La til dokumentasjon p�� hvordan grafer og html-beskrivelser kan genereres basert p�� xsd by Stefan Magnus Landr��
 • 08 Apr 14

 • 11:47 – Liten endring for �� teste submodule bruk by kjorlaug
 • 07 Apr 14

 • 12:14 – Oppdatert Feilh��ndteringsbeskrivelsen med info om at SOAP-Fault meldinger ikke signeres, da det kan v��re feiltilfeller der signeringen kan feilen, men SOAP-Fault meldingen alltid skal sendes. by Arne Berner
 • 07:58 – la inn eksempel p�� html fil generert p�� bakgrunn av xsd. Kan tunes en hel del enn��. by Stefan Magnus Landr��
 • 06 Apr 14

 • 19:36 – fikset d��de lenker til pmode sidene. by Arne Berner
 • 19:22 – endret lenker by Arne Berner
 • 19:06 – beskrevet sikkerhet punkt til punkt bedre, fikset lenker p�� ASiC_sikkerhet.textile by Arne Berner
 • 19:03 – Klargjort hvordan mpc skal bygges opp by kjorlaug
 • 18:51 – Omlegging av namngiving slik at den er konsitent med xml-element navn by kjorlaug
 • 18:36 – lenke fiksa by kjorlaug
 • 18:35 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by kjorlaug
 • 18:34 – Struktur oppdatert by kjorlaug
 • 18:26 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 18:24 – oppdatert Meldingsutveksling/ebms_flyt_diagram med riktige begrep og meldingsnavn. by Arne Berner
 • 18:23 – Feil i url by kjorlaug
 • 18:20 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by kjorlaug
 • 18:20 – Spr��kretting + visuell rydding i ebMS by kjorlaug
 • 18:09 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 18:07 – Flyttet Meldingsutveksling.textile til Meldingsutveksling/index.textile by Arne Berner
 • 18:05 – SignalMessage dokumentert by kjorlaug
 • 17:45 – lagt inn de endringer som ble overskrevet ved forrige commit. by Arne Berner
 • 17:40 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalogConflicts: SikkerDigitalPost/Aktorer.textile by Arne Berner
 • 17:37 – Flyttet p�� alle filer knyttet til SDB slik at de er samlet sammen.Lagt til UML diagram for SDB og oppdatert uml diagram for Melding by Arne Berner
 • 17:12 – Spesifisering MessageId by kjorlaug
 • 17:07 – Meir om ebMS i SOAP Header, samt URN for akt��rer by kjorlaug
 • 12:36 – har flyttet UserMessage.textile til index.textile, endret lenker p�� siden. by Arne Berner
 • 10:51 – Litt mer om ebMS header elementer by kjorlaug
 • 10:11 – Rydding i struktur – P-Modes lagt inn sammen med meldingsutveksling (P-modes er parameterene brukt til �� styre utveksling) by kjorlaug
 • 09:40 – Mer om ebMS SOAP headers by kjorlaug
 • 04 Apr 14

 • 18:47 – endret formatering by Arne Berner
 • 13:50 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 13:48 – lagt til formatering av bash, oppdatert beskrivelse av feilh��ndter for meldingsutvekslingen. by Arne Berner
 • 13:47 – Update README.textile by Arne Berner
 • 13:42 – Update and rename README.md to README.textile by Arne Berner
 • 13:06 – oppdatert eksempler med kommentarer fra m��te med leverand��rene, slik at de kan jobbe videre med eksemplene. by Arne Berner
 • 11:47 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalogConflicts: SikkerDigitalPost/Dokumentformat/html.textile by Arne Berner
 • 11:42 – oppdatert eksempel filene for SOAP foresp��rsleroppdaterte egenskapene p�� meldingstypene. by Arne Berner
 • 08:48 – Fiks utf-8 feil i generering by Rune Kj��rlaug
 • 08:22 – Start beskrivelse av ebMS relaterte deler i SOAP Header by Rune Kj��rlaug
 • 07:56 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 07:56 – har lagt innn innledenden info om valideringsregler for HTML dokumenter. by Arne Berner
 • 07:42 – Merge pull request #25 from digipost/xsd-forslagoppdatert xsd forslag by Arne Berner
 • 07:25 – Merge branch ‘master’ into xsd-forslag by Tor Kleiberg
 • 07:19 – Update EksepederePost.textile by henrikpaus
 • 07:02 – Beskrevet Avsender enhet bedre, synliggjort at det ikke er ende-til-ende kryptering til Innbygger n��. Oppdatert lenker til webservicesecurity. by Arne Berner
 • 03 Apr 14

 • 22:18 – la til xml eksempler by Tor Kleiberg
 • 22:17 – oppdaterte xml-eksempler for sdp-melding, kvittering by Tor Kleiberg
 • 21:33 – Merge branch ‘master’ of github.com:difi/begrepskatalog by Stefan Magnus Landr��
 • 21:20 – oppdatert med signeringsalgoritmer. by Arne Berner
 • 21:19 – litt opprydding i XSD by Tor Kleiberg
 • 21:12 – oppdatert grensesnittdokumentasjonen med info om WebserviceSecurity headeren. by Arne Berner
 • 15:28 – lenket inn info om UserMessage by Arne Berner
 • 15:25 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalogConflicts: SikkerDigitalPost/index.textile by Arne Berner
 • 15:21 – Beskrevet Sertifikatbruk, fikset d��de lenker, oppdatert innholdsfortegnelsen p�� forsiden. lagt til info om at ASiC fila kun sendes n��r det er DigitalPostMelding by Arne Berner
 • 15:15 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by kjorlaug
 • 15:14 – UserMessage etablert – manglar litt innhold by kjorlaug
 • 14:55 – Kobling rett mot SBDH/Sender by kjorlaug
 • 14:50 – Presisering av Receiver by kjorlaug
 • 14:48 – Yttligere presisering av Sender by kjorlaug
 • 14:39 – Korrektur av feil innf��rt i StandardBusinessDocumentHeader – Sender/Receiver n�� bedre dokumentert by kjorlaug
 • 14:30 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 14:29 – oppdatert tegningen over akt��rer by Arne Berner
 • 14:27 – Beskrevet transportfeilh��ndtering by Arne Berner
 • 14:27 – splittet beskrivelsen av Akt��rer og Identifikatorer p�� akt��rer i to separate sider. by Arne Berner
 • 13:58 – Update index.textileLagt inn info om n��r teknisk dokumentasjon vil bli levert. by Arne Berner
 • 13:56 – lagt til Arkitekturbeskrivelsen i referanselisten by Arne Berner
 • 13:45 – oppdatert begrepskatalogen med alle meldingstypene i SDP by Arne Berner
 • 13:09 – Flytter UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd til egen ubl-katalog by Rune Flobakk
 • 13:06 – xlink.xsd fra w3.org by Rune Flobakk
 • 12:28 – Fjerner JAXB-relaterte endringer i ebms-header-3_0-200704.xsd. Revertert un��dvendige endringer i.f.t. original i rot-element. by Rune Flobakk
 • 12:12 – EfakturaRef d��pt om til OrderReference og bruk definert som i EHF 2.0 by kjorlaug
 • 11:59 – Feil casing i filnavn by kjorlaug
 • 11:38 – Mer nyansert definisjon av Sender/Receiver by kjorlaug
 • 11:17 – oppdatert lenker til de spesifikke pmode sidene. by Arne Berner
 • 11:15 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 11:13 – oppdatert index.textile med helt ny struktur, laget egen side for �� f�� en samlet referanse liste. by Arne Berner
 • 10:50 – P-Mode maler for kommunikasjon mellom avsender og meldingsformidler by kjorlaug
 • 10:25 – Fjerner redundant kommentar by Rune Flobakk
 • 10:20 – Refererer til http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/ for v��re XSDer. by Rune Flobakk
 • 08:51 – Kildedokumentasjon av xmlsoap/envelope.xsd. by Rune Flobakk
 • 08:21 – Dokumentasjon av ebXML-skjemaer. Lokalisert kilden til xlink.xsd. by Rune Flobakk
 • 02 Apr 14

 • 14:59 – Kildedokumentasjon av XSDer, samt kommandoer for �� vise hvilke endringer som er gjort. by Rune Flobakk
 • 14:57 – Lokale versjoner av XMLSchema.dtd og datatypes.dtd, som refereres til av exc-c14n.xsd, xenc-schema.xsd og xmldsig-core-schema.xsd by Rune Flobakk
 • 09:25 – Update ASiC_sikkerhet.textile by ogrinde
 • 09:22 – Update ASiC_sikkerhet.textile by ogrinde
 • 08:37 – flyttet wsse:security h��yere i tegningen over meldingsstruktur.jpg by Arne Berner
 • 01 Apr 14

 • 19:32 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 19:31 – AktorIdentifikatorer.textile oppdatert med korrekt lenke til virksomhetsindikatorDokumentpakke oppdatert med Digest av Dokumentpakken(ASiC)Meldingsutveksling.textile oppdatert med Pmode’s for AS4 profilenillustrasjoner oppdatert i m��te med leverand��rene by Arne Berner
 • 15:47 – Update AktorIdentifikatorer.textile by henrikpaus
 • 12:32 – Update Meldingsutveksling.textile by Arne Berner
 • 11:00 – Utkast P-Mode for avsender<→MF (ikkje komplett) by Rune Kj��rlaug
 • 09:49 – Merge pull request #21 from digipost/xsd-forslagoppdatert xsd forslag by Arne Berner
 • 08:48 – Lokalisering av URLer. Gruppering i kataloger. by Rune Flobakk
 • 08:13 – diverse justeringer etter m��te med difi by Tor Kleiberg
 • 31 Mar 14

 • 20:47 – oppdatert med info om hvilken Akt��r som skal/b��r signere. by Arne Berner
 • 20:31 – endret fra Dataansvarlig til behandlingsansvarlig. Lagt til info om hvem som signerer ASiC og SBD by Arne Berner
 • 20:30 – #19 lagt til xsd for cbc:ID brukt i forbindelse med eFakturaRefID by Arne Berner
 • 13:38 – Oppdaterte SOAP eksempler med flere detaljer by Stefan Magnus Landr��
 • 09:53 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 09:52 – fil som ikke ble sjekket inn p�� fredag i forbindelse med versjon 0.8.0 by Arne Berner
 • 0.8.0

  29 Mar 14

 • 07:04 – Merge pull request #18 from digipost/asic_schemaLa til xsd for ASiC manifest by kjorlaug
 • 07:04 – Merge pull request #17 from digipost/soap_1_2_fixSoap 1 2 fix by kjorlaug
 • 06:34 – La til xsd for ASiC manifest by Stefan Magnus Landr��
 • 06:29 – Ytterligere komplettering av SOAP meldinger. by Stefan Magnus Landr��
 • 28 Mar 14

 • 23:26 – Oppdatert begreper og struktur p�� melding etter gjennomgang med leverand��rene 29.03.2014. Oppdatert dokumentasjonen for publisering av versjon 0.8.0. Rettet feil i forhold til #13 og oppdatert dokumentasjon i forhold til #15 by Arne Berner
 • 08:48 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 08:47 – oppdatert index.textile for �� refere til info om identifikatorer. by Arne Berner
 • 08:44 – lagt til beskrivelse av akt��ridentifikatorer by Arne Berner
 • 27 Mar 14

 • 23:06 – Rename DokumentPakke.textile to Dokumentpakke.textile by Arne Berner
 • 22:51 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 22:50 – oppdatert illustrasjoner i henhold til endringer ��nsket i issues #12 by Arne Berner
 • 19:31 – Litt meir om sbdh by Rune Kj��rlaug
 • 19:10 – Oppdatert Mottaker til �� bruke sdpPerson og ikke person fra Oppslagstjenesten. i forhold til issue #14 by Arne Berner
 • 16:17 – Update index.textile by henrikpaus
 • 15:04 – Fikset feil i must understand attributt by Stefan Magnus Landr��
 • 14:07 – Merge branch ‘master’ into xsd-forslag by Tor Kleiberg
 • 13:52 – enkelt forslag p�� applikasjonskvittering by Tor Kleiberg
 • 13:52 – meldingsId er mandatory by Tor Kleiberg
 • 13:20 – La til XSDer for SBDH, ebms og exc-c14 by Stefan Magnus Landr��
 • 13:18 – Merge branch ‘master’ into xml_xsd_fixing by Stefan Magnus Landr��
 • 12:28 – la til meldingsId i sdpMelding by Tor Kleiberg
 • 10:49 – Rettet opp feil i XML strukturen by Stefan Magnus Landr��
 • 10:24 – oppdatert til riktig begrep Kardinalitet og oppdatert Meldingen by Arne Berner
 • 09:58 – Update ASiC.textile by henrikpaus
 • 09:37 – Oppdaterte eksempler i forhold til foresl��tt bruk av ebms / pmode by Stefan Magnus Landr��
 • 09:22 – Oppdaterte eksempler med korrekt nomenklatur for identifisering av organisasjonsnummer. Fixes #7. by Stefan Magnus Landr��
 • 08:34 – Oppdatert i forhold til SOAP 1.2 by Stefan Magnus Landr��
 • 26 Mar 14

 • 23:06 – flyttet file ut av forslag-katalogen by Tor Kleiberg
 • 21:46 – bruke ICD 9908 for is06523 by Tor Kleiberg
 • 14:18 – Komplettert soap meldingseksemplene med flere detaljer og lagt inn TODOs der hvor det trengs flere detaljer by Stefan Magnus Landr��
 • 09:52 – La til eksempelmeldinger som opprinnelig kommer fra PDF-dokumentet “Meldingsutveksling for Sikker Digital Post med EBMS”Har m��ttet legge til noen ekstra namespace-deklarasjoner etc for �� f�� det til �� validere by Stefan Magnus Landr��
 • 07:39 – Merge pull request #4 from digipost/masterForslag til tekst by kjorlaug
 • 07:20 – Update index.textile by Erlend Oftedal
 • 07:17 – Update index.textile by Erlend Oftedal
 • 25 Mar 14

 • 11:26 – fjernet ubrukt xsd by Tor Kleiberg
 • 11:13 – oppdatert forslag.. wip by Tor Kleiberg
 • 07:31 – oppdatert eksempel xml for DokumentPakke i sdpMelding by Arne Berner
 • 06:05 – Mer om melding og identifikatorer by Rune Kj��rlaug
 • 24 Mar 14

 • 20:56 – oppdatert eksempel i DokumentPakke og i sdpMelding by Arne Berner
 • 20:43 – flyttet rundt p�� endringene pushet fra Posten. oppdatert begrepskatalogen etter oppdatert xsd. by Arne Berner
 • 13:37 – Merge pull request #1 from digipost/masterxsd forslag by Arne Berner
 • 21 Mar 14

 • 08:44 – fikset formatet. by Arne Berner
 • 08:20 – xsd forslag..wip by Tor Kleiberg
 • 08:07 – oppdatert eksempler og attributter i henhold til sdpMelding.xml by Arne Berner
 • 20 Mar 14

 • 16:40 – Litt meir om melding by kjorlaug
 • 14:23 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by kjorlaug
 • 14:21 – Meir om ASiC by kjorlaug
 • 14:20 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 14:19 – lagt til info om SBDH by Arne Berner
 • 14:02 – Placeholder filer for begrepsfiler i meldinga by kjorlaug
 • 13:50 – Litt meir kj��tt p�� beinet by kjorlaug
 • 13:42 – Fors��k p�� �� lage en kort “introduksjon” til SikkerDigitalPost by kjorlaug
 • 12:59 – lagt til info om meldingsstruktur by Arne Berner
 • 05:28 – lagt ut eksempel p�� dokumentpakken som er vedlegg til digitalpost meldingen. by Arne Berner
 • 19 Mar 14

 • 15:31 – fikset formateringen p�� kommentarene by Arne Berner
 • 18 Mar 14

 • 14:07 – oppdatert etter gjennomgang med leverand��rer, endringene er ikke gjort i begrepskatalogen. by Arne Berner
 • 13:01 – sdpMelding.xml oppdatert etter gjennomgang med leverand��rene, endringene er ikke reflektert i begrepskatalogen. by Arne Berner
 • 07:53 – lagt til Dokument i Sikker Digital Post by Arne Berner
 • 07:47 – lagt til VedleggsListe og rydde opp i textile filene for Sikker Digital Post tjenesten. by Arne Berner
 • 07:11 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by Arne Berner
 • 07:10 – lagt ut eksempler som utgangspunkt for �� lage XSD’r for sikker digital post tjenesten. by Arne Berner
 • 07:08 – Rett lenke p�� tekst-datatype by kjorlaug
 • 06:00 – Oppdatert dokumentpakke med oversikt over vedlegg og eksempel p�� melding by kjorlaug
 • 05:50 – Dokumentpakke og Varsel by kjorlaug
 • 05:31 – Dokumentdato og sikkerheitsniv�� by kjorlaug
 • 17 Mar 14

 • 22:26 – Tittel for en sikker digital post, samt felles datatype for spr��kkontainer by kjorlaug
 • 22:07 – Sikker digital post mottaker – merk behov for postadresse for fysisk levering by kjorlaug
 • 14:54 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalogConflicts: _includes/left-nav.html by Rune Kj��rlaug
 • 04 Mar 14

 • 14:31 – Avsender oppdatert, Prioritert fjernet by Rune Kj��rlaug
 • 0.0.0

  Arbeidsversjon

  06 Aug 15

 • 06:00 – #2 mindre rettelser til epostadresseFikset opp i lenke, formatering og spr��k, ingen innholdsmessigeendringer. by Arne Berner
 • 05 Aug 15

 • 13:03 – #2 rettet opp dokumentasjonen for e-postadresseFjernet gammelt regul��rt uttrykk som ikke har blitt brukt p�� en stund.fors��kt �� dokumentere epostadresse reglene. by Arne Berner
 • 04 Feb 15

 • 09:45 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/170lagt til at tidspunktet m�� angis med tidssone. by Arne Berner
 • 07 Jan 15

 • 08:15 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/166 – lagt til nytt begrep for virkningstidspunkt by Arne Berner
 • 28 Nov 14

 • 14:20 – Byttet navn p�� element https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/155 by Arne Berner
 • 17 Nov 14

 • 22:00 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/155 lagt til kommentar p�� returPostStrategi by Arne Berner
 • 08:38 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/155 – detaljerte feltene i fysisk post utsending via utskrift og forsendelsestjenesten i SDP. by Arne Berner
 • 05 Nov 14

 • 06:53 – Beskrevet bruken av ikkeSensitivTittel bedre by Arne Berner
 • 16 Oct 14

 • 11:38 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/154 – forbedret dokumentasjonen knyttet til virkningsdato. by Arne Berner
 • 08 Sep 14

 • 19:26 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/140 – endret felt verdier til boolean i henhold til XSD by Arne Berner
 • 23 Jun 14

 • 10:57 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-Felles by Arne Berner
 • 10:47 – #1 fikset formateringen av reg-ex uttrykket som beskriver valideringsreglene. “+” tegnet ble fjernet i formateringen av dokumentasjonen. by Arne Berner
 • 12 Jun 14

 • 17:33 – begrep-SikkerDigitalPost/#95 – feil lenke by Rune Kj��rlaug
 • 04 Jun 14

 • 14:10 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/49 – oppdatert teksten for �� fjerne misvisende beskrivelse av bruken av varslingsteksten. by Arne Berner
 • 15 May 14

 • 09:11 – Omlegging til ny egenskap mal + rydding i utf-8/heading bruk by Rune Kj��rlaug
 • 14 May 14

 • 09:13 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-Felles by Rune Kj��rlaug
 • 09:13 – Sortering og synleggjering av kvar ting er i bruk by Rune Kj��rlaug
 • 09 May 14

 • 20:51 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/18 – oppdatert beskrivelsen av begrepet. by Arne Berner
 • 20:43 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/18 definert opp konversasjonsId som definerer en Melding og alle tilh��rende kvitteringer unikt. by Arne Berner
 • 20:15 – https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/12 oppdatert varslingstekst med korrekt spr��k attributter by Arne Berner
 • 20:11 – I henhold til feil: https://github.com/difi/begrep-SikkerDigitalPost/issues/12 s�� er tittelen n�� xsd:string med attributt lang uten noe tekst element. by Arne Berner
 • 07 May 14

 • 14:34 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrep-Felles by Arne Berner
 • 14:25 – #12 oppdater tittel og varslingsTekst til �� innholde et spr��k attributt by Arne Berner
 • 14:25 – #25 lagt til nytt begrep ikkeSensitivTittel knyttet til en Digital postforsendelse. by Arne Berner
 • 06 May 14

 • 13:00 – Changelog for repo by Rune Kj��rlaug
 • 24 Apr 14

 • 12:08 – oppdatert beskrivelsene av feltene etter gjennomgang av sdp-melding.xsd by Arne Berner
 • 10:07 – Oppdatert med referanse til Nummerplan E.164 i henhold til sp��rsm��l #1 by Arne Berner
 • 03 Apr 14

 • 15:15 – Merge branch ‘master’ of https://github.com/difi/begrepskatalog by kjorlaug
 • 14:39 – Korrektur av feil innf��rt i StandardBusinessDocumentHeader – Sender/Receiver n�� bedre dokumentert by kjorlaug
 • 13:46 – Update and rename varslingsKanal.textile to varslingskanal.textile by Arne Berner
 • 01 Apr 14

 • 15:34 – Update avsenderidentifikator.textile by henrikpaus
 • 28 Mar 14

 • 23:26 – Oppdatert begreper og struktur p�� melding etter gjennomgang med leverand��rene 29.03.2014. Oppdatert dokumentasjonen for publisering av versjon 0.8.0. Rettet feil i forhold til #13 og oppdatert dokumentasjon i forhold til #15 by Arne Berner
 • 08:44 – lagt til beskrivelse av akt��ridentifikatorer by Arne Berner
 • 24 Mar 14

 • 20:43 – flyttet rundt p�� endringene pushet fra Posten. oppdatert begrepskatalogen etter oppdatert xsd. by Arne Berner
 • 18 Mar 14

 • 07:02 – Syntaksfeil stoppa generering – fiksa by kjorlaug
 • 17 Mar 14

 • 22:26 – Tittel for en sikker digital post, samt felles datatype for spr��kkontainer by kjorlaug
 • 20:09 – Byttet til egen datatype for sertifikater. by Arne Berner
 • 11:02 – lagt til info om ID-porten i begrepskatalogen.oppdatert UML diagram for oppslagstjenesten. by Arne Berner
 • 14 Mar 14

 • 11:54 – Oppdatert integrasjonsguide og alle begrep med eksempler, delt integrasjonsguiden i to, en for standard tjenester og en for tilleggstjenestene. by Arne Berner
 • 04 Mar 14

 • 22:39 – fjernet .html i lenker i ID’r by Arne Berner
 • 03 Mar 14

 • 18:15 – Rename VisningsDato.textile to visningsDato.textile by Arne Berner
 • 18:15 – Rename VarslingsTekst.textile to varslingsTekst.textile by Arne Berner
 • 18:15 – Rename VarslingsKanal.textile to varslingsKanal.textile by Arne Berner
 • 18:15 – Rename Mobiltelefonnummer.textile to mobiltelefonnummer.textile by Arne Berner
 • 18:15 – Rename Korrespondanseparttype.textile to korrespondanseparttype.textile by Arne Berner
 • 18:14 – Rename Land.textile to land.textile by Arne Berner
 • 18:14 – Rename Korrespondansepartnavn.textile to korrespondansepartnavn.textile by Arne Berner
 • 18:14 – Rename postkasseLeverandoerNavn.textile to postkasseleverandoerNavn.textile by Arne Berner
 • 18:13 – Rename postkasseLeverandoerAdresse.textile to postkasseleverandoerAdresse.textile by Arne Berner
 • 18:13 – Rename postkasseAdresse.textile to postkasseadresse.textile by Arne Berner
 • 27 Feb 14

 • 15:31 – Definert opp HentMellomliggendeSertifikaterForespoersel og HentPrintSertifikatForespoersel, ryddet i lenker i alle begrep. forenklet menyen. by Arne Berner
 • 26 Feb 14

 • 22:12 – lagt til ny foresp��rsel for �� hente sertifikat, lagt til lenker p�� alle datatypedefinisjoner for simpleTypes by Arne Berner
 • 25 Feb 14

 • 15:12 – Oppdatert etter gjennomgang, lagt til Datatype, ryddet i definisjon av kilde, egenskaper og kardinalitet. by Arne Berner
 • 16 Feb 14

 • 16:31 – Fikset feil i referansen til endringsNummer by Arne Berner
 • 13:48 – Lagt til informasjon om datatyper og klasser brukt i Request og Responsen mot Oppslagstjenesten. by Arne Berner
 • 15 Feb 14

 • 22:16 – Gjennomg��tt alle definisjoner for klasser og datatyper brukt i utkast til Oppslagstjenesten.Eksempler og diagrammer er ikke oppdatert. by Arne Berner
 • 14 Feb 14

 • 14:18 – Oppdatert lenker til alle begrep,oppdatert integrasjonsguide til oppslagstjenesten by Arne Berner
 • 13 Feb 14

 • 15:18 – Oppdatert datatyper, lagt til tjenesteinformasjon om Oppslagstjenesten by Arne Berner
 • 12 Feb 14

 • 14:46 – Omorganisert etter gjennomgang av begrepskatalogen by Arne Berner