Begrepskatalog

 
Sist endret 20.10.14 11:06
Arbeidsversjon

Skjema (XSD) filer

Dokumentasjon av kilder og ev. endringer i XSD-skjemaer for Sikker digital post

Grunnen til at vi lagrer disse lokalt er for å sikre at verktøy ikke trenger å være online for å kunne jobbe med XSD-ene. For at dette skal fungere må også referanser til URLer endres til å peke på lokale filer. For de filene vi har endret på er det inkludert en bash-kommando for å vise hvilke endringer som er gjort. Disse kommandoene kan pastes rett inn i en terminal, og kan kjøres fra katalogen `SikkerDigitalPost/xsd`. Kommandoene piper til vim for å vise diff med farger. For å avslutte vim, skriv `:q` og trykk Enter. Eventuelt kan du droppe den siste pipen til vim for å vise diff rett i terminalen (uten farger).

Sikker digital post XSD filer:

Beskrivelse: http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/

ASiC XSD fil

Ebxml XSD filer

ETSI XSD fil

 • XAdES.xsd
  • Original: http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2/XAdES.xsd
  • Endringer:
   curl -Ls http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2/XAdES.xsd \
   | diff -uw —strip-trailing-cr – etsi/XAdES.xsd | vim -R -
   

Difi sin oppslagstjeneste XSD

 • oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd
  • Original: http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd
  • Endringer:
   curl -Ls http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd \
   | diff -uw —strip-trailing-cr – oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd | vim -R -
   

Standard business document (SBD) XSD filer

Universal Business Language XSD fil

World Wide Web Consortium XSD filer

SOAP/1.1 envelope XSD fil

xs3p/