Begrepskatalog

 
Sist endret 03.05.16 15:30
Arbeidsversjon

Konvolutt

Beskrivelse av Konvoluttene som brukes i løsningen:

  • Hvit konvolutt, med et vindu der tekst fra forsidearket vises
  • Ingen logo på konvolutten
  • Hvis det er mindre enn 7 ark så er konvolutten av type C5
  • Hvis det er fra 7 og opp til 99 ark så blir det C4
  • Alt fra og med 100 ark leveres som en eller fler bedriftspakker

Forsideark

For alle brev lages det et forsideark som legges ved forsendelsen, hvis ikke annet er avtalt.

Dette forsidearket har adresse informasjon m.m. og innholdet vises i vinduet på konvolutten.

For de virksomheter som ikke ønsker at det legges på et eget forsideark så må første side på brevet ha et blankt felt for utskrift av informasjonen som skal vises i vinduet på konvolutten. Størrelsen på den blanke feltet er: 12,5 cm bred og 8,9 cm høy.

Forsidearket kan inneholde følgende som vises i vinduet på konvolutten:

Informasjonselement Beskrivelse/kommentar
Adresse til Mottaker Hentet fra FysiskPostInfo
returpost adressen Hentet fra FysiskPostRetur
Avsender sin logo Satt opp på Avsender sin konto i Digital Post til innbyggere
Merke for Elektronisk adresseoppdatering http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/ea-merket
En strekkode for håndtering av returpost http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode

Eksempel forsideark

Avsender sin logo

Alle avsendere vil bli satt opp med en logo til venstre for retur-adressen dersom ikke annet avtales. Logoen vil skrives ut enten i farger eller svarthvit, avhengig av hva Avsender setter i FysiskPostInfo.