Begrepskatalog

 
Sist endret 08.12.16 09:47
Arbeidsversjon

krav til utformingen av brev

utskrift og forsendelsestjenesten knyttet til digital post til innbyggere støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A). Avsender har to alternativer når tjenesten tas i bruk:

 • Utskriftstjenesten legger på en forside med adresseinformasjon m.m. slik at krav til formatering av brevets forside ikke er så strengt
 • utskriftstjenesten legger ikke på en egen forside men printer adresseinformasjonen rett på brevet forside.

Uansett hvilke av disse to alternativene som brukes har tjenesten følgende begrensninger:

 • PDF må ha 18mm venstremarg
  • Utskriftstjenesten legger på strekkode i venstre kant av arket, som brukes for å kontrollere antall ark pr. konvolutt og ved stopp.
  • Dette kravet valideres ikke, men er Avsender sitt ansvar å overholde.
 • PDF må ha A4 (stående) størrelse
  • For dokumenter som er i Letter format eller tilsvarende mer informasjon under
 • PDF må ha standard PDF-fonter, eller embeddede fonter
 • PDF versjon må være 1.0 – 1.7
  • Andre versjoner kan støttes etter avtale og testing.
 • PDF kan ikke være passordbeskyttet
 • Utskriftskvalitet er enten 300 DPI sort/hvit eller farge.
 • Det genererer automatisk et forsideark med mottakers postadresse, som er tilrettelagt konvolutten.
  • Les mer om dette her
 • Fysisk størrelse på PDF bør holdes så lavt som mulig.
  • Det er ikke nødvendig å bruke høyoppløslige bilder o.l.

For de virksomheter som velger at utskriftstjenesten skal printe adresseinformasjonen rett på brevets forsside så må første side på brevet ha et blankt felt for utskrift av informasjonen som skal vises i vinduet på konvolutten. Størrelsen på den blanke feltet skal: 12,5 cm bredde og 8,9 cm høyde. Les mer om dette og se eksempler på feltet der adresseinformasjon printes her

Validering

Utskriftstjenesten validerer de fleste av kravene definert over, men ikke alle. Avsender har ansvaret for å sikre at de sender forsendelser som overholder kravene over. Det anbefales at avsender validerer dokumentene før forsendelse, dette gjøres ved bruk av følgende javabibliotek: https://github.com/digipost/printability-validator/

Kravet om 18mm venstremarg blir ikke validert av utskriftstjenesten. Utskriftstjenesten vil overskrive deler av eventuell informasjon som er nærmere enn 18 mm når utskriftstjenesten tilfører en strekkode og et nummer. Valideringen er skrudd av slik at avsender KAN sende dokumenter med mindre enn 18 mm venstremarg, dersom avsender ikke har mulighet til å overholde dette kravet. Noe av informasjonen i brevet vil da bli overskrevet.

Større ark enn A4

Utskriftstjenesten har mulighet for å øke toleranse grensen for kontroll av formatet på PDFen. Dette er konfigurerbart per avsender, og standardverdien er satt til 10 mm i bredden og høyden. Om dokumentet er større enn A4 og innenfor terkselverdi vil utskriftstjenesten kutte ned til A4. Ark større enn A4 vil kuttes på høyre side og under. Det vil ikke bli foretatt noe skalering, kun kutting.