Begrepskatalog

 
Sist endret 19.04.17 14:49
Arbeidsversjon

UserMessage

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/transportlag/UserMessage
Term
UserMessage
Definisjon
ebMS 3.0 relaterte metadata om en transporten av forretningsmeldingen
Kilde
ebMS 3.0

eb:Messaging

UserMessage blir brukt når innholdet i SOAP-meldingen er en forretningsmelding. I sikker digial post er type forretningsmelding definert i meldingen. eb:UserMessage skal bygges opp ved å tolke innholdet i meldingen som skal formidles, samt settinger angitt i P-Modes

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
mpc 1..1 xs:anyURI Konstantverdi som angir kanal som skal benyttes
MessageInfo 1..1 eb:MessageInfo Intern identifikator og timestamp
PartyInfo 1..1 eb:PartyInfo Informasjon om avsender og mottaker
CollaborationInfo 1..1 eb:CollaborationInfo Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen
PayloadInfo 1..1 eb:PayloadInfo Informasjon om selve forretningsmeldingen

Eksempel