Sist endret 25.08.14 10:54

Epostvarsel

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/utkast/begrep/EpostVarsel
Term
EpostVarsel
Definisjon
Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker på epost
Datatype
complexType
Kjelde
DIFI
Kommentar
Beskriver når det skal sendes epostvarsel fra postkassen etter at posten er tilgjengeliggjort.

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
epostadresse 1..1 xs:string
varslingsTekst 1..1 varslingsTekst
repetisjoner 1..1 sdp:Repetisjoner

Xml eksempel

  <epostVarsel>
	 <epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</epostadresse>
   <varslingsTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
    <dagerEtter>7</dagerEtter>
   </repetisjoner>
  </epostVarsel>

 

Referert til på følgende sider

  /begrep/epostvarsel