Begrepskatalog

 
Sist endret 13.06.14 12:25
1.3.0

PayloadInfo

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0/transportlag/UserMessage/PayloadInfo
Term
PayloadInfo
Definisjon
Informasjon om selve forretningsmeldingen
Datatype
complexType
Kilde
ebMS 3.0

Egenskaper

Identifikator Type Kardinalitet Kommentar
PartInfo PartInfo 1.. Beskriver vedlegget

Kommentar

En SDP forretningsmelding skal alltid ha en PartInfo med referanse til SoapBody (som inneholder selve meldingen, og alternativt en til med referanse til ASIC-E vedlegg. For denne skal det alltid angis PartProperties for MimeType (konstant “application/cms”) og Content (konstant “sdp:Dokumentpakke”).

Xml eksempel

	<eb:PayloadInfo>
		<eb:PartInfo href="#soapBody"/>
		<eb:PartInfo href="cid:1234-4567@some.domain.com">
			<eb:PartProperties>
				<eb:Property name="MimeType">application/cms</eb:Property>
				<eb:Property name="Content">sdp:Dokumentpakke</eb:Property>
			</eb:PartProperties>
		</eb:PartInfo>
	</eb:PayloadInfo>