Begrepskatalog

 
Sist endret 21.09.15 09:31
1.3.0

MessageInfo

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0/transportlag/UserMessage/MessageInfo
Term
MessageInfo
Definisjon
Intern identifikator og timestamp
Datatype
complexType
Kilde
ebMS 3.0

Egenskaper

Identifikator Type Kardinalitet Kommentar
Timestamp xsd:dateTime 1..1
MessageId tns:none-empty-string 1..1 Unik identifikator, satt av MSH. Kan med fordel benytte SBDH.InstanceIdentifier
RefToMessageId tns:none-empty-string 0..1 Brukes dersom meldingen er relatert til en annen. Refererer alltid til MessageId.

Xml eksempel

  <eb:MessageInfo>
    <eb:Timestamp>2014-02-10T14:21:42.520Z</eb:Timestamp>
    <eb:MessageId>60a3ade5-84d1-46d7-b2cc-5f4fa15f41e5</eb:MessageId>
  </eb:MessageInfo>