Sist endret 28.11.14 15:36

Person

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0/1.3/begrep/Person
Term
Person
Definisjon
Person definert for Sikker digital post
Datatype
complexType
Kilde
DIFI
Kommentar
Person er mottakeren som Digital Post skal sendes til.

Merk at Person ikke er unik definert på tvers av Difi sine felleskomponenter, men at hver av felleskomponentene har en definisjon av Person i forhold til behovene i den enkelte felleskomponentene.

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
personidentifikator 1..1 xs:string
postkasseadresse 1..1 xs:string

Xml eksempel

<sdp:Person>
	<sdp:personidentifikator>01012295312</sdp:personidentifikator>
	<sdp:postkasseadresse>1</sdp:postkasseadresse>
</sdp:Person>

Referert til på følgende sider