Begrepskatalog

 
Sist endret 13.06.14 12:25
1.3.0

PartyInfo

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0/transportlag/UserMessage/PartyInfo
Term
PartyInfo
Definisjon
Informasjon om mottaker/avsender
Datatype
complexType
Kilde
ebMS 3.0

Egenskaper

Består av to elementer som identifiserer avsender (eb:From) og mottaker (eb:To), som hver har følgende egenskaper

Identifikator Type Kardinalitet Kommentar
PartyId Virksomhetsidentifikator 1..1
Role Konstant 1..1 Definerer rollen i meldingsutvesklingen

Kodeverdier for konstanten Role

Role skal benytte URN som angitt i listen over aktører. Merk at avsender av en Digital Forsendelse ofte er enten en behandlingsansvarlig (produsent av meldingen) eller databehandler (som formidler meldingen etter avtale med behandlingsansvarlig)

Xml eksempel

	<eb:PartyInfo>
	  <eb:From>
	    <eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_PK%%</eb:PartyId>
	    <eb:Role>urn:sdp:postkasse</eb:Role>
	  </eb:From>
	  <eb:To>
	    <eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_MF%%</eb:PartyId>
	    <eb:Role>urn:sdp:meldingsformidler</eb:Role>
	  </eb:To>
	</eb:PartyInfo>