Begrepskatalog

 
Sist endret 06.06.14 12:37
1.3.0

Messaging

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0/transportlag/Messaging
Term
Messaging
Definisjon
ebMS 3.0 metadata relatert til en meldingsutveksling
Kilde
ebMS 3.0

eb:Messaging

eb:Messaging er rot-elementet som blir benyttet til holde metadata relatert til meldinger sendt mellom to MSH’er slik som definert av ebMS 3.0. Denne informasjonen blir fraktet som en del av SOAP Header.

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
UserMessage 0..1 eb:UserMessage en forretningsmelding som skal overleveres til fagsystemet bak MSH’en som tar i mot meldingen
SignalMessage 0..unbounded eb:SignalMessage Signalmelding om at det er ønske om en handling fra den andre MSH’en. En signalmelding vil typisk ikke innvolvere fagsystemet til MSH’en.