Begrepskatalog

 
Sist endret 21.09.15 09:31
1.3.0

KvitteringsForespoersel

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen KvitteringsForsepoersel. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med – ikke relevant -

Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et variabelsett. For disse er formen %variabelnavn% benyttet.

Generelle parametere

P-Mode Beskrivelse Verdi
PMode.ID Unik identifikator for paramtersettet %Sender%-“KvitteringsForespoersel”-%versjon/løpenummer%
PMode.Agreement Unik identifikator for samarbeidsprotokollen “http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0/transportlag/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel”:
PMode.MEP Message Exchange Pattern “http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way”
PMode.MEPbinding Retning på kommunikasjon, push eller pull “http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/pull”
PMode.Initiator.Party Identifikator for den som initierar sendingen %Sender%
PMode.Initiator.Role Rolle for den som initierar sendinga “Avsender”
PMode.Initiator.Authorization.username – ikke relevant – – ikke relevant –
PMode.Initiator.Authorization.password – ikke relevant – – ikke relevant –
PMode.Responder.Party Identifikator for den som er mottaker %Receiver%
PMode.Responder.Role Rolle for den som mottar “Meldingsformidler”
PMode.Responder.Authorization.username – ikke relevant – – ikke relevant –
PMode.Responder.Authorization.password – ikke relevant – – ikke relevant –

Protokoll

P-Mode Verdi
PMode[1].Protocol.Address HTTPS 1.1”
PMode[1].Protocol.SOAPVersion SOAP 1.2”

BusinessInfo

P-Mode Verdi
PMode[1].BusinessInfo.Service “urn:sdp:service:sdp”
PMode[1].BusinessInfo.Action “KvitteringsForespoersel”
PMode[1].BusinessInfo.Properties[]: – ikke relevant –

ErrorHandling

P-Mode Verdi
PMode[1].ErrorHandling.Report.AsResponse true
PMode[1].ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer true
PMode[1].ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer true

Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

Sikkerhet

P-Mode Verdi
PMode[1].Security.WSSVersio “1.1”
PMode[1].Security.X509.Sign Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment
PMode[1].Security.X509.Signature.Certificate %Sender sitt sertifikat%
PMode[1].Security.X509.Signature.HashFunction SHA-256”
PMode[1].Security.X509.Signature.Algorithm RSA-SHA256”
PMode[1].Security.X509.Encryption.Encrypt – ikke relevant –
PMode[1].Security.X509.Encryption.Certificate – ikke relevant –
PMode[1].Security.X509.Encryption.Algorithm – ikke relevant –
PMode[1].Security.X509.Encryption.MinimumStrength – ikke relevant –
PMode[1].Security.UsernameToken.username – ikke relevant –
PMode[1].Security.UsernameToken.password – ikke relevant –
PMode[1].Security.UsernameToken.Digest – ikke relevant –
PMode[1].Security.UsernameToken.Nonce – ikke relevant -
PMode[1].Security.UsernameToken.Created - ikke relevant –
PMode[1].Security.PModeAuthorize false
PMode[1].Security.SendReceipt
Pmode[1].Security.SendReceipt.ReplyPattern

Eksempler