Begrepskatalog

 
Sist endret 05.04.18 08:46
1.3.0.RC1
Definisjon
Lenke utenfor brev
Mime-Type
application/vnd.difi.dpi.lenke+xml
Datatype
complexType
Kommentar
Definerer en lenke som presenteres for innbygger i postkassen. Postkasseleverandøren kan vise en standard beskrivelse og tekst på knappen dersom de ikke er definert.
XSD
https://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/xsd/utvidelser/lenke.xsd

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
url 1..1 HttpLenke
beskrivelse 0..1 LenkeBeskrivelseTekst
knappTekst 0..1 LenkeKnappTekst
frist 0..1 xsd:dateTime

Eksempel

<lenke>
    <url>https://www.avsender.no/svar</url>
    <beskrivelse lang="no">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
    <knappTekst lang="no">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
    <frist>2017-10-01T12:00:00+02:00</frist>
</lenke>