Begrepskatalog

 
Sist endret 25.08.14 10:54
1.3.0.RC1

StandardBusinessDocumentHeader

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0.RC1/1.3.0.RC1/forretningslag/StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader
Term
StandardBusinessDocumentHeader
Definisjon
Informasjon relatert til ruting og adressering av en melding. Forkortelse: SBDH. Avsender og mottaker definert i SBDH vil alltid reflektere de tekniske endepunktene i meldingsutvekslingen.
Kilde
GS1

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
HeaderVersion 1..1 xs:string “1.0”
Sender 1..1 sbdh:Sender Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen. Alle kvitteringer skal addresseres til denne parten som mottaker
Receiver 1..1 sbdh:Receiver Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen. Ved initiell sending av melding vil dette alltid være en postboks eller utskriftsleverandør.
DocumentIdentification 1..1 sbdh:DocumentIdentification Unik identifikator for meldingen, generert av Avsender
BusinessScope 1..1 sbdh:BusinessScope Unik identifikator for konversasjonen, knytter meldinger og tilhørende kvitteringer sammen

Kommentar

Sender/Receiver indikerer retning på meldingsprosessen. For eksempel i FormidleDigitalPostForsendelse prosessen så vil Sender være Databehandler og Receiver være Postkasse.

Merk også at Sikker Digital Post sin bruk av SBDH er strengere enn den offisielle standarden (BusinessScope er obligatorisk i Sikker Digital Post). Konsekvesen er at man kan få en forretningsrelatert feilmelding selv om XML’en validerer mot xsd.

XML eksempel fra Databehandler til Postkasseleverandør

  • En melding fra Databehandler med orgnummer: 123456789 til Postkasseleverandør med orgnummer: 987654321
  • Databehandler har generert en unik DocumentIdentification.InstanceIdentifier for denne meldingen: “35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0”
  • Databehandler har generert en unik BusinessScope.InstanceIdentifier for hele konversasjonen: “37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45”
    • Dette vil brukes for å knytte seinere meldinger i samme konversasjon sammen.
	<ns3:StandardBusinessDocumentHeader>
		<ns3:HeaderVersion>1.0</ns3:HeaderVersion>
		<ns3:Sender>
			<ns3:Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</ns3:Identifier>
		</ns3:Sender>
		<ns3:Receiver>
			<ns3:Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:987654321</ns3:Identifier>
		</ns3:Receiver>
		<ns3:DocumentIdentification>
			<ns3:Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Standard>
			<ns3:TypeVersion>1.0</ns3:TypeVersion>
			<ns3:InstanceIdentifier>35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0</ns3:InstanceIdentifier>
			<ns3:Type>digitalPost</ns3:Type>
			<ns3:CreationDateAndTime>2014-05-26T13:08:00.288+02:00</ns3:CreationDateAndTime>
		</ns3:DocumentIdentification>
		<ns3:BusinessScope>
			<ns3:Scope>
				<ns3:Type>ConversationId</ns3:Type>
				<ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier> 
				<ns3:Identifier>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Identifier>
			</ns3:Scope>
		</ns3:BusinessScope>
	</ns3:StandardBusinessDocumentHeader>

XML eksempel fra Postkasseleverandør til Databehandler

	<ns3:StandardBusinessDocumentHeader>
		<ns3:HeaderVersion>1.0</ns3:HeaderVersion>
		<ns3:Sender>
			<ns3:Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:987654321</ns3:Identifier>
		</ns3:Sender>
		<ns3:Receiver>
			<ns3:Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</ns3:Identifier>
		</ns3:Receiver>
		<ns3:DocumentIdentification>
			<ns3:Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Standard>
			<ns3:TypeVersion>1.0</ns3:TypeVersion>
			<ns3:InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</ns3:InstanceIdentifier>
			<ns3:Type>digitalPost</ns3:Type>
			<ns3:CreationDateAndTime>2014-05-26T13:08:00.288+02:00</ns3:CreationDateAndTime>
		</ns3:DocumentIdentification>
		<ns3:BusinessScope>
			<ns3:Scope>
				<ns3:Type>ConversationId</ns3:Type>
				<ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier> 
				<ns3:Identifier>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Identifier>
			</ns3:Scope>
		</ns3:BusinessScope>
	</ns3:StandardBusinessDocumentHeader>