Begrepskatalog

 
Sist endret 08.09.14 21:33
1.3.0.RC1

Sender

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0.RC1/1.3.0.RC1/forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender
Term
Sender
Definisjon
Avsender som har initiert en meldingsprosess mot meldingsutvekslingsrammeverket.
Kilde
GS1
Kommentar
Sender den som har signert Standard Business Document. Regler for hvem som opptrer som Sender er beskrevet under.

For digital post meldinger er Sender

For digital post kvitteringer er Sender

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
Identifier 1..1 virksomhetsidentifikator

XML eksempel

    <Sender>
	    <!-- orgnr avsender -->
	    <Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
    </Sender>