Begrepskatalog

 
Sist endret 08.09.14 21:33
1.3.0.RC1

Receiver

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0.RC1/1.3.0.RC1/forretningslag/StandardBusinessDocument/Receiver
Term
Receiver
Definisjon
Sluttmottaker i en meldingsprosess.
Kilde
GS1
Kommentar
Regler for hvem som opptrer som Receiver er beskrevet under.

For digital post meldinger er Receiver

For digital post kvitteringer er Receiver

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
Identifier 1..1 virksomhetsidentifikator

XML eksempel

    <Receiver>
	    <!-- orgnr avsender -->
	    <Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
    </Receiver>