Sist endret 14.03.17 15:49

Varsler

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0.RC1/1.3.0.RC1/begrep/Varsler
Term
Varsler
Definisjon
Informasjon om hvordan postkasseleverandør skal varsle Mottaker om den nye posten. Overstyrer Mottaker sine egne varslingspreferanser.
Datatype
complexType
Kjelde
DIFI
Kommentar
Varslingsinformasjonen angitt her vil overstyre Mottaker sine egne varslingspreferanser, det vil kunne komme som tillegg til Mottaker sine varslingvalg. Avsender kan med instillingene her styre både EpostVarsel og SmsVarsel helt uavhengig av hverandre. Det vil si at Avsender kan velge å varsle i begge eller en av kanalene. Avsender kan velge selv hvilken kanal som velges, dette kan de gjøre med bakgrunn i sin egen kanalstrategi, erfaringer i forhold til åpningsgrad og kostnader. Bruk av SmsVarsel vil medføre egne kostnader for Avsender.

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
epostVarsel 0..1 sdp:EpostVarsel
smsVarsel 0..1 sdp:SmsVarsel

Xml eksempel – Brev som krever varsling etter eForvaltningsforskriften

 <varsler>
  <epostVarsel>
	 <epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</epostadresse>
   <varslingsTekst>Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
    <dagerEtter>7</dagerEtter>
   </repetisjoner>
  </epostVarsel>
 </varsler>

Xml eksempel – Avsender ønsker varsling i begge kanaler ved Levering

 <varsler>
  <epostVarsel>
	 <epostadresse>01012295312_test@minid.difi.no</epostadresse>
   <varselTekst>Viktig melding fra Staten</varselTekst>
   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
   </repetisjoner>
  </epostVarsel>
  <smsVarsel>
	 <mobiltelefonnummer>12121212</mobiltelefonnummer>
   <varslingsTekst>Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
   </repetisjoner>
  </smsVarsel>
 </varsler>

Referert til på følgende sider