Sist endret 25.08.14 10:54

Smsvarsel

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0.RC1/1.3.0.RC1/begrep/SmsVarsel
Term
SmsVarsel
Definisjon
Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker på sms
Datatype
complexType
Kjelde
DIFI
Kommentar
Beskriver når det skal sendes sms varsel fra postkassen etter at posten er tilgjengeliggjort. Denne tjenesten vil medføre kostnader for Avsender.

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
mobiltelefonnummer 1..1 xs:string
varslingsTekst 1..1 varslingsTekst
Repetisjoner 1..1 sdp:Repetisjoner

Xml eksempel

  <smsVarsel>
	 <mobiltelefonnummer>12121212</mobiltelefonnummer>
   <varslingsTekst lang="no">Viktig melding fra Staten</varslingsTekst>
   <repetisjoner>
    <dagerEtter>0</dagerEtter>
    <dagerEtter>7</dagerEtter>
   </repetisjoner>
  </smsVarsel>

 

Referert til på følgende sider

  /begrep/smsvarsel