Begrepskatalog

 
Sist endret 12.01.18 09:41
1.3.0.RC1

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.3.0.RC1/1.3.0.RC1/begrep/Dokument
Term
Dokument
Definisjon
Informasjon om et enkelt dokument.
Datatype
complexType
Kilde
DIFI
Kommentar
Dette gir en henvisning til dokumentet i Dokumentpakken sammen med en tittel. Denne tittelen vil vises til Innbygger når Dokumentpakken er dekryptert og Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
href 1..1 xsd:string
mime 1..1 xsd:string
Tittel 0..1 Tittel
Data 0..1 DokumentData

Xml eksempel

		<sdp:Dokument href="melding.pdf" mime="application/pdf">
      <sdp:Tittel lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tittel>       
    </sdp:Dokument>