Begrepskatalog

 
Sist endret 21.09.15 11:20
1.2.6

Utskrift og forsendelse

En tjeneste som tilbyr en papirposttjeneste ved å skrive ut posten på papir, konvoluttere og sende papirpost til postmottaker. Tjenesten bidrar til at Sikker digital posttjeneste fungerer som en totalleverandør for avsendervirksomhetene vedrørende post til innbyggere. Tjenesten kan brukes for å sende forsendelser av brev til mottakere som har reservert seg eller ikke registrert/oppdatert sin kontaktinformasjon.

Post til innbygger adresseres til innbyggers postadresse og sendes til utskrifts- og forsendelsestjenesten via meldingsformidler. Postadresse henter Avsender fra folkeregisteret eller annet egnet register. Brevene som sendes må tilfredstille krav til utforming av brev og vil bli lagt i en konvolutt i henhold til beskrivelsen her.

Tjenesten tilbyr

Se også: Prosessbeskrivelse for sending av papir post.