Begrepskatalog

 
Sist endret 11.06.14 12:45
1.2.6
Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.6/forretningslag/StandardBusinessDocument
Term
Standard Business Document
Definisjon
Forretningsmeldingen i en forsendelse inkludert adresseringsinformasjon.
Forkortelse
SBD
Kilde
GS1

Standard Business Document (SBD)

Standard Business Document er en GS1 standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst. Standardkonvolutten inneholder informasjon for identifisering, adressering og ruting av forretningsmeldingen. SBD er obligatorisk i neste versjon av PEPPOL infrastrukturen for fakturaformidling.

I sikker digital post blir Standard Business Document brukt til å sende:

  • informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen
  • identifisering og knytningen mellom forretningsmeldingen
  • informasjon som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken

Klassediagram

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
StandardBusinessDocumentHeader 1..1 sh:StandardBusinessDocument Informasjon for å formidle postforsendelsen
Melding 0..1 Melding Forretningsmelding identifisert i DocumentIdentification