Begrepskatalog

 
Sist endret 19.08.14 14:57
1.2.6

Eksempler

På denne siden er det samlet eksempler på integrasjoner og meldinger som finnes tilknyttet sikker digital post. Dette er ikke en uttømmende liste, og vi ber alle om å bidra med relevante eksempler.

Eksempler på java integrasjonsprosjekt

Eksempler på .Net integrasjonsprosjekt

Eksempler på forretningsmeldinger

Eksempler på transportmeldinger (transport + forretningsmelding)