Begrepskatalog

 
Sist endret 21.09.15 09:31
1.2.4

Meldingsidentifikatorer

Identifikatorer brukt i forsendelsen punkt til punkt.

Disse identifikatorene benyttes for å spore en melding og tilhørende meldinger i en samtale.

Term Kardinalitet Datatype Beskrivelse
eb:Messaging.MessageInfo.MessageId 1..1 tns:non-empty-string GUID som unikt identifiserer meldingen
eb:Messaging.MessageInfo.RefToMessageId 0..1 tns:non-empty-string GUID som unikt identifiserer meldingen dette er et svar på
eb:Messaging.CollaborationInfo.ConversationId 0..1 tns:non-empty-string GUID som unikt identifiserer første melding i samtalen, kan brukes på tvers av Aktører