Begrepskatalog

 
Sist endret 21.09.15 11:18
1.2.4

Varsling i henhold til eForvaltningsforskriften

I eForvaltningsforskriften §8a settes det krav til at forvaltningsorganet skal sørge for at varsel om at enkeltvedtak er fattet blir sendt. Dette betyr at virksomheter som sender ut dokumenter som faller inn under denne paragrafen skal instruere Postkasseleverandøren til å varsle.

Les mer om varslingsinstillingene for informasjon om hvordan dette skal gjøres.

Varsling i digital postkasse til innbyggere

Postkasseleverandørene varsler innbygger i henhold til de avtaler innbygger har med postkasseleverandør. De varslinger en virksomhet bestiller fra postkasseleverandøren kan komme i tillegg til disse varslingene. Virksomheter skal derfor være varsom med å bestille varslinger, og bør ikke bestille mer varsling enn det som kreves i eForvaltningsforskriften.

Varslinger i digital postkasse til innbyggere sendes kun på dagtid.

Varslinger i digital postkasse til innbyggere sendes kun til Innbygger dersom innbygger ikke har gjort seg kjent med brevet. Det vil si at varslinger bestilt av virksomheter kun blir sendt Innbygger dersom innbygger ikke har vært inn i postkassen og behandlet brevet.

Virksomhetene tilknyttet til digital postkassse til innbygger kan bestille varsling på e-post og/eller sms. Hvilken kanal som velges avgjøres både av virksomhetens kanalstrategi og av hvilke opplysninger som finnes i kontakt og reservasjonsregisteret for den enkelte innbygger.

Postkasseleverandøren har flere varslingskanaler utover e-post og sms, f.eks. bruk av meldinger direkte til en applikasjon på mobilen.