Begrepskatalog

 
Sist endret 04.03.16 15:56
1.2.4

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.4/1.2/forretningslag/Dokumentformat/mimetypes
Term
MIME type
Definisjon
MIME type
Datatype
fil

Følgende mimetypes er tillatt sendt i digital post til innbygger. Visning av blant annet PDF, DOC, ODF og OOXML krever at brukeren har installert en viewer eller et annet program som kan vise det gjeldende formatet.

Filtype MIME type
pdf application/pdf
html text/html
xml application/ehf+xml
txt text/plain
odf application/vnd.oasis.opendocument.formula
odt application/vnd.oasis.opendocument.text
fods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
fodp application/vnd.oasis.opendocument.presentation
fodg application/vnd.oasis.opendocument.graphics
gif image/gif
jpeg image/jpeg
png image/png
doc application/msword
docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
zip application/octet-stream

Listen kan eventuelt utvides ved behov.