Begrepskatalog

 
Sist endret 25.08.14 10:54
1.2.4

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.4/1.2/begrep/Dokument
Term
Dokument
Definisjon
Informasjon om et enkelt dokument.
Datatype
complexType
Kilde
DIFI
Kommentar
Dette gir en henvisning til dokumentet i Dokumentpakken sammen med en tittel. Denne tittelen vil vises til Innbygger når Dokumentpakken er dekryptert og Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
href 1..1 xsd:string
mime 1..1 xsd:string
Tittel 0..1 Tittel

Xml eksempel

		<sdp:Dokument href="melding.pdf" mime="application/pdf">
      <sdp:Tittel lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tittel>       
    </sdp:Dokument>