Begrepskatalog

 
Sist endret 21.09.15 09:31
1.2.3

Meldingskøer

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.3/transportlag/UserMessage/mpc
Term
Meldingskøer
Definisjon
Konstantverdi som angir underliggende meldingskanal
Kilde
ebMS 3.0
Kommentar
MPC kan i sikker digital post sammenheng tolkes som navnet på en meldingskø. En avsender vil alltid ha tilgang til to køer – “normal” og “prioritert”

Hva kan MPC brukes til?

Vanlig bruk av MPC vil være å angi om en melding/kvittering skal legges i/hentes fra normal eller prioritert kø. Dersom MPC ikke er angitt så vil denne tolkes basert på standard verdi angitt under.

“Utvidet” MPC skal bare brukes i de spesialtilfeller der det er en avsender har behov for å skille mellom flere køer innenfor samme virksomhetsidentifikator (i praksis virksomhetssertifikat). Eksempler på dette kan være:

  • Flere selvstendige MSH’er innenfor samme organisasjon
  • En teknisk avsender som håndterer meldingsutveksling på vegne av andre organisasjoner

MPC kan da brukes til å håndtere problemstillinger relatert til intern ruting.

Oppbygging av mpc-konstanten

mpc-konstanten i sikker digital post er en URN-streng som skal bygges opp slik:

	urn:{normal|prioritert}{:kønavn}

{normal|prioritert}

Angir om meldingen skal legges i kø for prioriterte meldinger eller ikke. Dette medfører håndtering etter to forskjellige SLA kravsett.

{kønavn}

URN-streng definert av avsender og godkjent av sentralforvalter/meldingsformidler (i hht. bruksvilkår) som identifiserer køen som meldingen skal legges i/hentes fra.

Standard verdier

Dersom MPC ikke er angitt, så vil den bygges opp basert på følgende verdier:

meldingstype
normal
kønavn
tom streng

Standard MPC blir da:

	urn:normal

Eksempel


urn:normal

urn:normal:IsolertFagsystemX

urn:prioritert:PaaVegneAvDifi