Sist endret 15.10.14 14:07

Mottaker

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.3/1.2/begrep/Mottaker
Term
Mottaker
Definisjon
Person som er mottaker av en sikker digital post
Kilde
DIFI
Kommentar
Skjema i sikker digital post støtter at Mottaker kan være en Person. h4. Egenskaper
Identifikator Term Kardinalitet
Person Person 0..1

Referert til på følgende sider