Sist endret 25.08.14 10:54

Dokumentpakkefingeravtrykk

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.3/1.2/begrep/Dokumentpakkefingeravtrykk
Term
Dokumentpakkefingeravtrykk
Definisjon
Hash av den krypterte dokumentpakken
Datatype
complexType
Kjelde
DIFI

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype Beskrivelse
DigestMethod 1..1 ds:SignedInfo Referanse til Hash algoritmen brukt for lage hash
DigestValue 1..1 ds:DigestValue Base64 encoded Hash av den krypterte Dokumentpakken

Xml eksempel


<dokumentpakkefingeravtrykk>
			<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
			<ds:DigestValue></ds:DigestValue>
</dokumentpakkefingeravtrykk>
  

Referert til på følgende sider