Sist endret 07.01.15 09:17

Digitalpostinfo

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.3/1.2/begrep/DigitalPostInfo
Term
DigitalpostInfo
Definisjon
Informasjon til Postkasseleverandør for å presentere og behandle en sikker digital post melding
Kilde
DIFI
Kommentar
Dette er informasjon om den Digitalpostforsendelsen som vil bli brukt av Postkasseleverandør for å presentere og behandle den digitale posten. Den ikkeSensitiveTittelen vil bli brukt i dialogen med Innbygger dersom ikke Innbygger er autentisert på tilstrekkelig nivå. Den ikkeSensitiveTittelen vil også bli brukt i varsling til Innbygger. Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå så vil Tittel i Manifest-filen brukes.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
sikkerhetsnivaa 1..1 xs:int
virkningsdato 0..1 xs:date
virkningstidspunkt 0..1 xs:datetime
aapningskvittering 0..1 xs:string
ikkeSensitivTittel 1..1 tekst
varsler 0..1 sdp:Varsler

Referert til på følgende sider