Begrepskatalog

 
Sist endret 05.10.15 09:09
1.2.1

krav til utformingen av brev

Sikker digital post støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A) med følgende begrensninger:

 • PDF må ha 18mm venstremarg
  • Utskriftstjenesten legger på strekkode i venstre kant av arket, som brukes for å kontrollere antall ark pr. konvolutt og ved stopp.
  • Dette kravet valideres ikke, men er Avsender sitt ansvar å overholde.
 • PDF må ha A4 (stående) størrelse
 • PDF må ha standard PDF-fonter, eller embeddede fonter
 • PDF versjon må være 1.0 – 1.5
  • Andre versjoner kan støttes etter avtale og testing.
 • PDF kan ikke være passordbeskyttet
 • Utskriftskvalitet er enten 300 DPI sort/hvit eller farge.
 • Det genererer automatisk et forsideark med mottakers postadresse, som er tilrettelagt konvolutten.
  • Les mer om dette her
 • Fysisk størrelse på PDF bør holdes så lavt som mulig.
  • Det er ikke nødvendig å bruke høyoppløslige bilder o.l.

Validering

Utskriftstjenesten validerer de fleste av kravene definert over, men ikke alle. Avsender har ansvaret for å sikre at de sender forsendelser som overholder kravene over. Det anbefales at avsender validerer dokumentene før forsendelse, dette gjøres ved bruk av følgende javabibliotek: https://github.com/digipost/printability-validator/

Kravet om 18mm venstremarg blir ikke validert av utskriftstjenesten. Utskriftstjenesten vil overskrive deler av eventuell informasjon som er nærmere enn 18 mm når utskriftstjenesten tilfører en strekkode og et nummer. Valideringen er skrudd av slik at avsender KAN sende dokumenter med mindre enn 18 mm venstremarg, dersom avsender ikke har mulighet til å overholde dette kravet. Noe av informasjonen i brevet vil da bli overskrevet.