Begrepskatalog

 
Sist endret 16.12.15 14:42
1.2.1

Hva er prisen på sending av en Digital post?

Kostnadene knyttet til en sending av Digital post er i stor grad knyttet til det innholdet som skal langtidslagres. Derfor er prisen regnet ut i fra det innhold som postkasseleverandørene er forpliktet til å langtidslagre.

Les mer om hva som langtidslagres hos postkasseleverandørene i seksjonen om Dokumentpakken.

Prisen på en forsendelse regnes ut i fra størrelsen på Dokumentpakkens innhold, før det det pakkes ned.

Priser

Se samarbeidsportalen for informasjon oversikt over oppdaterte priser.