Begrepskatalog

 
Sist endret 25.08.14 10:54
1.2.1

BusinessScope

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.1/1.2/forretningslag/StandardBusinessDocument/BusinessScope
Term
BusinessScope
Definisjon
inneholder identifikasjon om dokumentet
Kilde
GS1

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype Verdi
Type 1..1 xs:string “ConversationId”
InstanceIdentifier 1..1 xs:string Unik identifikator for konversasjonen. Identifikator som binder meldinger og tilhørende kvitteringer/feilmeldinger sammen. Opprettet av Databehandler. Se format under.
Identifier 1..1 xs:string “urn:no:difi:sdp:1.0”

Format InstanceIdentifier

InstanceIdentifier er i XML skjemaet for SBDH definert som en tekst-streng. I Sikker Digital Post skal denne alltid være en GUID som validerer mot følgende regulært uttrykk:

	[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}	

Rett format på InstanceIdentifier blir håndhevet av meldingsformidler.

Xml eksempel

	<ns3:BusinessScope>
		<ns3:Scope>
			<ns3:Type>ConversationId</ns3:Type>
			<ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier> 
			<ns3:Identifier>urn:no:difi:sdp:1.0</ns3:Identifier>
		</ns3:Scope>
	</ns3:BusinessScope>