Begrepskatalog

 
Sist endret 08.09.15 08:49
1.2.1

Introduksjon

Dokumentpakke inngår kun i DigitalPostMeldinger.

Associated Signature Container er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid. Kort fortalt så definerer standarden hvordan man skal sette sammen en zip fil med en filstruktur der man lager en digital signatur hver enkel fil med en kombinasjon av et digitalt fingeravtrykk av filen og et PKI sertifikat eid av en virksomheten. Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

Les mer om hvordan dokumenter som sendes i Sikker digital post er beskyttet

Sikker Digital Post har definert et eget begrep Manifest som inneholder metadata relatert til hver fil.

Innhold

Fil Kardinalitet Beskrivelse
hoveddokument 1..1 fil – se: krav til filnavn og dokumentformat
manifest.xml 1..1 manifest
vedlegg 0..10 fil – se: krav til filnavn og dokumentformat
META-INF/signatures.xml 1..1 XAdES signaturer av filene

Begrensninger

  • Dokumentpakken kan inneholde et hoveddokument
  • Dokumentpakken kan inntil 10 vedlegg
  • Avsender kan ikke definere rekkefølgende på vedleggene, sorteringen av disse håndteres av postkassen.

Eksempel

Refererte standarder