Sist endret 02.02.15 15:19

Fysiskpostadresse

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.1/1.2/begrep/FysiskPostadresse
Term
FysiskPostadresse
Definisjon
FysiskPostadresse definert for Sikker digital post
Datatype
complexType
Kilde
DIFI
Kommentar
FysiskPostadresse er adressen til mottakeren som Post skal sendes til.

Attributer

FysiskPostadresse er enten en NorskPostadresse eller en UtenlandskPostadresse.

NorskPostadresse:

Term Kardinalitet Datatype Regler
navn 1..1 xs:string Maks 130 tegn
adresselinje 1 0..1 xs:string Maks 100 tegn
adresselinje 2 0..1 xs:string Maks 100 tegn
adresselinje 3 0..1 xs:string Maks 100 tegn
postnummer 1..1 xs:string 4 siffer
poststed 1..1 xs:string Maks 80 tegn

UtenlandskPostadresse:

Term Kardinalitet Datatype Regler
navn 1..1 xs:string Maks 130 tegn
adresselinje 1 1..1 xs:string Maks 100 tegn
adresselinje 2 0..1 xs:string Maks 100 tegn
adresselinje 3 0..1 xs:string Maks 100 tegn
adresselinje 4 0..1 xs:string Maks 100 tegn

i tillegg et av følgende to felt:

landkode 1..1 xs:string Anbefalt brukt fremfor land. To-bokstavs landkode ihht ISO 3166-1 alpha-2 standarden
land 1..1 xs:string Maks. 80 siffer, brukes dersom Avsender ikke har mulighet til å benytte landkode.

Referert til på følgende sider