Sist endret 12.12.14 12:33

Fysiskpostretur

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.1/1.2/begrep/FysiskPostRetur
Term
FysiskPostRetur
Definisjon
Informasjon som brukes ved retur av post som av en eller annen grunn ikke kan levers til mottaker.
Kilde
DIFI
Kommentar
Informasjon som brukes ved retur av post som av en eller annen grunn ikke kan levers til mottaker.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
mottaker 1..1 sdp:FysiskPostadresse
postHaandtering 1..1 xs:string

Referert til på følgende sider