Sist endret 12.12.14 12:33

Fysiskpostinfo

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.1/1.2/begrep/FysiskPostInfo
Term
FysiskpostInfo
Definisjon
Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
Kilde
DIFI
Kommentar
Dette er informasjon om den Digitalpostforsendelsen som vil bli brukt av Postkasseleverandør for å presentere og behandle den digitale posten. Den ikkeSensitiveTittelen vil bli brukt i dialogen med Innbygger dersom ikke Innbygger er autentisert på tilstrekkelig nivå. Den ikkeSensitiveTittelen vil også bli brukt i varsling til Innbygger. Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå så vil Tittel i Manifest-filen brukes.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
mottaker 1..1 sdp:FysiskPostadresse
posttype 1..1 xs:string
utskriftsfarge 1..1 xs:string
retur 1..1 sdp:FysiskPostRetur

Referert til på følgende sider