Begrepskatalog

 
Sist endret 16.12.15 14:25
1.2.1

Digital postkasse til innbyggere

Denne delen av begrepskatalogen inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for Digital post til innbyggere.

Målgruppen for denne spesifikasjonen er Avsendervirksomheter, Meldingsformidler og Postkasseleverandører.

Hvordan ta i bruk digital postkasse til innbyggere?

Ønsker du å komme igang med Digital postkasse til innbyggere så gå til samarbeidsportalen for felleskomponenter forvaltet av Difi og les hvordan du kan ta i bruk Digital postkasse til innbyggere.

Innledning

Dersom du nettopp har vært der og vil ha mer detaljer så sett deg først inn i følgende:

Arkitekturen Oversikt over de sentrale aktørene
Prosess for sending av digital post Beskrivelse av hvordan meldingen i digital post flyter mellom aktørene

Kapiteloversikt

Katalogen er bygd opp av følgende kapitler:

Oversikt Mer om sikker digital post og generelle aspekter ved løsningen
Forretningslag Aktører, prosesser og overordnet meldingsstruktur/format
Dokumentpakke Oppbygging av selve dokumentpakken som skal til mottaker
Utskrift og forsendelse Mer om utskriftstjenesten knyttet til digital post
Forretningsmeldinger Oppbygging av forretningsinformasjonen for behandling av dokumentpakken
Standard Business Document Informasjon relatert til ruting og håndtering av forretningsmeldingen
Transportlag Rammeverk for overføring av meldinger
Feilhåndtering Generelt om feilhåndtering
Begreper Begreper benyttet i Sikker Digital Post

Vil du ha tak i mer tekniske detaljar se gjerne her: