Begrepskatalog

 
Sist endret 06.06.14 12:37
1.2.0

WebserviceSecurity

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.0/transportlag/WebserviceSecurity
Term
WebserviceSecurity
Definisjon
Informasjonsbærer i SOAP-meldinger for å gi melding integritet
Datatype
Soap header
Kjelde
OASIS
Kommentar
Informasjonsbærer brukt for å sikre integritet i meldingen fra punkt til punkt.

Det er kun implementert signering av SOAP meldingene, ikke kryptering.

Eigenskapar

Identifikator Kardinalitet Datatype
Timestamp 1..1 wsu:Timestamp
Signature 1..1 ds:Signature

For Soap signering skal: