Begrepskatalog

 
Sist endret 12.12.14 12:33
1.2.0.RC1

krav til utformingen av brev

Sikker digital post støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A) med følgende begrensninger:

 • PDF må ha 18mm venstremarg
  • Utskriftstjenesten legger på strekkode i venstre kant av arket, som brukes for å kontrollere antall ark pr. konvolutt og ved stopp.
 • PDF må ha A4 (stående) størrelse
 • PDF må ha standard PDF-fonter, eller embeddede fonter
 • PDF versjon må være 1.0 – 1.5
 • PDF kan ikke være passordbeskyttet
 • Utskriftskvalitet er enten 300 DPI sort/hvit eller farge.
 • Det genererer automatisk et forsideark med mottakers postadresse, som er tilrettelagt konvolutten.
  • Les mer om dette her
 • Fysisk størrelse på PDF bør holdes så lavt som mulig.
  • Det er ikke nødvendig å bruke høyoppløslige bilder o.l.