Begrepskatalog

 
Sist endret 27.06.14 15:56
1.2.0.RC1

CollaborationInfo

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.0.RC1/transportlag/UserMessage/CollaborationInfo
Term
CollaborationInfo
Definisjon
Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen
Datatype
complexType
Kilde
ebMS 3.0
Kommentar
PMode.Agreement for sending av post er dokumentert her:

Egenskaper

Identifikator Type Kardinalitet Kommentar
AgreementRef tns:none-empty-string 0..1 Skal være PMode.Agreement. Dersom den ikke er satt brukes standardverdiene fra PMode.Agreement
Service tns:Service 1..1 Verdi i PMode1.BusinessInfo.Service
Action xsd:token 1..1 PMode1.BusinessInfo.Action
ConversationId xsd:token 1..1 Alltid SBDH.InstanceIdentifiser til den opprinnelige DigitalForsendelse meldingen

Xml eksempel

  <eb:CollaborationInfo>
    <eb:AgreementRef>http://begrep.difi.local/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse</eb:AgreementRef>
    <eb:Service>SDP</eb:Service>
    <eb:Action>FormidleDigitalPost</eb:Action>
    <eb:ConversationId>%%SBD.InstanceIdentifier%%</eb:ConversationId>
  </eb:CollaborationInfo>