Begrepskatalog

 
Sist endret 18.11.14 16:11
1.2.0.RC1

MottaksKvittering

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.0.RC1/1.2.0.RC1/meldinger/MottaksKvittering
Term
MottaksKvittering
Definisjon
En Kvitteringsmelding til Avsender om at utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og har lagt den klar for utskrift.
Kilde
DIFI
Kommentar
Denne Kvitteringen leveres tilbake så fort utskrift og forsendelsestjenesten har mottatt forsendelsen og validert at den kan skrives ut. Forsendelsen vil så legges i kø og tas med i neste utskriftsjobb for denne type post.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur
tidspunkt 1..1 xs:dateTime