Begrepskatalog

 
Sist endret 12.12.14 13:29
1.2.0.RC1

LeveringsKvittering

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.2.0.RC1/1.2.0.RC1/meldinger/LeveringsKvittering
Term
LeveringsKvittering
Definisjon
Kvittering på at postkassen eller utskriftstjenesten har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre melding til mottaker. Sendes til Avsender via meldingsformideler.
Kilde
DIFI
Kommentar
Denne kvitteringen kan Behandlingsansvarlig oppbevare som en garanti på at posten vil bli levert til Mottaker.

For Digitalpost forsendelser

Kvitteringen sendes fra Postkassleverandør når postforsendelsen er validert og de garanterer for at posten vil bli tilgjengeliggjort. Kvitteringen vil bli sendt så fort Postkassleverandør kan garantere dette, det vil si at Leveringskvitteringen vil bli sendt før virkningsdato

For Fysiskpost forsendelser

Kvitteringen leveres når brevene er gjort klar for postlegging. Postleverandøren vil kort tid etterpå komme og hente brevene som er lagt til postlegging. Postlegging gjøres en gang om dagen på hverdager, så denne typen kvitteringer kan forventes tilgjengelig for Avsender omtrent på samme tidspunkt for alle meldinger som postlegges samme dag.

Arkivering av kvittering

Det anbefales at Behandlingsansvarlig arkiverer denne kvitteringen som bevis på at posten er levert til Mottaker.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur
tidspunkt 1..1 xs:dateTime