Begrepskatalog

 
Sist endret 11.11.14 13:37
1.2.0.RC1

Produktstøtte

Pr. dags dato er det ingen produkter med ferdig støtte for sikker digital post. Det er flere sak/arkiv leverandører som jobber å få påplass dette. Så ta kontakt med din leverandør for å få status på arbeidet med å etablere en integrasjon mot Digital postkasse til innbyggere.

Følgende støttebibliotek er utviklet, mer informasjon om de enkelte produktene/støttebibliotekene får du ved å følge lenkene under:

Klientbibliotek java

Biblioteket er releaset som en avhengighet til maven central

Klientbibliotek .Net

Biblioteket er tilgjengelig som en NuGet-pakke, mer info her

Verifiserte produkter med AS-4/ebMS 3.0 støtte

Følgende produkter er brukt i integrasjonen mot meldingsformidler: