Begrepskatalog

 
Sist endret 13.06.14 12:19
1.0.3
Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.3/transportlag/SignalMessage
Term
SignalMessage
Definisjon
ebMS 3.0 signalmelding
Kilde
ebMS 3.0

eb:SignalMessage

SignalMessage blir brukt til å sende en melding til mottakende MSH. Signalmekanismen blir brukt til å sende feilmeldinger, transportkvitteringer eller en forespørsel om å få levert en melding.

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
MessageInfo 1..1 eb:MessageInfo Samme element som i UserMessage – intern identifikator og timestamp
PullRequest 0..1 eb:PullRequest Forespørsel om å få levert en ventende melding
Receipt 0..1 eb:Receipt Standard kvittering relatert til en UserMessage
Error 0..unbounded eb:Error Standardfeilmelding relatert til en melding

Eksempel