Begrepskatalog

 
Sist endret 25.08.14 10:54
1.0.3

LeveringsKvittering

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.3/1.0/meldinger/LeveringsKvittering
Term
LeveringsKvittering
Definisjon
Kvittering på at postkassen har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre melding til mottaker. Sendes til Avsender via meldingsformideler.
Kilde
DIFI
Kommentar
Denne kvitteringen kan Behandlingsansvarlig oppbevare som en garanti på at posten er levert til Mottaker. Kvitteringen sendes fra Postkassleverandør når postforsendelsen er validert og de garanterer for at posten vil bli tilgjengeliggjort. Kvitteringen vil bli sendt så fort Postkassleverandør kan garantere dette, det vil si at Leveringskvitteringen vil bli sendt før virkningsdato

Det anbefales at Behandlingsansvarlig arkiverer denne kvitteringen som bevis på at posten er levert til Mottaker.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur
tidspunkt 1..1 xs:dateTime