Begrepskatalog

 
Sist endret 25.08.14 10:54
1.0.3

FlyttetDigitalpostMelding

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.3/1.0/meldinger/FlyttetDigitalPostMelding
Term
FlyttetDigitalpostMelding
Definisjon
En digital post med tilhørende Dokumentpakke som flyttes fra en postkasseleverandør til en annen
Kilde
DIFI
Kommentar
Denne meldingstypen brukes kun imellom Postkasseleverandørene og ikke av Avsender. Den brukes dersom Innbygger velger å flytte sin post over til en annen postkasseleverandør.

Den opprinnelige Dokumentpakken sendes, men pakkes inn i en ny melding med noe informasjon om statusen på posten.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
Signature 1..1 ds:Signature, Enveloped XML signatur
Avsender 1..1 sdp:Avsender
Mottaker 1..1 sdp:Mottaker
Dokumentpakkefingeravtrykk 1..1 sdp:Dokumentpakkefingeravtrykk
DigitalpostInfo 1..1 sdp:DigitalpostInfo
mottaksdato 1..1 xs:date
lest 1..1 xs:string (TRUE / FALSE )