Begrepskatalog

 
Sist endret 19.08.14 14:57
1.0.3

Produktstøtte

Pr. dags dato er det ingen produkter med ferdig støtte for sikker digital post. Følgende støttebibliotek er utviklet, mer informasjon om de enkelte produktene/støttebibliotekene får du ved å følge lenkene under:

Klientbibliotek java

  • Java klient for Sikker digital post
    • Klienten gir et enkelt funksjonelt API for å sende meldinger og hente kvitteringer.
  • Felleskomponenter for sending av Sikker digital post
    • Dette er prosjekter på et lavere nivå. Disse kan brukes av avsendere dersom de kun ønsker støtte til deler av integrasjonen.
    • Det kan være aktuelt dersom man har standard produkter som gjør deler av integrasjon.
    • F.eks. dersom avsender har produkter for genering og kryptering av dokumentpakken eller produkter som utfører meldingsutvekslingen, så kan felleskomponetene brukes for å sy alt sammen til en fungerende integrasjon.

Klientbibliotek .Net

Under planlegging.