Sist endret 25.08.14 10:54

Fysiskpostinfo

Identifikator
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0.3/1.0/begrep/FysiskPostInfo
Term
FysiskpostInfo
Definisjon
Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
Kilde
DIFI

Attributer

ikke detaljert.

XSD

	<xsd:complexType name="FysiskPostInfo">
		<xsd:sequence>
			<xsd:choice>
				<xsd:element name="norsk-mottakeradresse" type="sdp:norsk-postadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
				<xsd:element name="utenlandsk-mottakeradresse" type="sdp:utenlandsk-postadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
			</xsd:choice>
			<xsd:element name="posttype" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="A">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="A|B" />
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="retur-postmottaker" type="sdp:postmottaker-navn" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
			<xsd:element name="returadresse" type="sdp:norsk-postadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>


	<xsd:complexType name="norsk-postadresse">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="adresselinje1" type="sdp:adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
			<xsd:element name="adresselinje2" type="sdp:adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
			<xsd:element name="postnummer" type="sdp:norsk-postnummer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
			<xsd:element name="poststed" type="sdp:poststed" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>


	<xsd:complexType name="utenlandsk-postadresse">
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="adresselinje1" type="sdp:adresselinje" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
			<xsd:element name="adresselinje2" type="sdp:adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
			<xsd:element name="adresselinje3" type="sdp:adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
			<xsd:element name="adresselinje4" type="sdp:adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
			<xsd:choice>
				<xsd:element name="land" type="sdp:land" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
				<xsd:element name="land-kode" type="sdp:land-kode" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
			</xsd:choice>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	
	
	<xsd:simpleType name="postmottaker-navn">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:maxLength value="130" />
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	

	<xsd:simpleType name="norsk-postnummer">
		<xsd:restriction base="xsd:string" />
	</xsd:simpleType>


	<xsd:simpleType name="adresselinje">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:maxLength value="100" />
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>


	<xsd:simpleType name="poststed">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:maxLength value="80" />
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>


	<xsd:simpleType name="land">
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:maxLength value="80" />
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>


	<xsd:simpleType name="land-kode">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation>
				To-bokstavs landkode ihht ISO 3166-1 alpha-2 standarden.
							(http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)
			</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:maxLength value="2" />
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>

Referert til på følgende sider